Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, l-4 ta’ Ġunju 2020

Sinjuri, hu pjaċir kbir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x’ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

L-informazzjoni li qed tidħlilna tikkonferma li l-ekonomija taż-żona tal-euro qed tgħaddi minn esperjenza ta’ kontrazzjoni mingħajr preċedent. Kien hemm tnaqqis f'daqqa fl-attività ekonomika bħala riżultat tal-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) u l-miżuri biex titrażżan. Telf qawwi ta’ impjiegi u ta’ dħul u inċertezza għolja eċċezzjonalment dwar il-prospetti ekonomiċi wasslu għal waqgħa sinifikanti fl-infiq u fl-investiment tal-konsumatur. Filwaqt li d-dejta tal-istħarriġ u l-indikaturi f’ħin reali għall-attività ekonomika wrew xi sinjali ta’ waqfien flimkien mal-mod gradwali tat-tnaqqis tal-miżuri ta’ trażżin, it-titjib sa issa kien kajman meta mqabbel mal-veloċità li biha l-indikaturi waqgħu ħesrem fix-xahrejn ta’ qabel . Il-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-esperti tal-Eurosistema għal Ġunju raw it-tkabbir jonqos b’pass bla preċedent fit-tieni trimestru ta’ din is-sena, qabel ma reġa’ rpilja fit-tieni nofs, megħjun b'mod kruċjali mill-appoġġ imdaqqas mill-politika fiskali u monetarja. Minkejja dan, il-projezzjonijiet jinvolvu reviżjoni ’l isfel sostanzjali kemm fil-livell ta’ attività ekonomika kif ukoll fil-prospetti tal-inflazzjoni fuq l-orizzont kollu ta’ projezzjoni, għalkemm madwar il-linja bażi hemm grad eċċezzjonali ta’ inċertezza. Filwaqt li l-inflazzjoni ewlenija hija mrażżna bi prezzijiet aktar baxxi tal-enerġija, il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet huma mistennija jibqgħu mrażżna minħabba t-tnaqqis qawwi fil-PDG reali u ż-żieda sinifikanti assoċjata fl-andament kajman tal-ekonomija.

F’konformità mal-mandat tiegħu, il-Kunsill Governattiv huwa determinat li jiżgura l-grad meħtieġ ta’ akkomodament monetarju u trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja fost is-setturi u l-pajjiżi. Għaldaqstant, iddeċidejna fuq sett ta’ miżuri ta’ politika monetarja biex jappoġġjaw l-ekonomija matul il-ftuħ gradwali mill-ġdid tagħha u biex jissalvagwardjaw l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju.

L-ewwel nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid il-pakkett għall-programm ta’ xiri tal-emerġenza pandemika (PEPP) b’€600 biljun għal total ta’ €1,350 biljun. Bi tweġiba għar-reviżjoni ’l isfel relatata mal-pandemija għall-inflazzjoni matul l-orizzont tal-projezzjoni, l-espansjoni tal-PEPP se tħaffef aktar il-pożizzjoni ġenerali tal-politika monetarja, billi tappoġġja l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament fl-ekonomija reali, speċjalment għan-negozji u d-djar. Ix-xiri se jibqa’ jsir b’mod flessibbli tul iż-żmien, fil-klassijiet kollha tal-assi u fost il-ġurisdizzjonijiet kollha. Dan jippermettilna nilqgħu b’mod effettiv għar-riskji għat-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja.

It-tieni nett, iddeċidejna li nestendu l-orizzont għax-xiri nett taħt il-PEPP għal mill-inqas l-aħħar ta’ Ġunju 2021. Fi kwalunkwe każ, se nibqgħu nagħmlu xiri nett ta’ assi taħt il-PEPP sakemm il-Kunsill Governattiv jara li l-fażi kritika tal-koronavirus tkun għaddiet.

It-tielet nett, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jinvesti mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali li jimmaturaw minn titoli mixtrija taħt il-PEPP sa mill-inqas l-aħħar tal-2022. Fi kwalunkwe każ, it-tnedija futura tal-portafoll tal-PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal-pożizzjoni xierqa tal-politika monetarja.

Ir-raba’ nett, xiri nett taħt il-programm tagħna tax-xiri ta’ assi (APP) se jibqa’ jsir kull xahar f’ammont ta’ €20 biljun, flimkien max-xiri taħt il-pakkett temporanju addizzjonali ta’ €120 bijjun sal-aħħar tas-sena. Aħna nibqgħu nistennew li x-xiri nett ta’ kull xahar, ta’ assi taħt l-APP jibqa’ jsir sakemm ikun meħtieġ biex jissaħħaħ l-impatt tal-akkomodament tar-rati tal-politika tagħna, u li jintemm ftit qabel nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE.

Il-ħames nett, fiħsiebna nkomplu ninvestu mill-ġdid, bis-sħiħ, il-pagamenti prinċipali minn titoli li jimmaturaw mixtrija taħt l-APP għal perijodu estiż ta’ żmien wara d-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta’ likwidità favorevoli u grad wiesa’ ta’ akkomodament monetarju.

Is-sitta nett, iddeċidejna li nżommu r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif kienu. Aħna nistennew li dawn jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom jew f’livelli iżjed baxxi sakemm naraw li l-prospetti tal-inflazzjoni jkunu konverġenti b’mod ċar ma’ livell li jkun qrib biżżejjed, iżda taħt, it-2% fil-perijodu tat-tbassir tagħna, u li din il-konverġenza tkun ġiet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Flimkien mal-istimolu sostanzjali tal-politika monetarja diġà fis-seħħ, id-deċiżjonijiet tal-lum se jappoġġjaw il-likwidità u l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament fl-ekonomija, jgħinu biex isostnu l-fluss ta’ kreditu għall-impriżi u l-familji, u jikkontribwixxu għaż-żamma ta’ kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli għas-setturi u l-ġurisdizzjonijiet kollha, sabiex jintrifed l-irkupru tal-ekonomija mill-konsegwenzi tal-koronavirus. Fl-istess ħin, fl-ambjent ekonomiku li qed jevolvi malajr, il-Kunsill Governattiv jibqa’ impenjat bis-sħiħ biex jagħmel dak kollu meħtieġ fi ħdan il-mandat tiegħu biex jappoġġa liċ-ċittadini kollha taż-żona tal-euro matul dan iż-żmien ta’ sfidi estremi. Dan japplika l-ewwel u qabel kollox għar-rwol tagħna li niżguraw li l-politika monetarja tagħna tiġi trażmessa lill-partijiet kollha tal-ekonomija u lill-ġurisdizzjonijiet kollha fit-twettiq tal-mandat tagħna favur l-istabbiltà tal-prezzijiet. Għalhekk, il-Kunsill Governattiv jibqa’ lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu, kif ikun xieraq, biex jiżgura li l-inflazzjoni tersaq lejn l-għan tiegħu b’mod sostnut, skont l-impenn tiegħu għas-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. L-aħħar indikaturi ekonomiċi u r-riżultati tal-istħarriġ jikkonfermaw kontrazzjoni qawwija tal-ekonomija taż-żona tal-euro u deterjorament rapidu tal-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol. Il-pandemija tal-coronavirus u l-miżuri neċessarji ta’ trażżin assoċjati affettwaw bil-qawwa kemm is-setturi tal-manifattura kif ukoll tas-servizzi, u kellhom effett negattiv fuq il-kapaċità produttiva tal-ekonomija taż-żona tal-euro u fuq id-domanda domestika. Fl-ewwel trimestru tal-2020, meta l-miżuri ta’ trażżin kienu fis-seħħ biss minn nofs Marzu fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, il-PDG reali taż-żona tal-euro naqas bi 3.8%, trimestru bi trimestru. Informazzjoni minn stħarriġ, indikaturi ta’ frekwenza għolja u dejta soda li tidħol kollha jindikaw kontrazzjoni sinifikanti oħra tal-PDG reali fit-tieni trimestru. L-iktar indikaturi riċenti jissuġġerixxu li dan it-tnaqqis beda jieqaf xi ftit f’Mejju meta partijiet mill-ekonomija bdew jerġgħu jiftħu b’mod gradwali. Għaldaqstant, l-attività taż-żona tal-euro hija mistennija tibda tirpilja fit-tielet trimestru hekk kif il-miżuri ta’ trażżin jittaffew aktar, sostnuti minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli, pożizzjoni fiskali espansjonista u terġa' tibda l-attività globali, għalkemm il-veloċità u l-iskala ġenerali tal-irpiljar għadhom inċerti ħafna.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa wkoll fit-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-Eurosistema ta’ Ġunju 2020 għaż-żona tal-euro. Fix-xenarju tal-linja bażi tal-projezzjonijiet, il-PDG reali annwali huwa mistenni li jonqos bi 8.7% fl-2020 u jerġa’ jiżdied b’5.2% fl-2021 u bi 3.3% fl-2022. Meta mqabbel mal-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-esperti tal-BĊE ta’ Marzu 2020, il-prospetti għat-tkabbir reali tal-PDG ġew riveduti sostanzjalment ’l isfel b’9,5 punti perċentwali fl-2020 u riveduti ’l fuq bi 3.9 punti perċentwali fl-2021 u 1.9 punti perċentwali fl-2022.

Minħabba l-inċertezza eċċezzjonali li hemm bħalissa madwar il-prospetti, il-projezzjonijiet jinkludu wkoll żewġ xenarji alternattivi, li aħna se nippubblikaw fuq il-websajt tagħna wara din il-konferenza stampa. B’mod ġenerali, il-medda tal-kontrazzjoni u l-irkupru jiddependu b’mod kruċjali fuq it-tul u l-effettività tal-miżuri ta’ trażżin, is-suċċess tal-politiki biex itaffu l-impatt negattiv fuq id-dħul u l-impjiegi, u l-punt sa fejn il-kapaċità tal-provvista u d-domanda domestika huma affettwati b’mod permanenti. B’mod ġenerali, il-Kunsill Governattiv jara l-bilanċ tar-riskji madwar il-projezzjoni tal-linja bażi jonqos.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-Indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) naqset għal 0.1% f’Mejju, ’l isfel minn 0.3% f’April, li jirrifletti l-iktar tnaqqis fl-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija. Fuq il-bażi tal-prezzijiet attwali u tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x’aktarx li tonqos ftit ieħor fix-xhur li ġejjin, u tibqa’ baxxa sal-aħħar tas-sena. Fuq medda medja ta’ żmien, domanda aktar dgħajfa se titfa’ pressjoni ’l isfel fuq l-inflazzjoni, li se tkun parzjalment ikkumpensata minn pressjonijiet ’il fuq relatati mal-limitazzjonijiet tal-provvista. L-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fuq żmien itwal fuq il-bażi tas-suq baqgħu f’livelli baxxi. Filwaqt li l-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fuq il-bażi tal-istħarriġ naqsu fuq żmien qasir u medju, l-aspettattivi fuq żmien itwal ġew affettwati inqas.

Din il-valutazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2020 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li tipprevedi inflazzjoni annwali tal-HICP fix-xenarju tal-linja bażi ta’ 0.3% fl-2020, 0.8% fl-2021 u 1.3% fl-2022. Meta mqabbla mal-projezzjonijiet makroekonomiċi tal-esperti ta’ Marzu 2020 tal-BĊE, il-prospetti tal-inflazzjoni HICP ġew riveduti sostanzjalment ’l isfel b’0,8 punti perċentwali fl-2020 u riveduti ’l fuq bi 0.6 punti perċentwali fl-2021 u 0.3 punti perċentwali fl-2022.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) żdied għal 8.3% f’April 2020 minn 7.5% f’Marzu. Tkabbir qawwi tal-flus jirrifletti l-ħolqien ta’ kreditu bankarju, li huwa xprunat fil-biċċa l-kbira mill-bżonnijiet akuti ta’ likwidità fl-ekonomija. Barra minn hekk, inċertezza ekonomika għolja qed twassal għal bidla lejn investimenti tal-flus għal raġunijiet ta’ prekawzjoni. F’dan l-ambjent, l-aggregat monetarju ristrett M1, li jinkludi l-aktar forom monetarji likwidi, għadu l-akbar kontributur għat-tkabbir monetarju wiesa’.

L-iżviluppi fis-self lis-settur privat baqgħu jiġu influwenzati mill-impatt tal-koronavirus fuq l-attività ekonomika. Ir-rata ta’ tkabbir annwali ta' self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet aktar għal 6.6% f'April 2020, ’il fuq minn 5.5% f'Marzu, li jirrifletti l-ħtieġa tal-impriżi li jiffinanzjaw in-nefqiet kontinwi tagħhom u l-kapital tax-xogħol fil-kuntest ta’ dħul li qed jonqos malajr. Fl-istess ħin, ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lill-unitajiet domestiċi naqset għal 3.0% f’April, minn 3.4% f’Marzu, fost restrizzjonijiet tal-konsum minħabba l-miżuri ta’ trażżin, tnaqqis fil-fiduċja u suq tax-xogħol li qed jiddeterjora.

Il-miżuri tal-politika tagħna, speċjalment it-termini aktar favorevoli għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament f’terminu itwal immirat (TLTRO III), għandhom iħeġġu lill-banek biex jestendu s-self lill-entitajiet kollha tas-settur privat. Flimkien mal-miżuri adottati mill-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej, dawn jappoġġaw aċċess kontinwu għall-finanzjament, inkluż għal dawk l-iktar affettwati mir-ramifikazzjonijiet tal-pandemija tal-koronavirus.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Fir-rigward tal-politika fiskali, pożizzjoni fiskali ambizzjuża u koordinata tibqa’ kruċjali, minħabba l-kontrazzjoni qawwija fl-ekonomija taż-żona tal-euro. Kemm jista’ jkun il-miżuri meħuda għandu jkollhom għan speċifiku u jkunu ta’ natura temporanja b’reazzjoni għall-emerġenza pandemika. It-tliet xbieki tas-sigurtà approvati mill-Kunsill Ewropew għall-ħaddiema, in-negozji u s-sovrani, li jammontaw għal pakkett li jiswa €540 biljun, jipprovdu appoġġ ta’ finanzjament importanti f'dan il-kuntest. Fl-istess ħin, il-Kunsill Governattiv iħeġġeġ biex isiru aktar sforzi qawwija u f'waqthom biex iħejju u jsostnu l-irkupru. Għalhekk nilqgħu bi pjaċir kbir il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal pjan ta’ rkupru ddedikat għall-appoġġ tar-reġjuni u s-setturi li ntlaqtu l-iktar severament mill-pandemija, għat-tisħiħ tas-Suq Uniku u għall-bini ta’ rkupru dejjiemi u għani.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja