Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 22 ta’ April 2021

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar x’ħareġ mill-laqgħa tal-Kunsill Governattiv.

Filwaqt li l-irkupru fid-domanda globali u l-istimulu fiskali mdaqqas qed jappoġġjaw l-attività globali u taż-żona tal-euro, il-prospetti ekonomiċi fi żmien qasir jibqgħu mċajpra mill-inċertezza dwar il-qawmien mill-ġdid tal-pandemija u t-tnedija ta’ kampanji ta’ tilqim. Rati persistenti għoljin ta’ infezzjoni tal-koronavirus (COVID-19) u l-estensjoni assoċjata u l-issikkar tal-miżuri ta’ trażżin qed ikunu ta’ piż fuq l-attività ekonomika taż-żona tal-euro fuq żmien qasir. B’ħarsa ’l quddiem, il-progress fil-kampanji ta’ tilqim u r-rilassament gradwali previst tal-miżuri ta’ trażżin isostnu l-istennija ta’ rkupru sod fl-attività ekonomika matul l-2021. L-inflazzjoni żdiedet matul dawn l-aħħar xhur minħabba xi fatturi idjosinkratiċi u tranżitorji u żieda fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija. Fl-istess ħin, il-pressjonijiet tal-prezzijiet sottostanti baqgħu baxxi fil-kuntest ta’ dgħufija ekonomika sinifikanti u domanda li għadha baxxa.

Il-preżervazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli matul il-perjodu tal-pandemija tibqa’ essenzjali biex tnaqqas l-inċertezza u ssaħħaħ l-kunfidenza, biex b’hekk issostni l-attività ekonomika u tissalvagwardja l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq terminu medju. Il-kundizzjonijiet tal-finanzjament taż-żona tal-euro baqgħu ġeneralment stabbli reċentement wara ż-żieda fir-rati tal-imgħax tas-suq aktar kmieni fis-sena, iżda jibqgħu r-riskji għall-kundizzjonijiet usa’ tal-finanzjament F’dan l-isfond, il-Kunsill Governattiv ddeċieda li jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni akkomodanti ħafna tiegħu tal-politika monetarja.

Ser inżommu r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Aħna nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2 fil-mija fil-perijodu tat-tbassir tagħna, u li din il-konverġenza tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Aħna ser inkomplu nwettqu x-xiri nett ta’ assi taħt il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP) b’pakkett totali ta’ €1,850 biljun sa mill-inqas l-aħħar ta' Marzu 2022 u, fi kwalunkwe każ, sakemm il-Kunsill Governattiv jiġġudika li l-fażi tal-kriżi tal-koronavirus spiċċat. Billi l-informazzjoni li dieħla kkonfermat l-valutazzjoni konġunta tal-kundizzjonijiet tal-finanzjament u l-prospetti tal-inflazzjoni mwettqa fil-laqgħa dwar il-politika monetarja f’Marzu, il-Kunsill Governattiv jistenna li x-xiri taħt il-PEPP matul dan it-trimestru jkompli isir b'pass ferm ogħla minn dak tal-ewwel xhur tas-sena.

Se nixtru b’mod flessibbli skont il-kundizzjonijiet tas-suq u bil-ħsieb li nipprevjenu ssikkar tal-kundizzjonijiet ta’ finanzjament li jkun inkonsistenti mal-ġlieda kontra l-impatt ’l isfel tal-pandemija fuq il-passaġġ proġettat tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, il-flessibilità tax-xiri maż-żmien, bejn il-klassijiet tal-assi u fost il-ġurisdizzjonijiet se tkompli tappoġġja t-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja. Jekk jistgħu jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament bi flussi ta’ xiri ta’ assi li ma jeżawrixxux il-pakkett fuq l-orizzont nett ta’ xiri tal-PEPP, il-pakkett m’għandux għalfejn jintuża b’mod sħiħ. Bl-istess mod, il-pakkett jista’ jiġi kkalibrat mill-ġdid jekk meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli biex jgħinu fil-ġlieda kontra x-xokk tal-pandemija negattiv fit-triq tal-inflazzjoni.

Aħna se inkomplu ninvestu mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali mit-titoli li jimmaturaw mixtrija taħt il-PEPP sa mill-anqas l-aħħar tal-2023. Fi kwalunkwe każ, it-tnedija futura tal-portafoll tal-PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal-pożizzjoni xierqa tal-politika monetarja.

Ix-xiri nett taħt il-programm ta’ xiri ta’ assi tagħna (APP) se jkompli b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. Aħna nibqgħu nistennew li x-xiri nett ta’ kull xahar, ta’ assi taħt l-APP jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt akkomodanti tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Beħsiebna nibqgħu nerġgħu ninvestu l-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt l-APP għal perjodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju.

Fl-aħħar nett, ser inkomplu nipprovdu wkoll likwidità wiesgħa permezz tal-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tagħna. B’mod partikolari, l-aħħar operazzjoni fit-tielet sensiela ta’ operazzjonijiet immirati ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (TLTRO III) irreġistrat assorbiment għoli ħafna ta’ fondi. Il-finanzjament miksub permezz tat-TLTRO III għandu rwol kruċjali fl-appoġġ ta’ self bankarju lil impriżi u unitajiet domestiċi.

Dawn il-miżuri jgħinu fil-preżervazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli għas-setturi kollha tal-ekonomija u b’hekk issostnu l-attività ekonomika u jissalvagwardjaw l-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju. Ser inkomplu wkoll nimmonitorjaw l-iżviluppi fir-rata tal-kambju fir-rigward tal-implikazzjonijiet possibbli tagħhom għall-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju. Nibqgħu lesti biex naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna, kif ikun xieraq, biex jiġi żgurat li l-inflazzjoni timxi lejn l-għan tagħna b’mod sostnut, skont l-impenn tagħna għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna f’iżjed dettall, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PGD reali taż-żona tal-euro naqas b’0.7 fil-mija fir-raba’ trimestru tal-2020 biex kien ta’ 4.9 fil-mija taħt il-livell ta’ qabel il-pandemija tiegħu sena qabel. Dejta ekonomika li dieħla, stħarriġ u indikaturi ta’ frekwenza għolja jissuġġerixxu li l-attività ekonomika setgħet reġgħet naqset fl-ewwel trimestru ta’ din is-sena, iżda tindika t-tkomplija tat-tkabbir fit-tieni trimestru.

Stħarriġ tan-negozju jindika li s-settur tal-manifattura qed ikompli jirkupra, appoġġjat minn domanda globali soda. Fl-istess ħin, ir-restrizzjonijiet fuq il-mobbiltà u l-interazzjoni soċjali għadhom jillimitaw l-attività fis-settur tas-servizzi, għalkemm hemm sinjali ta’ tmiem u rkupru eventwali. Il-miżuri tal-politika fiskali qed ikomplu jappoġġjaw lill-unitajiet domestiċi u lill-impriżi, iżda l-konsumaturi jibqgħu kawti fid-dawl tal-pandemija u l-impatt tagħha fuq l-impjiegi u l-qligħ. Minkejja karti tal-bilanċ aktar dgħajfa tal-kumpaniji u inċertezza għolja dwar il-prospetti ekonomiċi, l-investiment fin-negozju wera reżiljenza.

B’ħarsa ’l quddiem, il-progress fil-kampanji ta’ tilqim li għandu jippermetti rilassament gradwali tal-miżuri ta’ trażżin, għandu jwitti t-triq għal rkupru sod fl-attività ekonomika matul l-2021. Fuq medda ta’ żmien medju l-irkupru tal-ekonomija taż-żona tal-euro huwa mistenni li jkun immexxi minn irkupru fid-domanda domestika u globali, appoġġjat minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli u stimolu fiskali.

B’mod ġenerali, filwaqt li r-riskji madwar il-prospetti tat-tkabbir fiż-żona tal-euro fuq medda ta’ żmien qasir jkomplu jkunu negattivi, ir-riskji fuq medda ta’ żmien medju jibqgħu aktar bilanċjati. Min-naħa waħda, prospetti aħjar għad-domanda globali – imsaħħa bl-istimulu fiskali mdaqqas – u l-progress fil-kampanji tat-tilqim huma inkoraġġanti. Min-naħa l-oħra, il-pandemija li għaddejja bħalissa, inkluż it-tixrid ta’ mutazzjonijiet tal-virus, u l-implikazzjonijiet tagħha għall-kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji jkomplu jkunu sorsi ta’ riskju negattiv.

L-inflazzjoni annwali taż-żona tal-euro żdiedet għal 1.3% f'Marzu 2021, minn 0.9% fi Frar, minħabba żieda qawwija fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija li rriflettiet kemm effett bażi ’l fuq imdaqqas kif ukoll żieda minn xahar għal xahar. Din iż-żieda tpatti sew għat-tnaqqis fl-inflazzjoni tal-prezz tal-ikel u fl-inflazzjoni HICP bl-esklużjoni tal-enerġija u l-ikel. L-inflazzjoni totali x’aktarx tiżdied aktar fix-xhur li ġejjin, iżda xi volatilità hija mistennija matul is-sena li tirrifletti d-dinamika li qed tinbidel ta’ fatturi idjosinkratiċi u temporanji. Dawn il-fatturi jistgħu jkunu mistennija li jisparixxu mir-rati ta’ inflazzjoni annwali kmieni s-sena d-dieħla. Il-pressjonijiet tal-prezzijiet sottostanti huma mistennija li jiżdiedu xi ftit din is-sena, minħabba restrizzjonijiet ta’ provvista għal żmien qasir u l-irkupru fid-domanda domestika, għalkemm jibqgħu mrażżna b’mod ġenerali, parzjalment jirriflettu pressjonijiet ta’ pagi baxxi, fil-kuntest ta’ tnaqqis ekonomiku, u l-apprezzament tar-rata tal-kambju tal-euro. Ladarba l-impatt tal-pandemija jonqos, l-għajbien tal-livell għoli ta’ domanda dgħajfa, appoġġjat minn politiki fiskali u monetarji akkomodanti, ser jikkontribwixxi għal żieda gradwali fl-inflazzjoni fuq medda medja ta' żmien. Miżuri bbażati fuq stħarriġ u indikaturi bbażati fuq is-suq ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni fuq żmien itwal jibqgħu f’livelli kajmana, għalkemm indikaturi bbażati fuq is-suq baqgħu jiżdiedu gradwalment.

Meta ngħaddu għall-analiżi monetarja, ir-rata ta’ tkabbir annwali tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqgħet 12.3 fil-mija fi Frar 2021, minn 12.5 fil-mija f’Jannar. Tkabbir qawwi tal-flus baqa’ jiġi sostnut mix-xiri kontinwu ta’ assi mill-Eurosistema, bħala l-akbar sors ta’ ħolqien ta’ flus. L-aggregat monetarju ristrett M1 baqa’ l-kontributur ewlieni għal tkabbir wiesa’ ta’ flus, konsistenti ma’ preferenza li għadha għolja għal-likwidità fis-settur taż-żamma tal-flus u spiża baxxa ta’opportunità biex jinżammu l-aktar forom ta’ flus likwidi.

B’mod ġenerali, is-self lis-settur privat baqa’ ġeneralment l-istess. Il-fluss ta’ self ta’ kull xahar lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji wera żieda żgħira fi Frar meta mqabbel max-xahar ta’ qabel. Dan kien rifless ukoll f’rata ta’ tkabbir annwali kemxejn ogħla ta’ 7.1 fil-mija, wara 6.9 fil-mija f’Jannar. Il-flussi ta’ self ta’ kull xahar lill-unitajiet domestiċi komplew ikunu sodi bir-rata ta’ tkabbir annwali ta’ self lil unitajiet domestiċi tibqa’ l-istess fi 3.0 fil-mija fi Frar. L-aħħar stħarriġ dwar is-self bankarju taż-żona tal-euro għall-ewwel trimestru tal-2021 jirrapporta issikkar moderat tal-istandards ta’ kreditu għal self lil impriżi, wara ssikkar aktar sinifikanti fiż-żewġ trimestri ta’ qabel. Perċezzjonijiet ta’ riskju ogħla fost il-banek reġgħu kienu l-kontributur ewlieni għall-issikkar, għalkemm l-impatt tagħhom kien inqas qawwi minn dak li sar fl-istħarriġ preċedenti Il-banek mistħarrġa rrappurtaw ukoll tnaqqis imġedded fid-domanda għal self lil impriżi, prinċipalment immexxija minn tnaqqis kontinwu fid-domanda għal finanzjament għal investiment fiss. Fir-rigward tas-self lill-unitajiet domestiċi, l-istħarriġ indika domanda aktar baxxa għal self għax-xiri ta’ djar, filwaqt li l-istandards ta’ kreditu għal dan is-self naqsu kemxejn, appoġġjati mill-kompetizzjoni fost is-selliefa.

Inġenerali, il-miżuri tal-politika tagħna, flimkien mal-miżuri adottati mill-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra jibqgħu essenzjali biex jappoġġaw kundizzjonijiet tas-self bankarju u aċċess għall-finanzjament, b’mod partikolari għal dawk l-iktar affettwati mill-pandemija.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju biex tkun appoġġata l-attività ekonomika u għall-konverġenza robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2 fil-mija fuq żmien medju.

Rigward il-politiki fiskali, pożizzjoni fiskali ambizzjuża u kkoordinata tibqa’ kruċjali, billi l-irtirar prematur tal-appoġġ fiskali jirriskja li jdewwem l-irkupru u jamplifika l-effetti ta’ menomazzjonijiet fuq żmien itwal. Il-politiki fiskali nazzjonali għandhom għalhekk ikomplu jipprovdu appoġġ kritiku u f’waqtu lill-impriżi u l-unitajiet domestiċi l-aktar esposti għall-pandemija kontinwa u l-miżuri ta’ trażżin assoċjati. Fl-istess ħin, miżuri fiskali meħuda bħala risposta għall-emerġenza pandemika għandhom, kemm jista’ jkun, jibqgħu temporanji u mmirati fin-natura biex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet b’mod effettiv u biex jiġi sostnut irkupru ta’ malajr. It-tliet xbieki tas-sigurtà approvati mill-Kunsill Ewropew għall-ħaddiema, in-negozji u l-gvernijiet jipprovdu appoġġ ta’ finanzjament importanti.

Il-Kunsill Governattiv itenni r-rwol ewlieni tal-pakkett tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u l-urġenza li jibda jaħdem mingħajr dewmien. Huwa jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw ratifika f’waqtha tad-Deċiżjoni tar-Riżorsi Proprji, biex jiffinalizzaw il-pjanijiet ta’ rkupru u reżiljenza tagħhom fil-pront u biex jużaw il-fondi għal infiq pubbliku produttiv, akkumpanjat minn politiki strutturali li jtejbu l-produttività. Dan jippermetti lill-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss biex jikkontribwixxi għal irkupru aktar mgħaġġel, aktar b’saħħtu u aktar uniformi u jżid ir-reżiljenza ekonomika u l-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati Membri, u b’hekk jappoġġja l-effettività tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro. Politiki strutturali bħal dawn huma partikolarment importanti fit-titjib tal-istrutturi u l-istituzzjonijiet ekonomiċi u fl-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja