Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 25 ta’ Jannar 2024

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jżomm l-istess it-tliet rati prinċipali tal-imgħax tal-BĊE. L-informazzjoni li qed tasal ikkonfermat b’mod estensiv il-valutazzjoni preċedenti tiegħu tal-perspettiva tal-inflazzjoni fuq żmien medju. Minbarra l-effett bażi ’l fuq relatat mal-enerġija fuq l-inflazzjoni globali, it-tendenza ta’ tnaqqis fl-inflazzjoni sottostanti kompliet, u ż-żidiet fl-imgħoddi fir-rati tal-imgħax ikomplu jiġu trażmessi bis-saħħa fil-kundizzjonijiet tal-finanzjament. Il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament issikkati qegħdin inaqqsu d-domanda, u dan qiegħed jgħin biex titnaqqas l-inflazzjoni.

Aħna ddeterminati li niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija, b’mod f’waqtu. Abbażi tal-valutazzjoni attwali tiegħu, il-Kunsill Governattiv jikkunsidra li r-rati tal-imgħax prinċipali tal-BĊE jinsabu f’livelli li, meta jinżammu għal żmien twil biżżejjed, se jagħtu kontribut sostanzjali lejn dan il-għan. Id-deċiżjonijiet futuri tal-Kunsill Governattiv se jiżguraw li r-rati tal-politika tiegħu jiġu ffissati f’livelli restrittivi biżżejjed għal kemm ikun meħtieġ.

Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data biex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul tar-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax se jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li ġejja, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

L-ekonomija taż-żona tal-euro aktarx li staġnat fl-aħħar trimestru tal-2023. Id-data li qed tasal tkompli tindika dgħjufija fuq medda ta’ żmien fil-qrib. Madankollu, l-indikaturi tal-istħarriġ li jħarsu ’l quddiem juru li t-tkabbir se jirpilja aktar ’il quddiem.

Is-suq tax-xogħol baqa’ b’saħħtu. Ir-rata tal-qgħad, li kienet ta’ 6.4 fil-mija f’Novembru, reġgħet niżlet għall-aktar livell baxx sa minn meta tnieda l-euro u aktar ħaddiema daħlu fil-forza tax-xogħol. Fl-istess ħin, id-domanda għall-manodopera qiegħda tonqos, hekk kif qegħdin jiġu rriklamati inqas postijiet tax-xogħol battala.

Il-Gvernijiet għandhom ikomplu jreġġgħu lura l-miżuri ta’ appoġġ relatati mal-enerġija sabiex jevitaw li joħolqu pressjonijiet inflazzjonarji fuq żmien medju. Il-politiki fiskali u strutturali għandhom jitfasslu biex l-ekonomija tagħna ssir aktar produttiva u kompetittiva, kif ukoll biex gradwalment jitnaqqsu l-proporzjonijiet għoljin tad-dejn pubbliku. Ir-riformi strutturali u l-investimenti biex tittejjeb il-kapaċità ta’ provvista taż-żona tal- euro – li għandha tkun appoġġata mill-implimentazzjoni sħiħa tal-programm Next Generation EU – jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-pressjonijiet fuq il-prezzijiet fuq żmien medju, filwaqt li jiġu appoġġati t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Wara l-ftehim reċenti tal-Kunsill tal- ECOFIN dwar ir-riforma tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE, il-proċess leġiżlattiv għandu jiġi konkluż b’ħeffa sabiex ir-regoli l-ġodda jkunu jistgħu jiġu implimentati mingħajr dewmien. Madankollu, huwa imperattiv li l-progress lejn Unjoni tas-Swieq tal-Kapital u t-tlestija tal-Unjoni Bankarja jiġu aċċelerati.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni żdiedet għal 2.9 fil-mija hekk kif uħud mill-miżuri fiskali tal-passat biex jittaffa l-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija waqgħu mir-rata tal-inflazzjoni annwali, għalkemm l-irkupru kien aktar dgħajjef milli mistenni. Minbarra dan l-effett bażi, it-tendenza ġenerali ta’ tnaqqis fl-inflazzjoni kompliet. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel waqgħet għal 6.1 fil-mija f’Diċembru. L-inflazzjoni li teskludi l-enerġija u l-ikel ukoll reġgħet naqset, għal 3.4 fil-mija, minħabba tnaqqis fl-inflazzjoni tal-prodotti għal 2.5 fil-mija. L-inflazzjoni fis-servizzi kienet stabbli b’4.0 fil-mija.

L-inflazzjoni hija mistennija li tkompli tbatti matul din is-sena hekk kif l-effetti ta’ xokkijiet tal-enerġija fl-imgħoddi, konġestjonijiet fil-provvista u l-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomija wara l-pandemija jmajnaw, u l-politika monetarja aktar stretta tkompli trażżan id-domanda.

Kważi l-miżuri kollha tal-inflazzjoni sottostanti komplew jonqsu f’Diċembru. Ir-rata elevata ta’ żidiet fil-pagi u t-tnaqqis fil-produttività tax-xogħol qegħdin iżommu l-pressjonijiet tal-prezzijiet domestiċi għoljin, għalkemm dawn ukoll bdew ibattu. Fl-istess ħin, il-profitti unitarji aktar baxxi bdew jimmoderaw l-effett inflazzjonarju tal-kostijiet li qegħdin jiżdiedu tal-unitajiet tax-xogħol. Il-miżuri tal-aspettattivi ta’ inflazzjoni fuq żmien iqsar naqsu notevolment, filwaqt li dawk tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fuq zmien itwal jinsabu fil-biċċa l-kbira madwar 2 fil-mija.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għat-tkabbir ekonomiku jibqgħu mxaqilba lejn it-tnaqqis. It-tkabbir jista’ jkun aktar baxx jekk l-effett tal-politika monetarja jirriżultaw li huma aktar b’saħħithom milli mistenni. Ekonomija dinjija aktar dgħajfa jew tnaqqis ulterjuri fir-ritmu tal-kummerċ globali wkoll jistgħu jrażżnu t-tkabbir taż-żona tal-euro. Il-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-kunflitt traġiku fil-Lvant Nofsani huma sorsi ewlenin ta’ riskju ġeopolitiku. Dan jista’ jwassal biex id-ditti u l-unitajiet domestiċi jsiru inqas kunfidenti dwar il-futur u li jiġi mfixkel il-kummerċ globali. It-tkabbir jista’ jkun ogħla jekk id-dħul reali li qiegħed jiżdied ikun ifisser żidiet fl-infiq b’aktar milli huwa antiċipat, jew jekk l-ekonomija dinjija tikber b’mod aktar b’saħħtu milli mistenni.

Ir-riskji ta’ żieda fl-inflazzjoni jinkludu t-tensjonijiet ġeopolitiċi li qegħdin jiżdiedu, speċjalment fil-Lvant Nofsani, li jistgħu jgħollu aktar il-prezzijiet tal-enerġija u n-nollijiet tal-merkanzija u jxekklu l-kummerċ globali. L-inflazzjoni wkoll tista’ tirriżulta ogħla milli antiċipat jekk il-pagi jiżdiedu b’aktar milli huwa mistenni jew jekk il-marġni tal-profitti jirriżultaw li huma aktar reżiljenti. B’kuntrast, l-inflazzjoni tista’ tkun anqas milli mistenni jekk il-politika monetarja trażżan id-domanda aktar milli mistenni, jew jekk l-ambjent ekonomiku fil-bqija tad-dinja jmur għall-agħar b’mod mhux mistenni. Barra minn hekk, l-inflazzjoni tista’ tonqos aktar malajr fuq medda ta’ żmien fil-qrib jekk il-prezzijiet tal-enerġija jevolvu skont ix-xaqliba reċenti ’l isfel fl-aspettattivi tas-suq tat-trajettorja futura għall-prezzijiet taż-żejt u tal-gass.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Ir-rati tal-imgħax tas-suq iċċaċalqu ġeneralment laġenba sa mill-aħħar laqgħa tagħna. Il-politika monetarja restrittiva tagħna tkompli tittrażmetti bis-saħħa f’kondizzjonijiet ta’ finanzjament usa’. Ir-rati fuq is-self lin-negozji naqsu kemxejn, għal 5.2 fil-mija f’Novembru, filwaqt li r-rati tas-self domestiku komplew jiżdiedu għal 4.0 fil-mija.

Ir-rati ogħla ta’ self, flimkien mat-tnaqqis assoċjat fil-pjanijiet ta’ investiment u x-xiri ta’ djar, wasslu għal tnaqqis ulterjuri fid-domanda għall-kreditu fir-raba’ trimestru, kif irrappurtat fl-aħħar stħarriġ tagħna dwar is-self bankarju. Filwaqt li ġie mmoderat l-issikkar tal-istandards tal-kreditu għas-self lid-ditti u l-unitajiet domestiċi, dawn baqgħu ssikkati, peress li l-banek jinsabu mħassbin dwar ir-riskji li jiffaċċjaw il-klijenti tagħhom.

F’dan l-isfond, id-dinamiċi tal-kreditu tjiebu kemxejn iżda b’mod ġenerali jibqgħu dgħajfin. Is-selfiet lid-ditti staġnaw f’Novembru meta mqabbla ma’ sena qabel – wara li naqsu f’Ottubru – hekk kif il-fluss ta’ kull xahar ta’ self għal żmien qasir irkupra. Is-selfiet lill-unitajiet domestiċi żdiedu b’rata annwali kajmana ta’ 0.5 fil-mija.

Konklużjoni

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jżomm l-istess it-tliet rati prinċipali tal-imgħax tal-BĊE. Aħna ddeterminati li niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija, b’mod f’waqtu. Abbażi tal-valutazzjoni attwali tagħna, nikkunsidraw li r-rati tal-imgħax prinċipali tal-BĊE jinsabu f’livelli li, meta jinżammu għal tul ta’ żmien twil biżżejjed, se jagħtu kontribut sostanzjali lejn dan il-għan. Id-deċiżjonijiet futuri tagħna se jiżguraw li r-rati tal-politika tagħna se jiġu ffissati f’livelli restrittivi biżżejjed għat-tul taż-żmien li jkun meħtieġ. Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data biex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul tar-restrizzjoni.

Fi kwalunkwe każ, aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fi ħdan il-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna għal żmien medju u biex nippreservaw il-funzjonament bla xkiel tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja