Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Фискална и парична политика в условията на паричен съюз

Паричната политика е много различна от фискалната, но взаимодействието между тях е важно за икономиката. Макар да са независими една от друга, новите предизвикателства налагат те да действат заедно.

Защо разгледахме взаимодействието между паричната и фискалната политика в рамките на нашия преглед на стратегията?

Паричната и фискалната политика подпомагат икономиката по различен начин

Те са два важни инструмента за това да се поддържа тя в добро състояние. И двете въздействат, но по различен начин.

Паричната политика има за цел да поддържа стабилни цените на стоките и услугите, които купуваме. Задача на централната банка е да се погрижи инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – да бъде винаги ниска, стабилна и предсказуема.

Фискалната политика се отнася до икономическите решения на правителствата. Те могат да решат да вложат пари в обществени услуги, да подкрепят икономиката и да намалят неравенството. Могат да събират пари посредством данъци или като ги вземат в заем от финансовите пазари.

Взаимодействието между паричната и фискалната политика е важно

Паричната и фискалната политика функционират по различен начин. Но между тях има и взаимодействие, тъй като ценовата стабилност и равновесието в икономиката са двете страни на една и съща монета. Както видяхме по време на пандемията, тази връзка е особено силна в периоди на криза. Кризата нанесе тежък удар на Европа, икономиката пострада, но паричната и фискалната политика работиха съвместно за подобряване на положението. Този съвместен подход помогна на много хора и предприятия да оцелеят в кризата. Ако паричната и фискалната политика не бяха действали в синхрон, положителното въздействие щеше да е по-слабо.

Начинът на взаимодействие между паричната и фискалната политика е важен за доброто състояние на икономиката. Затова и го обсъдихме в нашия преглед на стратегията.

Как си взаимодействат паричната и фискалната политика в еврозоната?

Една парична политика, много фискални политики

За да функционира икономиката гладко, паричната и фискалната политика трябва да вървят ръка за ръка. Това не винаги е лесно, особено защото в еврозоната те функционират независимо една от друга. ЕЦБ провежда единна парична политика за 19-те държави от еврозоната. Но националното правителство на всяка от тези държави провежда собствена фискална политика. За това разделение има основателна причина. Историята показва, че когато централните банки са под пълния контрол на правителството, е възможно цените да се изплъзнат от контрол.

За да не позволят това да се случи отново, европейските лидери се споразумяха по няколко основни принципа. На първо място, ЕЦБ е независима. Правителствата нямат право да ѝ нареждат как да действа. Второ, ЕЦБ няма право да отпуска пари пряко на правителствата. И трето, правителствата трябва да спазват общи правила, за да държат под контрол разходите си.

Новите предизвикателства налагат паричната и фискалната политика да действат съвместно

Тези принципи са валидни и сега. Последното десетилетие обаче показа, че новите предизвикателства изискват нова реакция както от паричната, така и от фискалната политика.

Големи промени в обществото ни промениха начина, по който функционира икономиката. Сред тях са глобализацията и фактът, че хората в целия свят живеят по-дълго и спестяват повече. Освен това световната финансова криза от 2008 г. постави началото на продължителен период на слаба икономика. Инфлацията е твърде ниска в много икономики по света, включително в еврозоната.

В отговор на тези предизвикателства ЕЦБ понижи лихвените проценти. Тя също така въведе в действие нови инструменти, за да поддържа цените стабилни в тези трудни времена. Когато лихвените проценти са много ниски и дори отрицателни, централните банки нямат много възможности да сторят повече в подкрепа на слабата икономика.

В подобна ситуация държавните разходи придобиват по-голямо значение и имат мощно въздействие. Те могат да спомогнат за съживяване на икономиката и връщане на инфлацията по-близо до целта на централната банка. Съвместните усилия на паричната и фискалната политика са особено важни, когато икономиката изпадне в криза.

Как ще изглежда в бъдеще взаимодействието между паричната и фискалната политика?

Зависи от състоянието на икономиката

Начинът на взаимодействие между паричната и фискалната политика в бъдеще зависи от състоянието на икономиката. Когато икономиката не е в добро състояние, а лихвените проценти вече са много ниски, е логично паричната и фискалната политика да обединят усилия, за да я изправят отново на крака. Ако икономиката върви гладко, няма толкова голяма необходимост от тясно сътрудничество между тях. В такива времена правителствата трябва да предприемат действия, за да осигурят доброто състояние на финансите си. Това ще ги подготви за бъдещи предизвикателства.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Взаимодействие между паричната и фискалната политика в еврозоната
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?