Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 3 ta’ Ġunju 2015

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, u skont l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni, ħadna d-deċiżjoni li nħallu r- rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu.

Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, il-programmi tax-xiri ta’ assi mixjin tajjeb. Kif spjegajna f’okkażjonijiet oħra, ix-xiri ta’ b’kemm jiswew €60 biljun ta’ assi fix-xahar huwa maħsub li jibqa’ sejjer sal-aħħar ta’ Settembru 2016 u, fi kwalunkwe każ, sakemm naraw aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tagħna li r-rati tal-inflazzjoni jkunu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. Fit-twettiq tal-evalwazzjoni tiegħu, il-Kunsill Governattiv se jsegwi l-istrateġija tiegħu tal-politika monetarja u jikkonċentra fuq ix-xejriet tal-inflazzjoni, filwaqt li jinjora flutwazzjonijiet fil-livelli tal-inflazzjoni mkejla fiż-żewġ direzzjonijiet jekk dawn jitqiesu li jkunu tranżitorji u ma jkollhomx implikazzjonijiet għall-prospettiva ta’ żmien medju fl-istabbiltà tal-prezzijiet.

Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna għenu biex il-kundizzjonijiet finanzjarji llaxkaw b’mod ġenerali, l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni rkupraw u l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi saru iktar favorevoli. L-effetti ta’ dawn il-miżuri qegħdin jiġu trażmessi fl-ekonomija u qegħdin jgħinu fit-tkabbir ekonomiku, fit-tnaqqis tal-kapaċità mhix utilizzata u fl-espansjoni tal-flus u l-kreditu. L-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tal-politika monetarja se tipprovdi s-sostenn meħtieġ għall-ekonomija taż-żona tal-euro, twassal biex l-inflazzjoni terġa’ lura b’mod sostnut lejn livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju, u ssaħħaħ l-ankraġġ sod tal-aspettattivi tal-inflazzjoni għal żmien minn medju sa twil.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Fl-ewwel trimestru tal-2015, il-PDG taż-żona tal-euro f’termini reali żdied b’0.4% fuq bażi trimestrali, wara li kien 0.3% fl-aħħar trimestru tal-2014. F’dawn l-aħħar trimestri, id-domanda domestika u, b’mod partikolari, il-konsum privat kienu l-fatturi ewlenin tal-irkupru li għaddejjin minnu. L-aħħar dejta mill-istħarriġ li sar sa Mejju għadha konsistenti mat-tkomplija tax-xejra modesta ta’ tkabbir fit-tieni trimestru. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli jinfirex. Id-domanda domestika għandha tkompli tiġi sostnuta bil-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u bl-impatt favorevoli tagħhom fuq il-kundizzjonijiet finanzjarji, kif ukoll bil-progress li sar fil-konsolidament fiskali u r-riformi strutturali. Barra minn hekk, il-livell baxx tal-prezz taż-żejt għandu jkompli jsostni d-dħul disponibbli reali tal-unitajiet domestiċi kif ukoll il-profitabilità korporattiva u, b’hekk, il-konsum privat u l-investiment. Barra dan, id-domanda għall-esportazzjoni miż-żona tal-euro għandha tibbenefika mit-titjib fil-kompetittività tal-prezzijiet. Madankollu, it-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro x’aktarx li se jkompli jitrażżan mill-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u mir-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Din l-evalwazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi li l-PDG annwali f’termini reali se jiżdied b’1.5% fl-2015, b’1.9% fl-2016 u bi 2.0% fl-2017. Meta jitqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-BĊE li sar f’Marzu 2015, it-tbassir għat-tkabbir tal-PDG f’termini reali matul il-perjodu tat-tbassir baqa’ kważi l-istess.

Filwaqt li għadhom ixaqilbu lejn tnaqqis, ir-riskji għall-prospettiva ekonomika taż-żona tal-euro saru iktar ibbilanċjati minħabba d-deċiżjonijiet tal-politika monetarja li ħadna u l-iżviluppi fil-prezz taż-żejt u r-rati tal-kambju.

L-inflazzjoni laħqet l-iktar livell baxx fil-bidu tas-sena. Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-HICP kienet 0.3% f’Mejju 2015, żieda minn 0.0% f’April u mqabbla ma’ -0.6% f’Jannar. Skont it-tagħrif disponibbli u l-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, l-inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP mistennija tibqa’ baxxa fix-xhur li ġejjin u tibda togħla lejn tmiem is-sena, anki minħabba l-effetti ta’ bażi marbutin mar-roħs fil-prezzijiet taż-żejt fl-aħħar tal-2014. Permezz tal-irkupru ekonomiku mistenni, l-impatt tar-rata tal-kambju tal-euro aktar baxxa u l-ipotesi inkorporata fis-swieq taż-żejt għall-ġejjieni ta’ prezzijiet taż-żejt xi ftit ogħla fis-snin li ġejjin, ir-rati tal-inflazzjoni huma mistennija jkomplu jogħlew matul l-2016 u l-2017.

Din l-evalwazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP ta’ 0.3% fl-2015, 1.5% fl-2016 u 1.8% fl-2017. Meta jitqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-BĊE li sar f’Marzu 2015, it-tbassir dwar l-inflazzjoni ġie rivedut b’żieda għall-2015 u baqa’ l-istess għall-2016 u l-2017.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ir-riskji għall-prospettiva tal-iżviluppi fil-prezzijiet għal żmien medju. F’dan ir-rigward, se niffukaw b’mod partikolari fuq l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, kif ukoll fuq l-iżviluppi ġeopolitiċi, fir-rata tal-kambju u fil-prezzijiet tal-enerġija. Nirrikonoxxu li t-tbassir tal-esperti jiddependi mill-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tal-politika monetarja li ħadna. Inqisu wkoll li l-livell ta’ inċertezza fit-tbassir għandu t-tendenza li jikber, aktar ma jitwal il-perjodu tat-tbassir.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, id-dejta reċenti tikkonferma żieda fit-tkabbir ta’ bażi fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3). Ir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 telgħet għal 5.3% f’April 2015, żieda minn 4.6% f’Marzu. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett M1 jikber b’rata annwali ta’ 10.5% f’April.

L-iżviluppi fis-self komplew jitjiebu gradwalment. Ir-rata annwali ta’ bidla fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kienet ta’ -0.1% f’April, wara li kienet -0.2% f’Marzu, u kompliet bl-irkupru gradwali mil-livell minimu ta’ -3.2% fi Frar 2014. Minkejja dan it-titjib, l-iżviluppi fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji għadhom imrażżnin. Ikomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu, fatturi marbutin mal-provvista tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil unitajiet domestiċi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kompliet tiżdied għal 1.3% f’April 2015, wara li kienet 1.1% f’Marzu. Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna se jsostnu aktar titjib kemm fl-ispejjeż tas-self għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi kif ukoll fil-flussi tal-kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja tikkonferma l-ħtieġa li l-politika monetarja tinżamm fid-direzzjoni t-tajba, bl-implimentazzjoni soda tad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv. L-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri tal-politika monetarja kollha li ħadna se tipprovdi s-sostenn meħtieġ għall-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro u twassal biex ir-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b’mod sostnut lejn livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra akkomodanti tagħha tgħin fis-sostenn tal-attività ekonomika. Madankollu, sabiex naħsdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra tal-politika jridu jikkontribwixxu b’mod deċiżiv. Minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni għadu baxx, l-irkupru ċikliku li għaddej għandu jiġi sostnut b’ politika strutturali effettiva. B’mod partikolari, sabiex jiżdied l-investiment, jinħolqu aktar impjiegi u tikber il-produttività, l-implimentazzjoni tar- riformi fis-swieq tal-prodotti u tax-xogħol kif ukoll l-azzjonijiet biex titjieb il-klima tan-negozju għall-kumpaniji jeħtiġilhom iżidu r-ritmu f’bosta pajjiżi. L-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi ta’ dawn ir-riformi, fi klima ta’ politika monetarja akkomodanti, mhijiex se twassal biss għal tkabbir ekonomiku sostenibbli ogħla fiż-żona tal-euro iżda se tkabbar ukoll l-aspettattivi ta’ dħul permanenti ogħla. Għalhekk, se tinkoraġġixxi lill-unitajiet domestiċi jżidu l-konsum u lill-kumpaniji jżidu l-investiment illum, sabiex l-irkupru ekonomiku ċikliku attwali jissaħħaħ. Għal dawk li huma żviluppi fiskali, li fil-biċċa l-kbira jirriflettu l-irkupru ċikliku u l-livell baxx tar-rati tal-imgħax, il-proporzjon tad-defiċit aggregat tal-amministrazzjoni pubblika fiż-żona tal-euro huwa mbassar li jonqos bil-mod minn 2.1% tal-PDG din is-sena għal 1.5% fl-2017. Il-proporzjon tad-dejn tal-amministrazzjoni pubblika huwa mbassar li jonqos gradwalment minn 91.5% tal-PDG din is-sena għal 88.4% fl-2017. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt hija ta’ importanza ewlenija għall-fiduċja fil-qafas fiskali tagħna.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja