Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport dwar euro diġitali

Fit-2 ta’ Ottubru 2020, il-BĊE ppubblika rapport dwar euro diġitali.

Dan ir-rapport jeżamina l-ħruġ ta’ munita diġitali ta’ bank ċentrali (CBDC) – l-euro diġitali – mill-perspettiva tal-Eurosistema. Euro diġitali bħal dan jista’ jinftiehem bħala flus tal-bank ċentrali offruti f’forma diġitali għall-użu miċ-ċittadini u n-negozji għall-pagamenti bl-imnut tagħhom. Dan jikkumplimenta l-offerta attwali ta’ flus kontanti u depożiti bankarji ċentrali bl-ingrossa (wholesale banking).

Ara s-sommarju eżekuttiv

Raġunijiet għall-ħruġ ta’ euro diġitali

Euro diġitali jista’ jappoġġa l-għanijiet tal-Eurosistema billi jipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal forma sigura ta’ flus fid-dinja diġitali li qed tinbidel b’rata mgħaġġla.

Euro diġitali jkun flus tal-bank ċentrali disponibbli f’forma diġitali għall-użu fil-ħlasijiet bl-imnut

Xenarji differenti jistgħu jiskattaw il-ħruġ ta’ euro diġitali
 • F’firxa ta’ xenarji futuri, l-euro diġitali jista’ jkun għażla vijabbli għall-Eurosistema sabiex jintlaħqu l-għanijiet relatati mal-funzjonijiet ewlenin tal-bank ċentrali u l-politiki ekonomiċi ġenerali tal-UE, sakemm id-disinn tiegħu jissodisfa rekwiżiti speċifiċi għax-xenarju.
 • Jista’ jinħareġ euro diġitali (i) biex jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea u l-indipendenza strateġika tal-Unjoni Ewropea. (ii) bi tweġiba għal tnaqqis sinifikanti fir-rwol tal-flus kontanti bħala mezz ta’ ħlas, (iii) jekk hemm potenzjal sinifikanti għal CBDCs barranin jew pagamenti diġitali privati biex jintużaw b’mod mifrux fiż-żona tal-euro, (iii) bħala kanal ġdid ta’ trażmissjoni tal-politika monetarja, (iv) biex ittaffi r-riskji għall-provvista normali ta’ servizzi ta’ ħlas, (v) biex irawwem ir-rwol internazzjonali tal-euro, u (vi) biex jappoġġja titjib fl-ispejjeż ġenerali u l-impronta ekoloġika tas-sistemi monetarji u ta’ ħlas.
 • Il-materjalizzazzjoni ta’ xenarju speċifiku mhux neċessarjament teħtieġ il-ħruġ ta’ euro diġitali sa fejn jkunu disponibbli soluzzjonijiet alternattivi.

Il-vantaġġi possibbli ta’ euro diġitali u l-bidliet mgħaġġla fix-xenarju tal-pagamenti bl-imnut jimplikaw li l-Eurosistema jeħtieġ li tkun mgħammra biex toħroġu fil-futur.

Ara t-Taqsima 2

L-effetti potenzjali ta’ euro diġitali

L-Eurosistema tfassal l-euro diġitali b’tali mod li tevita implikazzjonijiet mhux mixtieqa possibbli għat-twettiq tal-mandat tagħha, għall-industrija finanzjarja u għall-ekonomija usa’.

L-euro diġitali għandu jitfassal bir-reqqa
 • L-euro diġitali għandu jitfassal b’tali mod li jevita konsegwenzi potenzjali mhux mixtieqa tal-ħruġ tiegħu, u b’hekk jillimita kwalunkwe effett negattiv fuq il-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja, u fuq il-provvista ta’ servizzi mis-settur bankarju, kif ukoll itaffi r-riskji possibbli.
 • L-użu eċċessiv tal-euro diġitali bħala forma ta’ investiment u r-riskju assoċjat ta’ ċaqliq kbir f’daqqa minn depożiti bankarji għall-euro diġitali għandhom jiġu evitati. L-euro diġitali għandu jkun disponibbli permezz ta’ intermedjarji sorveljati, filwaqt li r-riskji tal-proġetti tal-IT (pereżempju, dewmien fil-proġetti jew spejjeż mhux mistennija) għandhom jiġu minimizzati. L-Eurosistema għandu jkollu l-għan li tikkonforma mal-istandards regolatorji anki meta tkun eżentata, sakemm ma jkunx ċar fl-interess pubbliku li dan ma jsirx.
 • L-euro diġitali għandu jkun mod effiċjenti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Eurosistema meta mqabbla mal-alternattivi. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet għall-użu tiegħu barra miż-żona tal-euro. Is-servizzi diġitali tal-euro jeħtieġ li jkunu reżiljenti ħafna għat-theddid ċibernetiku.

Ara t-Taqsima 3

Konsiderazzjonijiet legali

L-Eurosistema għandha tindirizza għadd ta’ kunsiderazzjonijiet legali importanti relatati ma’ euro diġitali, inkluża l-bażi legali għall-ħruġ, l-implikazzjonijiet legali ta’ karatteristiċi ta’ disinn differenti u l-applikabbiltà tal-leġiżlazzjoni tal-UE għall-Eurosistema bħala l-emittent.

Euro diġitali jkun mibni fuq bażi legali solida
 • L-għażliet konkreti tad-disinn għall-euro diġitali jiddeterminaw il-bażi legali għall-ħruġ tiegħu.
 • Id-dritt primarju tal-UE ma jeskludix il-possibbiltà li jinħareġ l-euro diġitali bħala valuta legali, li konsegwentement tkun teħtieġ li l-benefiċjarji jaċċettawha għal pagamenti.
 • Ċerti arranġamenti prattiċi rigward id-distribuzzjoni ta’ u l-aċċess għal euro diġitali jistgħu fil-prinċipju jiġu esternalizzati, iżda jeħtieġ li jkunu soġġetti għal superviżjoni stretta tal-Eurosistema.

Ara t-Taqsima 4

Possibbiltajiet ta’ disinn funzjonali diġitali tal-euro

Dan ir-rapport deliberatament ma jappoġġjax tip speċifiku ta’ euro diġitali. Kwalunkwe soluzzjoni potenzjali trid tissodisfa għadd ta’ prinċipji u rekwiżiti li huma identifikati f’dan ir-rapport filwaqt li tikkonforma mal-leġiżlazzjoni rilevanti.

Hemm żewġ tipi ta’ euro diġitali li jissodisfaw ir-rekwiżiti identifikati
 • Il-karatteristiċi potenzjali ta’ euro diġitali jistgħu jitfasslu biex jissodisfaw il-prinċipji ewlenin tal-Eurosistema u r-rekwiżiti derivati fir-rapport.
 • Fuq il-bażi tal-karatteristiċi possibbli ta’ euro diġitali, ġew identifikati żewġ tipi wesgħin li jissodisfaw il-karatteristiċi mixtieqa: offline u online. Dawn it-tipi huma kompatibbli ma’ xulxin u jistgħu jiġu offruti simultanjament sal-punt li t-tnejn jissodisfaw il-prinċipji ewlenin u jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali identifikati.

Ara t-Taqsima 5

Approċċi tekniċi u organizzattivi għas-servizzi diġitali tal-euro

Din it-taqsima tiddeskrivi għażliet ta’ disinn magħżula għall-implimentazzjoni teknika ta’ euro diġitali fil-livell tal-infrastruttura back-end u s-soluzzjonijiet ta’ aċċess għall-utenti finali.

L-infrastruttura back-end sottostanti għall-forniment ta’ euro diġitali tista’ jew tkun iċċentralizzata, bit-tranżazzjonijiet kollha rreġistrati fir-reġistru tal-bank ċentrali, jew ikollha xi deċentralizzazzjoni tar-responsabbiltajiet għall-utenti u/jew l-intermedjarji sorveljati, u b’hekk tippermetti wkoll il-forniment ta’ euro diġitali tal-portatur. Irrispettivament mill-approċċ, l-infrastruttura back-end għandha fl-aħħar mill-aħħar tiġi kkontrollata mill-bank ċentrali.

Approċċi differenti għall-infrastruttura back-end

L-isfidi tekniċi u organizzattivi huma ġestibbli
 • Id-differenza ewlenija bejn mudell dirett u intermedjat huwa r-rwol tas-settur privat. Filwaqt li f’mudell dirett l-intermedjarji sorveljati huma sempliċiment gwardjani, f’mudell intermedjat ikollhom rwol aktar prominenti, inkluż dak ta’ aġenti tas-saldu. Fiż-żewġ każijiet, is-settur privat ikun jista’ jibni negozji ġodda bbażati fuq servizzi diġitali relatati mal-euro.
 • Is-soluzzjonijiet għall-aċċess tal-utenti finali għal infrastruttura diġitali tal-euro jistgħu jkunu bbażati fuq ħardwer jew softwer, jew kombinazzjoni tagħhom. Fi kwalunkwe każ, is-soluzzjonijiet ta’ aċċess front-end jeħtieġu awtentikazzjoni u identifikazzjoni b’saħħithom tal-konsumatur.
 • Is-soluzzjonijiet tal-utenti finali u kwalunkwe sistema privata involuta fil-forniment ta’ servizzi diġitali tal-euro jenħtieġ li jinterfaċċaw mal-infrastruttura back-end tal-bank ċentrali b’mod li jiżguraw l-ogħla protezzjoni kontra r-riskju ta’ ħolqien mhux ġustifikat ta’ unitajiet diġitali tal-euro mingħajr awtorizzazzjoni mill-bank ċentrali.

Ara t-Taqsima 6

Ħidma ta’ aġġornament

Sabiex jiġi żgurat li jinkisbu tweġibiet sinifikanti għall-mistoqsijiet miftuħa mqajma f’dan ir-rapport, lejn nofs l-2021 l-Eurosistema se tiddeċiedi jekk għandhiex tniedi proġett diġitali tal-euro, li jibda b’fażi ta’ investigazzjoni.

Il-passi li jmiss: analiżi kunċettwali, esperimetazzjoni prattika u konsultazzjoni pubblika
 • Valutazzjoni komprensiva u bbilanċjata orjentata lejn il-politika tal-isfidi ta’ euro diġitali u l-potenzjal tiegħu fir-rigward tal-għażliet alternattivi hija meħtieġa qabel ma jkun jista’ jiġi kkunsidrat il-ħruġ tal-euro diġitali. Il-fehmiet tal-istituzzjonijiet, taċ-ċittadini u tal-professjonisti se jipprovdu kontribut siewi għal din il-valutazzjoni, inkluż permezz ta’ konsultazzjoni pubblika.
 • L-esperimentazzjoni prattika hija meħtieġa biex jiġu ttestjati l-għażliet tad-disinn funzjonali u tiġi esplorata l-fattibbiltà teknika tagħhom, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti prospettivi. Il-ħidma sperimentali għandha tinvolvi lis-settur privat u lill-utenti prospettivi sa fejn ikun meħtieġ u m’għandhiex tantiċipa d-deċiżjonijiet jew timpenja lill-Eurosistema biex tipprovdi euro diġitali.
 • Sabiex jiġi żgurat li jinkisbu tweġibiet sinifikanti għall-mistoqsijiet miftuħa mqajma f’dan ir-rapport, l-Eurosistema ser tikkunsidra jekk tibdiex proġett diġitali tal-euro lejn nofs l-2021, bit-tnedija possibbli ta’ fażi ta’ investigazzjoni mmirata lejn l-iżvilupp ta’ prodott minimu vijabbli.
 • Minbarra l-analiżi kunċettwali u l-esperimentazzjoni prattika mill-Eurosistema, l-involviment tal-istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali, fora u dawk li jistabbilixxu l-istandards ikun meħtieġ biex jiġi żgurat li l-euro diġitali jkun jista’ jissodisfa l-aspettattivi tal-partijiet interessati prospettivi kollha.

Ara t-Taqsima 7

ARA WKOLL

Skopri iktar dwar kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima