European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 10 ta’ Ġunju 2021

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x’ħareġ mil-laqgħa tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-kontrazzjoni fl-ewwel trimestru tas-sena, l-ekonomija taż-żona tal-euro qiegħda terġa’ tiftaħ gradwalment hekk kif is-sitwazzjoni tal-pandemija titjieb u l-kampanji ta' tilqim jagħmlu progress sinifikanti. L-aħħar dejta tindika rpiljar fl-attività tas-servizzi u dinamiżmu kontinwu fil-produzzjoni tal-manifattura. Qegħdin nistennew li l-attività ekonomika taċċellera fit-tieni nofs ta’ din is-sena hekk kif jitneħħew aktar miżuri ta' trażżin. Żieda fl-infiq tal-konsumatur, domanda globali qawwija u politiki fiskali u monetarji akkomodanti se jagħtu appoġġ kruċjali għall-irkupru. Fl-istess ħin, jibqgħu l-inċertezzi, billi l-prospetti ekonomiċi fi żmien qasir ikomplu jiddependu fuq il-kors tal-pandemija u fuq kif l-ekonomija tirrispondi wara li terġa’ tiftaħ. L-inflazzjoni żdiedet matul dawn l-aħħar xhur l-aktar minħabba effetti bażi, fatturi tranżitorji u żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Hi mistennija li tiżdied aktar fit-tieni nofs tas-sena, qabel ma tonqos hekk kif il-fatturi temporanji jisfumaw. Il-projezzjonijiet il-ġodda tal-persunal tagħna jindikaw żieda gradwali fil-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti fil-perjodu ta’ tbassir kollu, għalkemm il-pressjonijiet jibqgħu mrażżna fil-kuntest ta’ ekonomija kajmana b’mod sinifikanti li tibda tirpilja gradwalment biss matul il-perjodu ta’ tbassir. L-inflazzjoni ġenerali hija mistennija li tibqa’ taħt l-għan tagħna matul il-perjodu ta’ tbassir.

Il-preżervazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli matul il-perjodu tal-pandemija tibqa’ essenzjali biex tnaqqas l-inċertezza u ssostni l-kunfidenza, biex b’hekk tirfed l-attività ekonomika u tissalvagwardja l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq terminu medju. Il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament għall-impriżi u l-unitajiet domestiċi baqgħu ġeneralment stabbli mil-laqgħa tal-politika monetarja tagħna f'Marzu. Madankollu, ir-rati tal-imgħax tas-suq żdiedu aktar. Filwaqt li parzjalment tirrifletti prospetti ekonomiċi mtejba, żieda sostnuta fir-rati tas-suq tista’ tissarraf f’issikkar ta' kundizzjonijiet usa’ ta' finanzjament li huma rilevanti għall-ekonomija kollha. Issikkar bħal dan ikun prematur u joħloq riskju għall-irkupru ekonomiku kontinwu u l-prospetti għall-inflazzjoni.

F’dan l-isfond, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jikkonferma l-pożizzjoni tiegħu ta’ politika monetarja akkomodanti ħafna.

Ser inżommu r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Aħna nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2 fil-mija fil-perijodu tat-tbassir tagħna, u li din il-konverġenza tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Ser inkomplu nwettqu x-xiri nett ta’ assi taħt il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP) b’pakkett totali ta’ €1,850 biljun sa mill-inqas l-aħħar ta' Marzu 2022 u, fi kwalunkwe każ, sakemm il-Kunsill Governattiv jiġġudika li l-fażi tal-kriżi tal-koronavirus spiċċat. Fuq il-bażi ta’ valutazzjoni konġunta tal-kundizzjonijiet ta’ finanzjament u l-prospetti ta’ l-inflazzjoni, il-Kunsill Governattiv jistenna li x-xiri nett taħt il-PEPP matul it-tliet xhur li ġejjin isir b’pass ferm ogħla milli matul l-ewwel xhur tas-sena.

Se nixtru b’mod flessibbli skont il-kundizzjonijiet tas-suq u bil-ħsieb li nipprevjenu l-issikkar tal-kundizzjonijiet ta’ finanzjament li jkun inkonsistenti mal-ġlieda kontra l-impatt ’l isfel tal-pandemija fuq it-triq proġettat tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, il-flessibilità tax-xiri maż-żmien, bejn il-klassijiet tal-assi u fost il-ġurisdizzjonijiet se tkompli tappoġġja t-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja. Jekk jistgħu jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament bi flussi ta' xiri ta’ assi li ma jeżawrixxux il-pakkett fuq l-orizzont nett ta' xiri tal-PEPP, il-pakkett m'għandux għalfejn jintuża b'mod sħiħ. Bl-istess mod, il-pakkett jista’ jiġi kkalibrat mill-ġdid jekk meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli biex jgħinu fil-ġlieda kontra x-xokk tal-pandemija negattiv fit-triq tal-inflazzjoni.

Aħna se inkomplu ninvestu mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali mit-titoli li jimmaturaw mixtrija taħt il-PEPP sa mill-anqas l-aħħar tal-2023. Fi kwalunkwe każ, it-tnedija futura tal-portafoll tal-PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal-pożizzjoni xierqa tal-politika monetarja.

Ix-xiri nett taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi tagħna (APP) se jkompli b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. Aħna nibqgħu nistennew li x-xiri nett ta’ kull xahar, ta’ assi taħt l-APP jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt tal-akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Biħsiebna nibqgħu nerġgħu ninvestu l-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perjodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju.

Fl-aħħar nett, ser inkomplu nipprovdu wkoll likwidità wiesgħa permezz tal-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tagħna. Il-finanzjament miksub permezz tat-tielet sensiela ta’ operazzjonijiet immirati ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (TLTRO III) għandu rwol kruċjali fl-appoġġ ta’ self bankarju lil impriżi u unitajiet domestiċi.

Il-miżuri tagħna jgħinu biex jippreservaw kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli għas-setturi kollha tal-ekonomija, li hu meħtieġ għal irkupru ekonomiku sostnut u biex tiġi salvagwardata l-istabbiltà tal-prezzijiet. Ser inkomplu wkoll nimmonitorjaw l-iżviluppi fir-rata tal-kambju fir-rigward tal-implikazzjonijiet possibbli tagħhom għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju. Nibqgħu lesti biex naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna, kif ikun xieraq, biex jiġi żgurat li l-inflazzjoni timxi lejn l-għan tagħna b’mod sostnut, skont l-impenn tagħna għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna f’iżjed dettall, u nibda bl-analiżi ekonomika. Fl-ewwel trimestru tas-sena, il-PDG reali taż-żona tal-euro naqas aktar, b'0.3 fil-mija, biex kien ta’ 5.1 fil-mija taħt il-livell pre-pandemiku tiegħu tar-raba’ trimestru tal-2019. Stħarriġ dwar in-negozju u l-konsumaturi u indikaturi ta’ frekwenza għolja jindikaw titjib imdaqqas fl-attività fit-tieni trimestru ta' din is-sena.

Stħarriġ tan-negozju jindika irkupru qawwi fl-attività tas-servizzi hekk kif jonqsu n-numri ta’ infezzjonijiet, li jippermettu normalizzazzjoni gradwali ta' attivitajiet ta’ kuntatt għoli. Il-produzzjoni tal-manifattura tibqa’ robusta, sostnuta minn domanda globali solida, għalkemm il-punti ta' konġestjoni min-naħa tal-provvista jistgħu joħolqu ftit ostakoli għall-attività industrijali fil-futur qrib. L-indikaturi tal-fiduċja tal-konsumatur qed jissaħħu, u jissuġġerixxu rpiljar qawwi fil-konsum privat fil-perjodu li ġej. L-investiment fin-negozju juri reżiljenza, minkejja karti tal-bilanċ korporattivi aktar dgħajfa u l-prospetti ekonomiċi li għadhom inċerti.

Nistennew li t-tkabbir ikompli jitjieb bil-qawwa fit-tieni nofs tal-2021 billi l-progress fil-kampanji ta’ tilqim jippermetti rilassament ulterjuri tal-miżuri ta' trażżin. Fuq medda medja ta’ żmien, l-irkupru fl-ekonomija taż-żona tal-euro huwa mistenni li jkun imsaħħaħ minn domanda globali u domestika aktar b'saħħitha, kif ukoll minn appoġġ kontinwu kemm mill-politika monetarja kif ukoll mill-politika fiskali.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fis-sitwazzjoni bażi fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2021 tal-persunal tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi tkabbir annwali reali tal-PDG ta’ 4.6 fil-mija fl-2021, 4.7 fil-mija fl-2022 u 2.1 fil-mija fl-2023. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2021, il-perspettiva għall-attività ekonomika ġiet irriveduta ’il fuq b’żieda għall-2021 u 2022 u baqgħet l-istess għall-2023.

Ġeneralment, ir-riskji għall-perspettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ġeneralment ibbilanċjati. Min-naħa l-waħda, irkupru saħansitra aktar b'saħħtu jista’ jkun previst fuq prospetti isbaħ għal domanda globali u tnaqqis aktar mgħaġġel milli antiċipat fit-tfaddil tal-unitajiet domestiċi ladarba jitneħħew ir-restrizzjonijiet soċjali u tal-ivvjaġġar. Min-naħa l-oħra, il-pandemija li għaddejja bħalissa, inkluż it-tixrid ta’ mutazzjonijiet tal-virus, u l-implikazzjonijiet tagħha għall-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji jkomplu jkunu sorsi ta’ riskju negattiv.

Skont ir-rilaxx flash tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali taż-żona tal-euro żdiedet minn 1.3 fil-mija f’Marzu għal 1.6 fil-mija f’April u 2.0 fil-mija f’Mejju 2021. Din iż-żieda kienet dovuta l-aktar għal żieda qawwija fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija, li tirrifletti kemm l-effetti bażi mdaqqsa 'l fuq kif ukoll żidiet minn xahar għal xahar, u, sa ċertu punt, żieda żgħira fl-inflazzjoni tal-oġġetti industrijali mhux tal-enerġija. L-inflazzjoni ġenerali x'aktarx tiżdied aktar lejn il-ħarifa, li tirrifletti prinċipalment it-treġġigħ lura tat-tnaqqis temporanju tal-VAT fil-Ġermanja. L-inflazzjoni hija mistennija terġa’ tonqos fil-bidu tas-sena d-dieħla hekk kif fatturi temporanji jisparixxu u l-prezzijiet globali tal-enerġija jimmoderaw.

Aħna nistennew li l-pressjonijiet tal-prezzijiet sottostanti jiżdiedu xi ftit din is-sena minħabba restrizzjonijiet temporanji fuq il-provvista u l-irkupru fid-domanda domestika. Minkejja dan, il-pressjonijiet tal-prezzijiet x'aktarx se jibqgħu mrażżna b'mod ġenerali, parzjalment jirriflettu pressjonijiet baxxi ta’ pagi, fil-kuntest ta' tnaqqis ekonomiku li għadu sinifikanti, u l-apprezzament tar-rata tal-kambju tal-euro.

Ladarba l-impatt tal-pandemija jonqos, l-għibien tal-livell għoli ta’ domanda dgħajfa, appoġġjata minn politiki fiskali u monetarji akkomodattivi, se jikkontribwixxi għal żieda gradwali fl-inflazzjoni fuq medda medja ta' żmien. Miżuri bbażati fuq stħarriġ u indikaturi bbażati fuq is-suq ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni fuq żmien itwal jibqgħu f’livelli kajmana, għalkemm indikaturi bbażati fuq is-suq baqgħu jiżdiedu gradwalment.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fix-xenarju bażi fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro ta’ Ġunju 2021 li jbassar inflazzjoni annwali ta’ 1.9 fil-mija fl-2021, 1.5 fil-mija fl-2022 u 1.4 fil-mija fl-2023. Meta mqabbel mal-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema ta’ Marzu 2021, il-prospetti għall-inflazzjoni ġew riveduti ’l fuq għall-2021 u l-2022, l-aktar minħabba fatturi temporanji u inflazzjoni ogħla fil-prezz tal-enerġija. Ma nbidlitx għall-2023, billi ż-żieda fl-inflazzjoni sottostanti hija fil-biċċa l-kbira kkontrobilanċjata minn tnaqqis mistenni fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija. L-inflazzjoni HICP minbarra l-enerġija u l-ikel hija mbassra li tiżdied minn 1.1 fil-mija fl-2021 għal 1.3 fil-mija fl-2022 u 1.4 fil-mija fl-2023, riveduta ’l fuq matul il-perjodu ta’ tbassir meta mqabbla mal-eżerċizzju ta’ tbassir ta’ Marzu 2021.

Meta ngħaddu għall-analiżi monetarja, ir-rata ta’ tkabbir annwali tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqgħet 9.2 fil-mija f’April 2021, minn 10.0 fil-mija f’Marzu u 12.3 fil-mija fi Frar. Id-deċellerazzjoni f'Marzu u f’April kienet dovuta parzjalment għal effetti bażi negattivi qawwija minħabba li l-influssi kbar fil-fażi inizjali tal-kriżi tal-pandemija waqgħu mill-istatistiċi tat-tkabbir annwali. Tirrifletti wkoll moderazzjoni fid-dinamika monetarja għal żmien iqsar, prinċipalment li joriġinaw minn żviluppi aktar dgħajfa fid-depożiti minn unitajiet domestiċi u impriżi f’April u ħtiġijiet ta’ likwidità aktar baxxi hekk kif is-sitwazzjoni tal-pandemija titjieb. Ix-xiri kontinwu ta’ assi mill-Eurosistema jkompli jkun l-akbar sors ta' ħolqien ta’ flus. Filwaqt li ddeċelera ukoll, l-aggregat monetarju ristrett M1 baqa’ l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’. Il-kontribut b’saħħtu huwa konsistenti ma’ preferenza li għadha għolja għal-likwidità fis-settur taż-żamma tal-flus u spiża baxxa ta’ opportunità biex jinżammu l-aktar forom ta’ flus likwidi.

Ir-rata ta’ tkabbir annwali ta’ self lis-settur privat naqset għal 3.2 fil-mija f'April, minn 3.6 fil-mija f'Marzu u 4.5 fil-mija fi Frar. Dan it-tnaqqis seħħ fost dinamika opposta fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji u lill-unitajiet domestiċi. Ir-rata ta’ tkabbir annwali ta’ self lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji waqgħet għal 3.2 fil-mija f’April, wara 5.3 fil-mija f’Marzu u 7.0 fil-mija fi Frar. Il-kontrazzjoni tirrifletti effetti bażi negattivi kbar u xi distribuzzjoni minn qabel (frontloading) fil-ħolqien ta’ self f'Marzu fir-rigward ta’ April. Ir-rata ta’ tkabbir annwali ta' self lill-unitajiet domestiċi telgħet għal 3.8 fil-mija f'April, wara 3.3 fil-mija f'Marzu u 3.0 fil-mija fi Frar, appoġġata minn flussi solidi ta’ kull xahar u effetti bażi pożittivi.

Inġenerali, il-miżuri tal-politika tagħna, flimkien mal-miżuri adottati mill-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra jibqgħu essenzjali biex jappoġġaw kundizzjonijiet tas-self bankarju u aċċess għall-finanzjament, b’mod partikolari għal dawk l-iktar affettwati mill-pandemija.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju biex tkun appoġġata l-attività ekonomika u għall-konverġenza robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2 fil-mija fuq żmien medju.

Fir-rigward tal-politiki fiskali, pożizzjoni fiskali ambizzjuża u kkoordinata tibqa’ kruċjali, peress li l-irtirar prematur tal-appoġġ fiskali jirriskja li jdgħajjef l-irkupru u jamplifika l-effetti ta' ħsara fuq żmien itwal. Il-politiki fiskali nazzjonali għandhom għalhekk ikomplu jipprovdu appoġġ kritiku u f'waqtu lill-impriżi u lill-unitajiet domestiċi l-aktar esposti għall-pandemija li għaddejja u l-miżuri ta’ trażżin assoċjati. Fl-istess ħin, il-miżuri fiskali għandhom jibqgħu temporanji u kontroċikliċi, filwaqt li jiżguraw li huma mmirati biżżejjed fin-natura tagħhom biex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet b’mod effettiv u biex jappoġġjaw irkupru rapidu fl-ekonomija taż-żona tal-euro. It-tliet xbieki tas-sigurtà approvati mill-Kunsill Ewropew għall-ħaddiema, in-negozji u l-gvernijiet jipprovdu appoġġ ta’ finanzjament importanti.

Il-Kunsill Governattiv itenni r-rwol ewlieni tal-pakkett tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. Huwa jappella lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi b’mod produttiv, akkumpanjat minn politiki strutturali li jtejbu l-produttività. Dan jippermetti lill-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss biex jikkontribwixxi għal irkupru aktar mgħaġġel, aktar b’saħħtu u aktar uniformi u jżid ir-reżiljenza ekonomika kif ukoll il-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati Membri. Meta jagħmel dan, il-programm jappoġġja l-effettività tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro. Politiki strutturali bħal dawn huma partikolarment importanti fit-titjib ta’ dgħufijiet strutturali u istituzzjonali u fl-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja