European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 27 ta’ Ottubru 2022

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jgħolli t-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’75 punt bażi. B’din it-tielet żieda ewlenija fir-rata tal-politika konsekuttiva, għamilna progress sostanzjali fl-irtirar tal-akkomodament tal-politika monetarja. Ħadna d-deċiżjoni tal-lum, u nistennew li ngħollu aktar ir-rati tal-imgħax, biex niżguraw ir-ritorn f’waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna ta’ inflazzjoni ta’ tnejn fil-mija fuq terminu medju. Se nibbażaw it-triq tar-rata tal-politika futura fuq il-prospetti li qed jevolvu għall-inflazzjoni u l-ekonomija, wara l-approċċ tagħna ta’ laqgħa b’laqgħa.

L-inflazzjoni għadha għolja wisq u se tibqa’ ’l fuq mill-mira tagħna għal perijodu estiż. F’Settembru, l-inflazzjoni taż-żona tal-euro laħqet id-9.9 fil-mija. F’dawn l-aħħar xhur, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel, il-konġestjonijiet fil-provvista u l-irkupru tad-domanda wara l-pandemija wasslu għal twessigħ tal-pressjonijiet tal-prezzijiet u żieda fl-inflazzjoni. Il-politika monetarja tagħna hija mmirata biex tnaqqas l-appoġġ għad-domanda u tħares mir-riskju ta’ bidla persistenti ’l fuq fl-aspettattivi tal-inflazzjoni.

Il-Kunsill Governattiv iddeċieda wkoll li jibdel it-termini u l-kundizzjonijiet tat-tielet serje ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal immirati (TLTRO III). Matul il-fażi akuta tal-pandemija, dan l-istrument kellu rwol ewlieni fil-ġlieda kontra r-riskji negattivi għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Illum, fid-dawl taż-żieda mhux mistennija u straordinarja fl-inflazzjoni, jeħtieġ li jiġi kkalibrat mill-ġdid biex jiġi żgurat li jkun konsistenti mal-proċess usa’ ta’ normalizzazzjoni tal-politika monetarja u biex tissaħħaħ it-trażmissjoni taż-żidiet tar-rati tal-politika tagħna lill-kundizzjonijiet tas-self bankarju. Għalhekk iddeċidejna li naġġustaw ir-rati tal-imgħax applikabbli għat-TLTRO III mit-23 ta’ Novembru 2022 u li noffru lill-banek dati addizzjonali ta’ ħlas lura kmieni volontarju.

Fl-aħħar nett, sabiex ir-rimunerazzjoni tar-riżervi minimi miżmuma mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu tiġi allinjata aktar mill-qrib mal-kundizzjonijiet tas-suq monetarju, iddeċidejna li nissettjaw ir-remunerazzjoni tar-riżervi minimi bir-rata tal-faċilità tad-depożitu tal-BĊE.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna. Id-dettalji tal-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet tat-TLTRO III huma deskritti fi stqarrija għall-istampa separata li għandha tiġi ppubblikata fl-15:45 CET. Stqarrija teknika oħra għall-istampa, li tagħti dettalji dwar il-bidla fir-remunerazzjoni tar-riżervi minimi, se tiġi ppubblikata wkoll fl-15:45 CET.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

L-attività ekonomika fiż-żona tal-euro x’aktarx li naqset b’mod sinifikanti fit-tielet trimestru tas-sena, u nistennew aktar dgħufija fil-bqija ta’ din is-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla. Bit-tnaqqis fid-dħul reali tan-nies u ż-żieda fl-ispejjeż għad-ditti, l-inflazzjoni għolja tkompli tmewwet l-infiq u l-produzzjoni. L-interruzzjonijiet severi fil-provvista tal-gass komplew ħażżnu s-sitwazzjoni, u kemm il-fiduċja tal-konsumatur kif ukoll tan-negozju naqset b’mod mgħaġġel u dan qed ikun ta’ piż ukoll fuq l-ekonomija. Id-domanda għas-servizzi qed tonqos, wara prestazzjoni qawwija fit-trimestri preċedenti meta reġgħu fetħu dawk is-setturi l-aktar milquta mir-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija, u indikaturi bbażati fuq stħarriġ għal ordnijiet ġodda fis-settur tal-manifattura qed jonqsu. Barra minn hekk, l-attività ekonomika globali qed tikber aktar bil-mod, f’kuntest ta’ inċertezza ġeopolitika persistenti, speċjalment minħabba l-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina, u kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti. It-termini tal-kummerċ li qed jmorru għall-agħar, peress li l-prezzijiet imħallsa għall-importazzjonijiet jogħlew aktar malajr minn dawk irċevuti għall-esportazzjoni, qed ikunu ta’ piż fuq id-dħul fiż-żona tal-euro.

Is-suq tax-xogħol kompla sejjer tajjeb fit-tielet trimestru, u r-rata tal-qgħad baqgħet fil-livell storikament baxx ta’ 6.6 fil-mija f’Awwissu. Filwaqt li l-indikaturi għal żmien qasir jissuġġerixxu li l-impjiegi kienu għadhom qed jinħolqu fit-tielet trimestru, id-dgħufija tal-ekonomija jista’ jwassal għal qgħad kemxejn ogħla fil-futur.

Biex jiġi limitat ir-riskju li tiġi xprunata l-inflazzjoni, miżuri ta’ appoġġ fiskali biex jipproteġu l-ekonomija mill-impatt ta’ prezzijiet għoljin tal-enerġija għandhom ikunu temporanji u mmirati lejn dawk l-aktar vulnerabbli. Dawk li jfasslu l-politika għandhom jipprovdu inċentivi biex ibaxxu l-konsum tal-enerġija u jsaħħu l-provvista tal-enerġija. Fl-istess ħin, il-gvernijiet għandhom isegwu politiki fiskali li juru li huma impenjati li jnaqqsu gradwalment il-proporzjonijiet għoljin tad-dejn pubbliku. Il-politiki strutturali għandhom jitfasslu biex iżidu l-potenzjal tat-tkabbir taż-żona tal-euro u l-kapaċità tal-provvista u biex jagħtu spinta lir-reżiljenza tagħha, u b’hekk jikkontribwixxu għal tnaqqis fil-pressjonijiet tal-prezzijiet fuq terminu medju. L-implimentazzjoni rapida tal-pjanijiet ta' investiment u ta' riforma strutturali taħt il-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li jmiss se tagħti kontribut importanti għal dawn l-għanijiet.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni żdiedet għal 9.9 fil-mija f'Settembru, li tirrifletti aktar żidiet fil-komponenti kollha. L-inflazzjoni tal-prezz tal-enerġija, ta’ 40.7 fil-mija, baqgħet il-mutur ewlieni tal-inflazzjoni ġenerali, b’kontribut li qed jiżdied mill-prezzijiet tal-gass u tal-elettriku. L-inflazzjoni tal-prezz tal-ikel żdiedet ukoll aktar, għal 11.8 fil-mija, peress li spejjeż għoljin tal-input għamlu l-produzzjoni tal-ikel aktar għalja.

Il-konġestjonijiet fil-provvista qed jonqsu gradwalment, għalkemm l-impatt li jkompli jkaxkar tagħhom għadu qed jikkontribwixxi għall-inflazzjoni. L-impatt tad-domanda akkumulata, filwaqt li ddgħajjef, għadu qed iżid il-prezzijiet fis-settur tas-servizzi. Id-deprezzament tal-euro żied mal-akkumulazzjoni tal-pressjonijiet inflazzjonarji.

Il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet huma evidenti f’aktar u aktar setturi, parzjalment minħabba l-impatt ta’ spejjeż għoljin tal-enerġija li jaffettwaw l-ekonomija kollha. Il-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti għalhekk baqgħu f'livelli elevati. Fost dawk il-miżuri, l-inflazzjoni, minbarra l-enerġija u l-ikel, żdiedet aktar għal 4.8 fil-mija f'Settembru.

Swieq tax-xogħol b’saħħithom x’aktarx li jsostnu pagi ogħla, kif inhu xi aġġornament fil-pagi biex jikkumpensaw għal inflazzjoni ogħla. Id-data tal-pagi li dieħla u l-ftehimiet riċenti dwar il-pagi jindikaw li t-tkabbir tal-pagi jista’ jkun qed jiżdied. Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul bħalissa huma madwar tnejn fil-mija, għalkemm reviżjonijiet riċenti ’l fuq mill-mira għal xi indikaturi jiġġustifikaw monitoraġġ kontinwu.

Valutazzjoni tar-riskji

Id-data li dieħla tikkonferma li r-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir ekonomiku huma b’mod ċar negattivi, speċjalment f’terminu qrib. Gwerra fit-tul fl-Ukraina għadha riskju sinifikanti. Il-fiduċja tista’ tiddeterjora aktar u r-restrizzjonijiet min-naħa tal-provvista jistgħu jerġgħu jmorru għall-agħar. L-ispejjeż tal-enerġija u tal-ikel jistgħu wkoll jibqgħu b'mod persistenti ogħla milli mistenni. Ekonomija dinjija li qed tiddgħajjef tista’ tkun piż addizzjonali għat-tkabbir fiż-żona tal-euro.

Ir-riskji għall-prospetti tal-inflazzjoni qegħdin primarjament b’xejra ta’ żieda. Ir-riskju ewlieni fi żmien qasir huwa żieda ulterjuri fil-prezzijiet tal-enerġija bl-imnut. Fuq medda ta’ żmien medju, l-inflazzjoni tista’ tirriżulta li tkun ogħla milli mistenni jekk ikun hemm żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-komoditajiet tal-ikel u trażmissjoni aktar b’saħħitha fuq il-prezzijiet tal-konsumatur, deterjorament persistenti tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-ekonomija taż-żona tal-euro, żieda persistenti fl-aspettattivi tal-inflazzjoni ’l fuq mill-mira tagħna, jew żidiet ogħla milli antiċipat fil-pagi. B’kuntrast, tnaqqis fl-ispejjeż tal-enerġija u dgħufija ulterjuri tad-domanda jbaxxu l-pressjonijiet tal-prezzijiet.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

L-ispejjeż tal-finanzjament tal-banek qed jiżdiedu bi tweġiba għaż-żieda fir-rati tal-imgħax tas-suq. Is-self sar ukoll aktar għali għad-ditti u l-unitajiet domestiċi. Is-self mill-banek lil ditti jibqa’ b’saħħtu, peress li jeħtieġ li jiffinanzjaw spejjeż għoljin ta’ produzzjoni u jibnu inventarji. Fl-istess ħin, id-domanda għal self biex jiffinanzja l-investiment kompliet naqset. Is-self lill-unitajiet domestiċi qed jimmodera, hekk kif l-istandards tal-kreditu ssikkaw u d-domanda għal self naqset f’kuntest ta’ rati ta’ imgħax li qed jogħlew u fiduċja baxxa tal-konsumatur.

L-aktar stħarriġ reċenti tagħna dwar is-self bankarju jirrapporta li l-istandards tal-kreditu ssikkaw għall-kategoriji kollha ta’ self fit-tielet trimestru tas-sena, hekk kif il-banek qed isiru aktar imħassba dwar il-prospetti li qed jiddeterjoraw għall-ekonomija u r-riskji li jiffaċċjaw il-klijenti tagħhom fl-ambjent attwali. Il-banek jistennew li jkomplu jissikkaw l-istandards tal-kreditu tagħhom fir-raba’ trimestru.

Konklużjoni

Fil-qosor, illum għollejna t-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'75 punt bażi, u nistennew li ngħollu aktar ir-rati tal-imgħax, biex niżguraw ir-ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna fuq terminu medju. B’din it-tielet żieda ewlenija fir-rata tal-politika konsekuttiva, għamilna progress sostanzjali fl-irtirar tal-akkomodament tal-politika monetarja. Il-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet tal-operazzjonijiet tagħna ta’ rifinanzjament fit-tul immirati se jikkontribwixxu wkoll għall-proċess li għaddej ta’ normalizzazzjoni tal-politika.

Id-deċiżjonijiet futuri dwar ir-rati ta’ politika tagħna se jkomplu jiddependu mid-data u jsegwu approċċ ta’ laqgħa wara laqgħa. Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fil-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna tal-inflazzjoni fuq żmien medju.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja