Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Politika fiskali u monetarja f’unjoni monetarja

Il-politika monetarja u fiskali hija differenti ħafna, iżda kif jinteraġixxu ma’ xulxin hu importanti għall-ekonomija. Filwaqt li kull waħda hija indipendenti mill-oħra, sfidi ġodda jsejħulhom biex jaħdmu flimkien.

Għaliex iddiskutejna l-interazzjoni bejn il-politika monetarja u fiskali bħala parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna?

Il-politiki monetarji u fiskali jappoġġjaw l-ekonomija b’modi differenti

Il-politika monetarja u l-politika fiskali huma żewġ għodod importanti biex l-ekonomija tibqa’ b’saħħitha. It-tnejn jinfluwenzaw l-ekonomija, iżda b’modi differenti.

Il-politika monetarja hi dwar li nżommu l-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi li nixtru stabbli. Huwa xogħol il-bank ċentrali li jiżgura li l-inflazzjoni – ir-rata li biha l-prezzijiet ġenerali għall-prodotti u s-servizzi jinbidlu maż-żmien – tibqa’ baxxa, stabbli u prevedibbli.

Il-politika fiskali tirreferi għad-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-gvernijiet jieħdu. Il-gvernijiet jistgħu jiddeċiedu li jonfqu l-flus biex jipprovdu servizzi pubbliċi, jappoġġjaw l-ekonomija u jnaqqsu l-inugwaljanzi. Huma jistgħu jiġbru dawn il-flus permezz tat-taxxi jew billi jisselfu mis-swieq finanzjarji.

l-interazzjoni bejn il-politika monetarja u dik fiskali hi importanti

Il-politiki monetarji u fiskali jaħdmu b’modi differenti. Iżda dawn jinteraġixxu ma’ xulxin ukoll peress li l-istabbiltà tal-prezzijiet u ekonomija bbilanċjata huma żewġ naħat tal-istess munita. Kif rajna matul il-pandemija, din ir-rabta hija partikolarment b’saħħitha fi żminijiet ta’ kriżi. Il-kriżi laqtet ħażin lill-Ewropa u għamlet ħsara lill-ekonomija, iżda l-politika monetarja u l-politika fiskali ħadmu id f’id biex l-affarijiet jitjiebu. Dan l-approċċ konġunt għen lil ħafna nies u negozji jagħmlu dan matul il-kriżi. Kieku l-politika monetarja u l-politika fiskali ma ħadmux flimkien, l-impatt pożittiv kien ikun iżgħar.

Il-mod kif il-politika monetarja u fiskali jinteraġixxu ma’ xulxin huwa importanti għas-saħħa tal-ekonomija. Huwa għalhekk li ddiskutejna l-interazzjoni tagħhom bħala parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna.

Il-politiki monetarji u fiskali kif jinteraġixxu ma’ xulxin fiż-żona tal-euro?

Politika monetarja waħda, ħafna politiki fiskali

Il-politika monetarja u l-politika fiskali jeħtieġ li jaħdmu id f’id biex l-ekonomija taħdem mingħajr xkiel. Dan mhux dejjem faċli – speċjalment minħabba li jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin fiż-żona tal-euro. Il-BĊE għandu politika monetarja unika għad-19-il pajjiż taż-żona tal-euro. Iżda l-gvern nazzjonali ta’ kull wieħed minn dawk il-pajjiżi jmexxi l-politika fiskali tiegħu. Hemm raġuni tajba għal din is-separazzjoni. l-istorja tgħidilna li meta l-banek ċentrali jkunu taħt il-kontroll sħiħ tal-gvern, il-prezzijiet jistgħu jisfaw bla kontroll.

Il-mexxejja Ewropej qablu dwar diversi prinċipji ewlenin sabiex jiġi evitat li dan jerġa’ jseħħ. L-ewwel nett, il-BĊE hu indipendenti. Il-gvernijiet ma jitħallewx jgħidu lill-BĊE x’għandu jagħmel. It-tieni nett, il-BĊE ma jistax jagħti flus direttament lill-gvernijiet. U t-tielet nett, il-gvernijiet iridu josservaw regoli komuni biex jikkontrollaw l-infiq tagħhom.

L-isfidi l-ġodda jitolbu li l-politiki monetarji u fiskali jaħdmu flimkien

Dawn il-prinċipji għadhom rilevanti llum. Iżda l-aħħar għaxar snin urew ukoll li l-isfidi l-ġodda jeħtieġu reazzjonijiet ġodda kemm mill-politika monetarja kif ukoll minn dik fiskali.

Bidliet kbar fis-soċjetà tagħna biddlu l-mod kif taħdem l-ekonomija tagħna. Dawn jinkludu l-globalizzazzjoni u l-fatt li n-nies madwar id-dinja qed jgħixu aktar u qed ifaddlu aktar. Barra minn hekk, il-kriżi finanzjarja globali tal-2008 bdiet perjodu twil ta’ dgħufija ekonomika. L-inflazzjoni kienet baxxa wisq f’ħafna ekonomiji madwar id-dinja, inkluża ż-żona tal-euro.

Bi tweġiba għal dawn l-isfidi, il-BĊE naqqas ir-rati tal-imgħax. Il-BĊE wieġeb ukoll b’għodod ġodda biex iżomm il-prezzijiet stabbli f’dawn iż-żminijiet diffiċli. Meta r-rati tal-imgħax ikunu baxxi ħafna, jew saħansitra negattivi, ikun hemm lok limitat għall-banek ċentrali biex jagħmlu aktar biex jappoġġjaw ekonomija dgħajfa.

F’sitwazzjoni bħal din, l-infiq tal-gvern isir aktar importanti u wkoll aktar b’saħħtu. Dan jista’ jgħin biex jgħolli l-ekonomija u jerġa’ jġib l-inflazzjoni f’konformità mal-għan tal-bank ċentrali. L-isforzi konġunti mill-politiki monetarji u fiskali huma rilevanti b’mod speċjali meta l-ekonomija tiltaqa’ ma’ diffikultajiet.

Kif se tkun l-interazzjoni bejn il-politika monetarja u l-politika fiskali fil-futur?

Jiddependi fuq l-istat tal-ekonomija

Kif il-politika monetarja u fiskali jinteraġixxu fil-futur jiddependi fuq l-istat tal-ekonomija. Meta l-ekonomija mhix sejra tajjeb, u r-rati tal-imgħax huma diġà baxxi ħafna, jagħmel sens li l-politika monetarja u fiskali jaħdmu flimkien biex tinġieb lura fuq saqajha. Meta l-ekonomija tkun qed taħdem bla xkiel, hemm inqas bżonn li naħdmu flimkien mill-qrib. Meta jasal dak iż-żmien, il-gvernijiet għandhom jaħdmu biex jiżguraw li l-finanzi tagħhom ikunu f’qagħda tajba. Dan se jgħinhom ikunu lesti għall-isfidi tal-ġejjieni.

KOMPLI AQRA
Interazzjonijiet bejn il-politika monetarja u dik fiskali fiż-żona tal-euro
REVIŻJONI TAL-ISTRATEĠIJA
Trid aktar informazzjoni?