European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Riga, 14 ta' Ġunju 2018

Aġġornament tat-test b’emenda fit-traduzzjoni.

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukhom għal din il-konferenza stampa. Nixtieq nirringrazzja lid-deputat Gvernatur Razmusa għall-ospitalità ġeneruża tagħha u nesprimi l-gratitudni speċjali tagħna lejn l-istaff tagħha għall-organizzazzjoni eċċellenti tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv. Issa se ngħidilkom x’ħareġ mil-laqgħa tagħna.

Mill-bidu tal-programm ta' xiri ta' assi (APP) f'Jannar 2015, il-Kunsill Governattiv għamel akkwisti netti ta' assi taħt l-APP skont kemm sar progress lejn aġġustament sostnut fl-inflazzjoni għal livelli taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju. Illum, il-Kunsill Governattiv għamel analiżi bir-reqqa tal-progress li sar, waqt li qies ukoll l-aħħar tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-Eurosistema, il-miżuri tal-pressjonijiet fuq il-prezzijiet u l-pagi, u l-inċertezzi dwar il-perspettiva tal-inflazzjoni.

Bħala riżultat ta' din il-valutazzjoni, il-Kunsill governattiv wasal għall-konklużjoni li l-progress lejn aġġustament sostnut fl-inflazzjoni s'issa kien sostanzjali. Billi l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni fuq żmien itwal huma ankrati fis-sod, il-qawwa bażi tal-ekonomija taż-żona tal-euro u l-livell sostanzjali ta’ akkomodament monetarju kontinwu jipprovdu raġuni għal fiduċja li l-konverġenza sostnuta tal-inflazzjoni biex jintlaħaq l-għan tagħna se tkompli fil-perijodu li ġej, u se tinżamm anke wara li x-xiri nett ta' assi jonqos gradwalment sakemm jieqaf.

Għalhekk, illum il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjonijiet li ġejjin:

L-ewwel, għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, se nkomplu bl-akkwisti netti taħt l-APP bir-ritmu attwali ta’ €30 biljun fix-xahar sal-aħħar ta’ Settembru 2018. Qed nipprevedu li, wara Settembru 2018, bil-kundizzjoni li d-dejta li tasal tikkonferma l-prospettiva tagħna dwar l-inflazzjoni fuq żmien medju, se nnaqsu r-ritmu tal-akkwisti netti ta' assi għal €15-il-biljun fix-xahar sal-aħħar ta' Diċembru 2018 u mbagħad inwaqqfu l-akkwisti netti.

It-tieni, bi ħsiebna nżommu l-politika tagħna ta' investiment mill-ġdid tal-pagamenti ewlenin mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż ta' żmien wara li jintemm ix-xiri nett ta’ assi, u f’kull każ, sakemm dan ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta' likwidità u livell sostanzjali ta' akkomodament monetarju.

It-tielet, iddeċidejna li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif kienu u nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali għall-inqas sa tmiemtul is-sajf tal-2019 u f'kull każ sakemm dan ikun meħtieġ biex jiġi żgurat li l-evoluzzjoni tal-inflazzjoni tibqa' allinjata mal-aspettattivi tagħna għal aġġustament sostnut.

Id-deċiżjonijiet li ħadna llum dwar il-politika monetarja jżommu l-livell sostanzjali attwali tal-akkomodament monetarju li se jiżgura l-konverġenza sostnuta u kontinwa tal-inflazzjoni għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju. Għadu meħtieġ stimolu sinifikanti għall-politika monetarja biex jappoġġa żieda ulterjuri fil-pressjonijiet tal-prezzijiet domestiċi u l-iżviluppi fl-inflazzjoni ġenerali fuq żmien medju. Dan l-appoġġ se jibqa' jiġi provdut permezz tal-akkwisti netti ta' assi sal-aħħar tas-sena, permezz tal-istokk konsiderevoli ta' assi akkwistati u l-investiment mill-ġdid assoċjat, u permezz tal-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax. F’kull każ, il-Kunsill Governattiv jinsab lest li jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu kif xieraq biex jiżgura li l-inflazzjoni tibqa' tersaq lejn l-għan tal-Kunsill Governattiv għall-inflazzjoni b'mod sostnut.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. It-tkabbir tal-PDG reali trimestrali immodera għal 0.4% fl-ewwel trimestru tal-2018, wara tkabbir ta’ 0.7% fit-trimestri preċedenti. Din il-moderazzjoni tirrifletti pass lura mil-livelli ta' tkabbir għoljin ħafna tal-2017, aggravata biż-żieda fl-inċertezza u xi fatturi temporanji u fatturi fuq in-naħa tal-provvista fil-livell kemm domestiku kif ukoll globali, kif ukoll impetu aktar dgħajjef mill-kummerċ estern. L-iżjed indikaturi ekonomiċi reċenti u r-riżultati tal-istħarriġ huma aktar dgħajfa, iżda għadhom konsistenti ma' tkabbir kontinwu, sod u mifrux sew. Il-miżuri tal-politika monetarja tagħna li ffaċilitaw il-proċess ta' deleveraging għadhom qed isostnu d-domanda domestika. Il-konsum privat hu sostnut minn żieda kontinwa fl-impjiegi, li tirrifletti parzjalment ir-riformi tal-imgħoddi fis-suq tax-xogħol, u mill-ġid tal-individwi li qed jiżdied. L-investiment tan-negozju qed jissaħħaħ bħala riżultat ta' kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli, żieda fil-profitabilità korporattiva u domanda soda. L-investiment fid-djar baqa' robust. Barra dan, l-espansjoni globali mifruxa tad-domanda mistennija tkompli, biex b'hekk tagħti impetu lill-esportazzjoni taż-żona tal-euro.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-Eurosistema ta' Ġunju 2018 għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta' 2.1% fl-2018, 1.9% fl-2019 u 1.7% fl-2020. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2018 li sar mill-esperti tal-BĊE, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b’nuqqas għall-2018 u tibqa' ġeneralment l-istess għall-2019 u l-2020.

Ir-riskji għall-perspettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ġeneralment ibbilanċjati. Madankollu, l-inċertezzi relatati ma' fatturi globali, inkluża t-theddida ta' żieda fil-protezzjoniżmu, saru aktar prominenti. Barra minn hekk, ir-riskju ta' volatilità persistenti u iżjed qawwija jiġġustifika l-ħtieġa ta' sorveljanza.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro żdiedet għal 1.9% f’Mejju 2018, wara li kienet 1.2% f’April. Dan irrifletta kontributi ogħla mill-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-enerġija, l-ikel u s-servizzi. Abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, ir-rati annwali tal-inflazzjoni ġenerali x'aktarx se jibqgħu madwar il-livell attwali għall-bqija tas-sena. Waqt li l-miżuri tal-inflazzjoni bażi għadhom ġeneralment dgħajfa, dawn żdiedu mil-livelli baxxi ta' qabel. Il-pressjonijiet fuq l-ispejjeż domestiċi qed jitqawwew minħabba livelli għoljin ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità, swieq tax-xogħol iżjed ristretti u żidiet fil-pagi. L-inċertezza fil-perspettiva tal-inflazzjoni qed tonqos. Ħarsa 'l quddiem turi li l-inflazzjoni bażi mistennija tiżdied lejn tmiem is-sena u mbagħad tiżdied gradwalment fuq żmien medju, sostnuta mill-miżuri tagħna tal-politika monetarja, l-espansjoni ekonomika kontinwa, l-assorbiment korrispondenti tan-nuqqas ta’ attività ekonomika u t-tkabbir fil-pagi.

Din il-valutazzjoni hi riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2018 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.7% fl-2018, fl-2019 u fl-2020. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2018 li sar mill-esperti tal-BĊE, il-prospettiva tal-inflazzjoni HICP ġenerali ġiet riveduta b’żieda notevolment għall-2018 u l-2019, u dan jirrifletti l-iżjed il-prezzijiet ogħla taż-żejt.

Fil-każ tal-analiżi monetarja, it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) kien ta' 3.9% f'April 2018, wara li kien 3.7% f'Marzu u 4.3% fi Frar. Waqt li r-ritmu iżjed dgħajjef fid-dinamika tal-M3 f'dawn l-aħħar xhur jirrifletti t-tnaqqis fix-xiri nett ta' assi ta' kull xahar mill-bidu tas-sena, it-tkabbir tal-M3 għadu sostnut mill-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE u l-ispiża baxxa meta jinżammu l-iżjed depożiti likwidi. Għalhekk, l-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’, għalkemm ir-rata annwali tat-tkabbir tiegħu naqset f'dawn l-aħħar xhur mir-rati għoljin osservati preċedentement.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji kien ta' 3.3% f'April 2018, l-istess bħal fix-xahar ta' qabel, u r-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lill-individwi baqgħet stabbli wkoll, fil-livell ta' 2.9%.

It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn għadha qed issostni b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi u l-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha. Dan jidher ukoll fir-riżultati tal-iżjed Stħarriġ reċenti dwar l-Aċċess għal Finanzjament min-naħa tal-Intrapriżi fiż-żona tal-euro, u jindika li l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju bbenefikaw b'mod partikolari mill-aċċess iżjed faċli għall-finanzjament.

Fil-qosor, kontroverifika tal-konklużjonijiet tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet ġejjin mill-analiżi monetarja kkonfermat li d-deċiżjonijiet tal-politika monetarja li ttieħdu llum se jiżguraw livell sostanzjali ta’ akkomodament monetarju meħtieġ għal konverġenza tal-inflazzjoni kontinwa u sostnuta għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib, it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod aktar deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien itwal u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u l-potenzjal ta' tkabbir taż-żona tal-euro. Dwar il-politika fiskali, l-espansjoni li dejjem qed titqawwa u tinfirex tirrikjedi l-bini mill-ġdid ta' bafers fiskali. Dan hu partikolarment importanti f'pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern għadu għoli. Il-pajjiżi kollha jistgħu jgawdu minn sforzi aqwa biex jiksbu kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tiffavorixxi t-tkabbir. Implimentazzjoni sħiħa, trasparenti u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku maż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi fl-ekonomija taż-żona tal-euro. It-titjib fil-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijorità. Il-Kunsill Governattiv jisħaq fuq il-ħtieġa ta' passi speċifiċi u deċiżivi biex titlesta l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja