Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, it-12 ta' Diċembru 2019

Sinjuri, merħba għal din il-konferenza stampa tagħna. Illum kien l-ewwel darba li kelli l-privileġġ u l-pjaċir li nippresjiedi l-laqgħa tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Issa huwa l-pjaċir tiegħi li ngħaddi biex nirrapporta dwar l-eżitu tal-laqgħa tagħna, flimkien mal-Viċi President. Attenda wkoll għal-laqgħa tal-Kunsill Governattiv il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, is-sur Dombrovskis

Fuq il-bażi tal-analiżijiet regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, iddeċidejna li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE mingħajr tibdil. Aħna issa nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospettivi tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod robust ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2% fl-orizzont ta’ tbassir tagħna, u konverġenza bħal din tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Fl-1 ta’ Novembru erġajna bdejna x-xiri nett taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi tagħna (APP) b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. Aħna nistennew li x-xiri jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex insaħħu l-impatt ta’ akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Biħsiebna nibqgħu ninvestu mill-ġdid il-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perijodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell wiesa’ ta’ akkomodament monetarju.

Id-dejta li dieħla mill-aħħar laqgħa tal-Kunsill Governattiv fl-aħħar ta’ Ottubru tindika pressjonijiet kontinwi ta’ inflazzjoni baxxi u dinamika dgħajfa ta’ tkabbir fiż-żona tal-euro, għalkemm hemm xi sinjali inizjali ta’ stabbilizzazzjoni fit-tnaqqis tat-tkabbir u ta’ żieda ħafifa fl-inflazzjoni sottostanti f'konformità mal-aspettattivi preċedenti. Tkabbir kontinwu tal-impjiegi u ż-żieda fil-pagi jkomplu jirfdu r-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro.

Il-pakkett komprensiv ta’ miżuri ta’ politika li l-Kunsill Governattiv iddeċieda f'Settembru jipprovdi stimolu monetarju sostanzjali, li jiżgura kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli għas-setturi kollha tal-ekonomija. B'mod partikolari, kundizzjonijiet ta’ self aktar faċli għal ditti u unitajiet domestiċi qegħdin jirfdu l-infiq tal-konsumatur u l-investiment fin-negozju. Dan għandu jappoġġa l-espansjoni taż-żona tal-euro, l-akkumulazzjoni kontinwa tal-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi u, b’hekk, il-konverġenza robusta tal-inflazzjoni mal-għan tagħna għall-inflazzjoni fuq żmien medju.

Fid-dawl tal-prospettiva tal-inflazzjoni mrażżna, il-Kunsill Governattiv tenna l-ħtieġa biex il-politika monetarja tibqa’ f’pożizzjoni ta’ akkomodament favorevoli ħafna għal perijodu twil ta’ żmien biex jingħata sostenn għall-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti u l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali fuq perijodu ta’ żmien medju. Għalhekk, aħna ser nissorveljaw mill-qrib l-iżviluppi fl-inflazzjoni u l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li qed jitfaċċaw fuq l-ekonomija. L-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni se jiżguraw li l-kundizzjonijiet finanzjarji jaġġustaw skont il-bidliet fil-prospettiva tal-inflazzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-Kunsill Governattiv jibqa’ dejjem lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu, kif xieraq, biex l-inflazzjoni tersaq lejn l-għan tiegħu b’mod sostnut, skont l-impenn tiegħu għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Fuq bażi trimestrali, it-tkabbir tal-PDG reali taż-żona tal-euro ġie kkonfermat f’0.2%, trimestru bi trimestru, fit-tielet trimestru tal-2019, mingħajr tibdil mit-trimestru ta’ qabel. Din id-dgħufija kontinwa fil-kummerċ internazzjonali f’ambjent ta’ inċertezzi globali persistenti għadhom qed jaffettwaw b’mod negattiv is-settur tal-manifattura taż-żona tal-euro u qed ittappan it-tkabbir tal-investiment. Fl-istess ħin, dejta ekonomika u informazzjoni li dieħla dwar l-istħarriġ, filwaqt li jibqgħu dgħajfa, qed jindikaw xi stabbilizzazzjoni fit-tnaqqis tat-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro. Is-setturi tas-servizzi u l-kostruzzjoni baqgħu reżiljenti, minkejja xi moderazzjoni fl-aħħar nofs tal-2019. B’ħarsa ʼl quddiem, l-espansjoni taż-żona tal-euro ser tkompli tkun appoġġata minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli, aktar impjiegi flimkien ma’ żidiet fil-pagi, il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro kemxejn espansiva u t-tkabbir kontinwu – għalkemm xi ftit aktar kajman – fl-attività globali.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema għaż-żona tal-euro ta’ Diċembru 2019. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali reali tal-PDG ta’ 1.2% fl-2019, 1.1% fl-2020 u 1.4% kemm fl-2021kif ukoll fl-2022. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-BĊE ta’ Settembru 2019, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b’tnaqqis żgħir għall-2020.

Ir-riskji madwar il-prospettivi tat-tkabbir taż-żona tal-euro, relatati mal-fatturi ġeopolitiċi, il-protezzjoniżmu dejjem jiżdied u l-vulnerabilitajiet fis-swieq emerġenti, għadhom inklinati għall-iżvantaġġ, iżda saru kemxejn inqas evidenti.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-Indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) żdiedet minn 0.7% f’Ottubru 2019 għal 1.0% f’Novembru, li jirrifletti, l-aktar, inflazzjoni ogħla fil-prezzijiet tas-servizzi u tal-ikel. Fuq il-bażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x’aktarx li tgħola fix-xhur li ġejjin. L-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni qegħdin f’livelli baxxi. Il-miżuri ta’ inflazzjoni sottostanti baqgħu ġeneralment ta’ profil baxx, għalkemm hemm xi indikazzjonijiet ta’ żieda ħafifa f’konformità ma’ aspettattivi preċedenti. Filwaqt li l-pressjonijiet tal-ispiża tax-xogħol tqawwew fil-preżenza ta’ swieq tax-xogħol aktar stretti, il-momentum tat-tkabbir aktar dgħajjef qed idewwem it-trażmissjoni tagħhom għall-inflazzjoni. Fuq żmien medju l-inflazzjoni mistennija tiżdied, appoġġata mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna, l-espansjoni ekonomika kontinwa u t-tkabbir solidu fil-pagi.

Din il-valutazzjoni hi riflessa wkoll b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema ta’ Diċembru 2019 għaż-żona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.2% fl-2019, 1.1% fl-2020, 1.4% fl-2021 u 1.6% fl-2022. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2019 tal-persunal tal-BĊE, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġie rrivedut xi ftit ’il fuq għall-2020 u xi ftit ’l isfel għall-2021, l-iktar xprunat mill-binarju futur tal-prezzijiet tal-enerġija.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) kien ta’ 5.6% f’Ottubru 2019 mingħajr tibdil mix-xahar ta’ qabel. Rati sostnuti ta’ tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ jirriflettu l-ħolqien kontinwu ta’ kreditu bankarju għas-settur privat u spejjeż baxxi ta’ opportunità biex wieħed iżomm M3 fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji oħra. L-aggregat monetarju ristrett M1 għadu l-kontributur ewlieni għat-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ fuq in-naħa tal-komponenti.

It-tkabbir fis-self lill-intrapriżi u lill-unitajiet domestiċi baqa’ solidu, u qed igawdi mit-trażmissjoni kontinwa tal-pożizzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tagħna għar-rati tas-self bankarju. Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 3.8% f'Ottubru, ’il fuq minn 3.6% f’Settembru, filwaqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-unitajiet domestiċi baqgħet fuq il-binarju ta’ tkabbir gradwali, u laħqet 3.5% f’Ottubru. Il-pożizzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tagħna se tgħin biex tissalvagwardja l-kundizzjonijiet favorevoli ħafna tas-self bankarju u se tibqa’ tappoġġa l-aċċess għall-finanzjament, fis-setturi ekonomiċi kollha u b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Fil-qosor, kontroverifika tal-eżitu tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta’ tkabbir fuq żmien itwal, tiġi appoġġata d-domanda aggregata ta’ bħalissa u jitnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta’ politika strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li tiżdied b’mod sostanzjali biex issaħħaħ il-produttività u l-potenzjal tat-tkabbir taż-żona tal-euro, tnaqqas il-qgħad strutturali u żżid ir-reżiljenza. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-2019 għall-pajjiżi għandhom iservu bħala s-sinjal rilevanti.

Fir-rigward tal-politiki fiskali, il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro hija mistennija li tibqa’ espansiva b’mod limitat fl-2020, u b’hekk tipprovdi appoġġ għall-attività ekonomika. Fid-dawl tal-prospettiva ekonomika dgħajfa, il-Kunsill Governattiv jilqa’ s-sejħa tal-Eurogroup għal rispons fiskali ddifferenzjat u r-rieda tiegħu biex jikkoordina. Il-gvernijiet bi spazju fiskali għandhom ikunu lesti li jaġixxu b’mod effettiv u f’waqtu. F’pajjiżi fejn id-dejn pubbliku hu għoli, il-gvernijiet għandhom isegwu politika prudenti u jilħqu għanijiet ta’ bilanċ strutturali, li għandhom joħolqu l-kundizzjonijiet biex l-istabbilizzaturi awtomatiċi joperaw bla xkiel. Il-pajjiżi kollha għandhom jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jiksbu kompożizzjoni ta’ finanzi pubbliċi aktar favorevoli għat-tkabbir.

Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas ta’ governanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni Ewropea tul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha tibqa’ essenzjali biex issaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija taż-żona tal-euro. It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijoritarju. Il-Kunsill Governattiv jilqa’ b’sodisfazzjon ix-xogħol li qed isir u jħeġġeġ iktar passi speċifiċi u deċiżivi biex jitlestew l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja