Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 10 ta’ Marzu 2016

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, għamilna rieżami bir-reqqa tal-orjentament tal-politika monetarja, u qisna wkoll it-tbassir makroekonomiku ġdid tal-esperti tagħna li jestendi sas-sena 2018. Għalhekk, il-Kunsill Governattiv ħa deċiżjoni fuq għadd ta’ miżuri sabiex jilħaq l-għan tiegħu ta’ stabbiltà fil-prezzijiet. Dan il-pakkett komprensiv se jisfrutta s-sinerġiji bejn l-istrumenti differenti u ġie kalibrat biex ikompli jħaffef il-kundizzjonijiet finanzjarji, jistimula provediment ġdid ta’ kreditu u b’hekk isaħħaħ il-momentum tal-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro u jaċċellera r-ritmu biex l-inflazzjoni terġa’ lura għal livelli taħt iżda qrib 2%.

L-ewwel, fir-rigward tar-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, ħadna d-deċiżjoni li nnaqqsu r-rata tal-imgħax tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema b’5 punti bażi għal 0.00% u r-rata tal-imgħax tal-faċilità tas-self marġinali b’5 punti bażi għal 0.25%. Ir-rata tal-faċilità tad-depożitu tnaqqset b’10 punti bażi għal -0.40%.

It-tieni, iddeċidejna li nespandu l-akkwist ta’ kull xahar fil-programm tagħna ta’ xiri ta’ assi minn €60 biljun bħalissa għal €80 biljun. Huwa maħsub li x-xiri jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Marzu 2017 u iżjed, jekk ikun meħtieġ, u fi kwalunkwe każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu li r-rati tal-inflazzjoni jkunu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. Biex niżguraw li l-implimentazzjoni tal-akkwist ta’ assi tkompli bla xkiel, iddeċidejna wkoll li nżidu l-limiti tal-emittenti u tal-proporzjon tal-ħruġ għall-akkwist ta’ titoli maħruġin minn organizzazzjonijiet internazzjonali eliġibbli u banek tal-iżvilupp multilaterali minn 33% għal 50%.

It-tielet, ħadna d-deċiżjoni li ninkludu bonds denominati f’euro bi grad ta’ investiment maħruġin minn korporazzjonijiet mhux bankarji stabbiliti fiż-żona tal-euro fil-lista ta’ assi li huma eliġibbli għal akkwist regolari fi programm ġdid ta’ xiri mis-settur korporattiv. Dan għandu jkompli jsaħħaħ l-impatt tal-akkwist ta’ assi min-naħa tagħna fuq il-kundizzjonijiet finanzjarji tal-ekonomija reali. L-akkwisti fil-programm il-ġdid se jibdew lejn tmiem it-tieni trimestru ta’ din is-sena.

Ir-raba’, iddeċidejna li nibdew sensiela ġdida ta’ erba’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (TLTRO II) minn Ġunju 2016, kull waħda b’maturità ta’ erba’ snin. Dawn l-operazzjonijiet ġodda se jsaħħu l-orjentament rikonċiljatorju tal-politika monetarja tal-BĊE kif ukoll it-trażmissjoni tal-politika monetarja billi jkomplu jinċentivaw is-self bankarju lill-ekonomija reali. Il-kontropartijiet se jkunu intitolati jissellfu sa 30% tal-istokk ta’ self eliġibbli fil-31 ta’ Jannar 2016. Ir-rata tal-imgħax tat-TLTRO II se tkun iffissata għall-perjodu ta’ validità tal-operazzjoni mar-rata prevalenti tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament (MROs) tal-Eurosistema fiż-żmien meta tiftaħ. Għall-banek li s-self nett tagħhom jaqbeż in-normattiva, ir-rata applikata għat-TLTRO II tkun iżjed baxxa, u tista’ tkun baxxa daqs ir-rata tal-imgħax prevalenti tal-faċilità tad-depożitu fiż-żmien meta tiftaħ. Mhu se jkun hemm ebda rekwiżit għal rimborżi mandatorji bikrin fit-TLTRO II, u se jkun permess ċaqliq mit -TLTRO I.

Fl-aħħar, għall-ġejjieni, meta titqies il-prospettiva attwali għall-istabbiltà tal-prezzijiet, il-Kunsill Governattiv jistenna li r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE jibqgħu fil-livelli attwali jew f’livelli iżjed baxxi għal perjodu estiż ta’ żmien, u għal sew wara l-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna.

Stqarrijiet għall-istampa separati b’iżjed dettalji tal-miżuri li ħa l-Kunsill Governattiv se jiġu ppubblikati llum waranofsinhar fit-15:30 CET.

Bil-miżuri li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn u bil-pakkett komprensiv ta’ deċiżjonijiet tal-politika monetarja tal-lum, qegħdin nipprovdu stimolu monetarju sostanzjali biex inpattu għaż-żieda fir-riskji għall-għan tal-BĊE fir-rigward tal-istabbiltà tal-prezzijiet. Għalkemm ma nistgħux nevitaw rati tal-inflazzjoni baxxi ħafna jekk mhux ukoll negattivi fil-ftit xhur li ġejjin minħabba ċ-ċaqliq fil-prezzijiet taż-żejt, huwa kruċjali li nevitaw li l-effetti jinfirxu billi niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għal livelli taħt iżda qrib 2% bla dewmien żejjed. Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ferm l-evoluzzjoni tal-prospettiva għall-istabbiltà tal-prezzijiet għaż-żmien li ġej.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Kellna konferma li t-tkabbir tal-PDG reali għaż-żona tal-euro kien ta’ 0.3% fuq bażi trimestrali fir-raba’ trimestru tal-2015, sostnut mid-domanda domestika, waqt li trażżan mis-sehem negattiv tal-esportazzjoni netta. L-aktar dejta reċenti mill-istħarriġ tindika li l-momentum tat-tkabbir fil-bidu ta’ din is-sena kien iżjed dgħajjef minn dak maħsub. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli b’ritmu moderat. Id-domanda domestika għandha tkompli tiġi sostnuta bil-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u bl-impatt favorevoli tagħhom fuq il-kundizzjonijiet finanzjarji, kif ukoll biż-żidiet kontinwi fl-impjiegi li bbenefikaw mir-riformi strutturali li saru fl-imgħoddi. Barra minn hekk, il-prezz baxx taż-żejt għandu jipprovdi sostenn addizzjonali għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u l-konsum privat, kif ukoll għall-profitabilità korporattiva u l-investiment. Barra dan, l-orjentament fiskali fiż-żona tal-euro huwa kemxejn espansjonarju, u dan jirrifletti parzjalment il-miżuri b’appoġġ għar-refuġjati. Madankollu, l-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro qiegħed ikompli jiddgħajjef mill-prospetti mrażżna ta’ tkabbir fis-swieq emerġenti, swieq finanzjarji volatili, l-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u r-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Din il-prospettiva hija riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2016 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-BĊE, li jipprevedi li l-PDG reali annwali se jiżdied b’1.4% fl-2016, b’1.7% fl-2017 u b’1.8% fl-2018. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2015 tal-esperti tal-Eurosistema, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta bi tnaqqis żgħir, l-aktar minħabba l-prospetti dgħajfin ta’ tkabbir għall-ekonomija globali.

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ixaqilbu lejn tnaqqis. Huma marbutin b’mod partikolari mal-inċertezzi kbar relatati mal-iżviluppi fl-ekonomija globali kif ukoll mar-riskji ġeopolitiċi ġenerali.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-HICP kienet -0.2% fi Frar 2016, imqabbla ma’ 0.3% f’Jannar. Il-komponenti ewlenin kollha tal-HICP taw sehemhom għal dan it-tnaqqis. Għall-ġejjieni, abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri fil-ġejjieni fir-rigward tal-enerġija, ir-rati tal-inflazzjoni huma mistennija jibqgħu f’livelli negattivi fix-xhur li ġejjin u jibdew jogħlew bil-mod iżjed tard fl-2016. Minn hemm ’il quddiem, bl-għajnuna tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-irkupru ekonomiku mistenni, ir-rati tal-inflazzjoni għandhom ikomplu jirkupraw. Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib l-imġiba tal-issettjar tal-prezzijiet u l-iżviluppi fil-pagi fiż-żona tal-euro, u jagħti attenzjoni partikolari biex jiżgura li l-ambjent attwali ta’ inflazzjoni baxxa ma jkomplix jinfiltra f’effetti sussegwenti fuq l-iffissar tal-pagi u l-prezzijiet.

Din ix-xejra ġenerali hija riflessa wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2016 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-BĊE, li jipprevedi inflazzjoni annwali tal-HICP ta’ 0.1% fl-2016, 1.3% fl-2017 u 1.6% fl-2018. Meta jitqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2015 li sar mill-esperti tal-Eurosistema, il-prospettiva għall-inflazzjoni tal-HICP ġiet riveduta bi tnaqqis, l-aktar minħabba li l-prezzijiet taż-żejt komplew jorħsu f’dawn l-aħħar xhur.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, id-dejta reċenti tikkonferma t-tkabbir solidu fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3), bir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 tkun ta’ 5.0% f’Jannar 2016, wara 4.7% f’Diċembru 2015. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jikber b’rata annwali ta’ 10.5% f’Jannar, wara 10.8% f’Diċembru.

L-iżviluppi fis-self komplew bl-irkupru gradwali osservat sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) żdiedet għal 0.6% f’Jannar 2016, minn 0.1% f’Diċembru 2015. L-iżviluppi fis-self lill-impriżi jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) baqgħet stabbli, 1.4% f’Jannar 2016. Kollox ma’ kollox, il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn tejbu sew il-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, kif ukoll il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa ta’ stimolu monetarju akbar sabiex jiġi assigurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2% bla dewmien żejjed.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra rikonċiljatorja tagħha ssostni l-attività ekonomika. Madankollu, sabiex naħsdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra tal-politika jridu jikkontribwixxu b’mod deċiżiv. Minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni għadu baxx, l-irkupru ċikliku li għaddej għandu jiġi sostnut b’ politika strutturali effettiva. B’mod partikolari, azzjonijiet li jżidu l-produttività u jtejbu l-klima tan-negozju, fosthom il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, huma importanti ferm biex jiżdied l-investiment u tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi. L-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar-riformi strutturali fi klima ta’ politika monetarja rikonċiljatorja mhijiex se twassal biss biex jitkattar it-tkabbir ekonomiku sostenibbli fiż-żona tal-euro iżda wkoll biex iż-żona tal-euro tkun tiflaħ iżjed għax-xokkijiet globali. Kif indikat il-Kummissjoni Ewropea, l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi baqgħet limitata ġmielha fl-2015. Għalhekk, l-isforzi għal riformi jeħtiġilhom jiżdiedu fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi taż-żona tal-euro. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hija kruċjali biex tinżamm il-fiduċja fil-qafas fiskali. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex ikollhom politika fiskali li tgħin it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja