Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 10 ta’ Marzu 2022

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

L-invażjoni Russa tal-Ukraina hija ġrajja b’konsegwenzi kbar għall-Ewropa. Il-Kunsill Governattiv jesprimi l-appoġġ kollu tiegħu lill-poplu tal-Ukraina. Se niżguraw kundizzjonijiet ta' likwidità bla xkiel u nimplimentaw is-sanzjonijiet deċiżi mill-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet Ewropej Se nieħdu kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex jiwettaq il-mandat tal-BĊE biex ifittex l-istabbiltà tal-prezzijiet u biex jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja.

Il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukraina se jkollha impatt materjali fuq l-attività ekonomika u l-inflazzjoni permezz tal-prezzijiet ogħla tal-enerġija u tal-komoditajiet, it-tfixkil tal-kummerċ internazzjonali u fiduċja aktar dgħajfa. Il-firxa ta' dawn l-effetti se jiddependi fuq kif jevolvi l-kunflitt, fuq l-impatt tas-sanzjonijiet attwali u fuq miżuri ulterjuri possibbli. B’għarfien tal-ambjent inċert ħafna, il-Kunsill Governattiv ikkunsidra firxa ta’ xenarji fil-laqgħa tal-lum.

L-impatt tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukraina jrid jiġi vvalutat fil-kuntest ta' kundizzjonijiet sottostanti sodi għall-ekonomija taż-żona tal-euro, megħjuna minn appoġġ politiku abbundanti. L-irkupru tal-ekonomija huwa msaħħaħ mill-impatt dejjem jonqos tal-varjant Omicron tal-koronavirus. L-ostakli fil-provvista qed juru xi sinjali ta’ tnaqqis u s-suq tax-xogħol qed jitjieb aktar. Fil-linja bażi tal-projezzjonijiet ġodda tal-persunal, li jinkorporaw l-ewwel valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tal-gwerra, it-tkabbir tal-PDG ġie rivedut 'l isfel għal żmien qrib, minħabba l-gwerra fl-Ukraina. Il-projezzjonijiet jipprevedu li l-ekonomija tikber bi 3.7 fil-mija fl-2022, 2.8 fil-mija fl-2023 u 1.6 fil-mija fl-2024.

L-inflazzjoni kompliet tissorprendi biż-żdiedet minħabba spejjeż tal-enerġija għoljin bla mistenni. Żidiet fil-prezzijiet saru wkoll ibbażati b'mod aktar wiesa'. Il-linja bażi għall-inflazzjoni fil-projezzjonijiet ġodda tal-persunal ġiet riveduta 'l fuq b'mod sinifikanti, b'inflazzjoni annwali ta' 5.1 fil-mija fl-2022, 2.1 fil-mija fl-2023 u 1.9 fil-mija fl-2024. L-inflazzjoni minbarra l-ikel u l-enerġija hija mbassra għal medja ta’ 2.6 fil-mija fl-2022, 1.8 fil-mija fl-2023 u 1.9 fil-mija fl-2024, ogħla wkoll mill-projezzjonijiet ta’ Diċembru. L-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul fuq firxa ta’ miżuri reġgħu ankraw mal-mira tal-inflazzjoni tagħna. Il-Kunsill Governattiv jara li huwa dejjem aktar probabbli li l-inflazzjoni se tistabbilizza ruħha fil-mira tagħha ta' tnejn fil-mija fuq żmien medju.

F'xenarji alternattivi għall-impatt ekonomiku u finanzjarju tal-gwerra, li se jiġu ppubblikati flimkien mal-projezzjonijiet tal-persunal fuq il-websajt tagħna, l-attività ekonomika tista' tonqos b'mod sinifikanti minn żieda akbar fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-komoditajiet u piżijiet aktar qawwija fuq il-kummerċ u s-sentiment. L-inflazzjoni tista' tkun konsiderevolment ogħla fiż-żmien qrib. Madankollu, fix-xenarji kollha, l-inflazzjoni għadha mistennija tonqos progressivament u toqgħod f’livelli madwar il-mira tagħna ta’ inflazzjoni ta’ tnejn fil-mija fl-2024.

Abbażi tal-valutazzjoni aġġornata tagħna u minħabba l-ambjent inċert, il-Kunsill Governattiv illum irreveda l-iskeda tax-xiri għall-programm tax-xiri tal-assi (APP) tiegħu għax-xhur li ġejjin. Ix-xiri nett ta’ kull xahar taħt l-APP se jammonta għal €40 biljun f’April, €30 biljun f’Mejju u €20 biljun f’Ġunju. Il-kalibrazzjoni tax-xiri nett għat-tielet trimestru se tkun dipendenti mid-data u tirrifletti l-valutazzjoni tagħna li qed tevolvi tal-prospetti. Jekk id-dejta li tidħol tappoġġja l-aspettattiva li l-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju ma jiddgħajfux anki wara t-tmiem tax-xiri nett tal-assi tagħna, il-Kunsill Governattiv jikkonkludi xiri nett taħt l-APP fit-tielet trimestru. Jekk il-prospetti għall-inflazzjoni fuq żmien medju jinbidlu u jekk il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament isiru inkonsistenti ma’ aktar progress lejn il-mira ta’ tnejn fil-mija tagħna, aħna lesti li nirrevedu l-iskeda tagħna għax-xiri ta’ assi netti f’termini ta’ daqs u/jew tul ta’ żmien.

Kwalunkwe aġġustamenti għar-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE se jseħħ xi żmien wara t-tmiem tax-xiri nett tagħna taħt l-APP u se jkun gradwali. It-triq għar-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE se tkompli tiġi ddeterminata mill-gwida 'l quddiem tal-Kunsill Governattiv u mill-impenn strateġiku tiegħu li jistabbilizza l-inflazzjoni għal tnejn fil-mija fuq żmien medju. Għaldaqstant, il-Kunsill Governattiv jistenna li r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom sakemm jara l-inflazzjoni tilħaq it-tnejn fil-mija ferm qabel it-tmiem tal-orizzont tal-projezzjoni tiegħu u b’mod durevoli għall-bqija tal-orizzont tal-projezzjoni, u jiġġudika dak il-progress realizzat fl-inflazzjoni sottostanti huwa avvanzat biżżejjed biex tkun konsistenti mal-inflazzjoni li tistabbilizza għal tnejn fil-mija fuq żmien medju.

Aħna kkonfermajna wkoll il-miżuri l-oħra tal-politika tagħna, kif iddettaljat fl-istqarrija għall-istampa ppubblikata llum fis-13:45.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw l-ekonomija u l-inflazzjoni se jiżviluppaw, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

L-ekonomija kibret b’5.3 fil-mija fl-2021, bil-PDG jerġa’ lura għal-livell ta’ qabel il-pandemija fl-aħħar tas-sena. Madankollu, it-tkabbir naqas għal 0.3 fil-mija fl-aħħar trimestru tal-2021 u huwa mistenni li jibqa’ dgħajjef matul l-ewwel trimestru tal-2022.

Il-prospetti għall-ekonomija se jiddependu fuq il-kors tal-gwerra Russja-Ukraina u fuq l-impatt tas-sanzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji u miżuri oħra. Fl-istess ħin, ostakoli oħrajn kontra t-tkabbir issa qegħdin jonqsu. Fil-linja bażi tal-projezzjonijiet tal-persunal, l-ekonomija taż-żona tal-euro għandha xorta tikber b'mod robust fl-2022 iżda r-ritmu se jkun aktar bil-mod milli kien mistenni qabel ma faqqgħet il-gwerra. Miżuri biex jitrażżan it-tixrid tal-varjant Omicron tal-koronavirus kellhom impatt aktar ħafif milli matul il-mewġiet preċedenti u issa qed jitneħħew. L-interruzzjonijiet fil-provvista kkawżati mill-pandemija juru wkoll xi sinjali ta’ tnaqqis. L-impatt tax-xokk massiv tal-prezz tal-enerġija fuq in-nies u n-negozji jista’ jittaffa parzjalment billi jsir użu mit-tfaddil akkumulat matul il-pandemija u minn miżuri fiskali kumpensatorji.

Fuq żmien medju, skont il-linja bażi tal-projezzjonijiet tal-persunal, it-tkabbir se jkun immexxi minn domanda domestika robusta, appoġġjata minn suq tax-xogħol aktar b'saħħtu. B'aktar nies fl-impjiegi, l-unitajiet domestiċi għandhom jaqilgħu dħul ogħla u jonfqu aktar. L-irkupru globali u l-appoġġ kontinwu tal-politika fiskali u monetarja qed jikkontribwixxu wkoll għal din il-prospettiva ta’ tkabbir. L-appoġġ fiskali u monetarju għadu kritiku, speċjalment f'din is-sitwazzjoni ġeopolitika diffiċli.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni żdiedet għal 5.8 fil-mija fi Frar, minn 5.1 fil-mija f’Jannar. Nistennew li togħla aktar fiż-żmien qrib. Il-prezzijiet tal-enerġija, li żdiedu bi 31.7 fil-mija fi Frar, ikomplu jkunu r-raġuni ewlenija għal din ir-rata għolja ta’ inflazzjoni u qed iżidu wkoll il-prezzijiet f’ħafna setturi oħra. Il-prezzijiet tal-ikel żdiedu wkoll, minħabba fatturi staġjonali, spejjeż għoljin tat-trasport u l-prezz ogħla tal-fertilizzanti. L-ispejjeż tal-enerġija komplew jogħlew fl-aħħar ġimgħat u se jkun hemm aktar pressjoni fuq xi prezzijiet tal-ikel u tal-komoditajiet minħabba l-gwerra fl-Ukraina.

Żidiet fil-prezzijiet saru wkoll aktar komuni. Il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti żdiedu matul l-aħħar xhur għal livelli 'l fuq minn tnejn fil-mija. Madankollu, huwa inċert kemm se tkun persistenti ż-żieda f’dawn l-indikaturi, minħabba r-rwol ta’ fatturi temporanji relatati mal-pandemija u l-effetti indiretti ta’ prezzijiet ogħla tal-enerġija. Indikaturi bbażati fuq is-suq jissuġġerixxu li l-prezzijiet tal-enerġija se jibqgħu għoljin għal aktar żmien milli kien mistenni qabel iżda se jimmoderaw matul l-orizzont tal-projezzjoni. Il-pressjonijiet tal-prezzijiet li jirriżultaw minn konġestjonijiet tal-provvista globali għandhom ukoll jonqsu.

Il-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol komplew jitjiebu, bil-qgħad niżel għal 6.8 fil-mija f’Jannar. Anki għalkemm in-nuqqas ta' ħaddiema qed jaffettwa aktar u aktar setturi, it-tkabbir fil-pagi għadu b'mod ġenerali kajman. Maż-żmien, ir-ritorn tal-ekonomija għall-kapaċità sħiħa għandu jappoġġja tkabbir kemxejn aktar mgħaġġel fil-pagi. Diversi miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fuq żmien itwal derivati mis-swieq finanzjarji u minn stħarriġ jammontaw għal madwar tnejn fil-mija. Dawn il-fatturi se jikkontribwixxu wkoll aktar għall-inflazzjoni sottostanti u se jgħinu biex l-inflazzjoni ewlenija toqgħod b'mod durevoli fil-mira tagħna ta' tnejn fil-mija.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għall-prospetti ekonomiċi żdiedu sostanzjalment bl-invażjoni Russa tal-Ukraina u huma inklinati għan-negattiv, Filwaqt li r-riskji relatati mal-pandemija naqsu, il-gwerra fl-Ukrajna jista’ jkollha effett aktar qawwi fuq is-sentiment ekonomiku u tista’ terġa’ taggrava r-restrizzjonijiet min-naħa tal-provvista. Spejjeż tal-enerġija għoljin b'mod persistenti, flimkien ma' telf ta' fiduċja, jistgħu jtappnu d-domanda aktar milli mistenni u jillimitaw il-konsum u l-investiment.

L-istess fatturi huma riskji għall-prospetti għall-inflazzjoni, li għandhom tendenza li jogħlew fi żmien qrib. Il-gwerra fl-Ukraina hija ta’ żieda fir-riskju sostanzjali , speċjalment għall-prezzijiet tal-enerġija. Jekk il-pressjonijiet tal-prezzijiet iwasslu għal żidiet fil-pagi ogħla milli antiċipati jew jekk ikun hemm implikazzjonijiet negattivi persistenti min-naħa tal-provvista, l-inflazzjoni tista’ wkoll tirriżulta li tkun ogħla fuq medda medja ta’ żmien. Madankollu, jekk id-domanda tiddgħajjef fuq medda medja ta' żmien, dan jista' wkoll inaqqas il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

L-invażjoni Russa tal-Ukraina kkawżat volatilità sostanzjali fis-swieq finanzjarji. Wara li faqqgħet il-gwerra, ir-rati tal-imgħax tas-suq mingħajr riskju reġġgħu lura parzjalment iż-żieda osservata mil-laqgħa tagħna ta’ Frar u l-prezzijiet tal-ekwitajiet naqsu.

Is-sanzjonijiet finanzjarji kontra r-Russja, inkluża l-esklużjoni ta’ xi banek Russi mis-SWIFT, s’issa ma kkawżawx tensjonijiet kbar fis-swieq tal-flus jew nuqqas ta’ likwidità fis-sistema bankarja taż-żona tal-euro. Il-karti tal-bilanċ tal-banek jibqgħu b'saħħithom b'mod ġenerali, minħabba pożizzjonijiet ta' kapital robusti u inqas self improduttiv. Il-banek issa qed jagħmlu profitt daqskemm kienu jagħmlu qabel il-pandemija.

Ir-rati tas-self mill-banek għad-ditti żdiedu xi ftit, filwaqt li r-rati tas-self għall-ipoteki tad-dar jibqgħu stabbli f’livelli storikament baxxi Il-flussi ta’ self lil ditti naqsu wara li żdiedu b’mod qawwi fl-aħħar trimestru tal-2021. Is-self lill-unitajiet domestiċi baqa’ sod, speċjalment għax-xiri tad-djar.

Konklużjoni

Fil-qosor, l-invażjoni Russa tal-Ukraina se taffettwa b’mod negattiv l-ekonomija taż-żona tal-euro u żiedet l-inċertezza b’mod sinifikanti. Jekk il-linja bażi tal-projezzjonijiet tal-persunal timmaterjalizza, l-ekonomija għandha tkompli tirkupra bis-saħħa tal-impatt dejjem jonqos tal-pandemija u l-prospett ta’ domanda domestika soda u swieq tax-xogħol b'saħħithom. Miżuri fiskali, inkluż fil-livell tal-Unjoni Ewropea, jgħinu wkoll biex tiġi protetta l-ekonomija. Fuq il-bażi tal-valutazzjoni aġġornata tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni u fid-dawl tal-ambjent inċert, irrevedejna l-iskeda tagħna għax-xiri nett tal-assi matul ix-xhur li ġejjin u kkonfermajna l-miżuri l-oħra kollha ta’ politika tagħna. Qegħdin attenti ħafna għall-inċertezzi prevalenti. Il-kalibrazzjoni tal-politiki tagħna se tibqa' tiddependi mid-data u tirrifletti l-valutazzjoni tagħna li qed tevolvi tal-prospetti. Aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni tistabbilizza fil-mira tagħna ta’ tnejn fil-mija fuq żmien medju.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja