European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 27 ta’ Lulju 2023

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

L-inflazzjoni qed tkompli tonqos iżda mistennija li tibqa’ għolja wisq għal żmien twil wisq. Aħna ddeterminati li niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija, b’mod f’waqtu. Il-Kunsill Governattiv għalhekk illum iddeċieda li jgħolli t-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’25 punt bażi.

Iż-żieda fir-rata llum tirrifletti l-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. L-iżviluppi mill-aħħar laqgħa tagħna jsostnu l-aspettattiva tagħna li l-inflazzjoni se tkompli tonqos matul il-bqija tas-sena iżda se tibqa’ ’l fuq mill-mira għal perijodu estiż. Filwaqt li xi miżuri juru sinjali ta’ tnaqqis, l-inflazzjoni sottostanti tibqa’ ġeneralment għolja. Iż-żidiet fir-rati tal-imgħoddi tagħna jkomplu jiġu trażmessi bil-qawwa: il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament reġgħu saru aktar stretti u qegħdin dejjem aktar inaqqsu d-domanda, li huwa fattur importanti biex l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira.

Id-deċiżjonijiet futuri tagħna se jiżguraw li r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE jiġu stabbiliti f’livelli restrittivi biżżejjed sakemm ikun meħtieġ biex l-inflazzjoni terġa’ lura f’waqtha għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ tnejn fil-mija. Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data biex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul tar-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax se jkomplu jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li ġejja, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Iddeċidejna wkoll li nistabbilixxu r-remunerazzjoni tar-riżervi minimi għal żero fil-mija. Din id-deċiżjoni se tippreserva l-effikaċja tal-politika monetarja billi żżomm il-livell attwali ta’ kontroll fuq il-pożizzjoni tal-politika monetarja u tiżgura t-trasferiment sħiħ tad-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax lis-swieq monetarji. Fl-istess ħin, se ttejjeb l-effiċjenza tal-politika monetarja billi tnaqqas l-ammont globali ta’ imgħax li jeħtieġ li jitħallas fuq ir-riżervi sabiex tiġi implimentata l-pożizzjoni xierqa.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna. Id-dettalji tal-bidla fir-remunerazzjoni tar-riżervi minimi huma pprovduti fi stqarrija għall-istampa separata li għandha tiġi ppubblikata fl-15:45 CET.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

Il-prospettiva ekonomika fuq żmien qasir għaż-żona tal-euro marret għall-agħar, l-aktar minħabba domanda domestika aktar dgħajfa Inflazzjoni għolja u kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti qed inaqqsu l-infiq. Dan qed ixekkel b’mod speċjali l-produzzjoni tal-manifattura, li qed titrażżan ukoll minn domanda esterna dgħajfa. L-investiment fid-djar u n-negozji qed juri sinjali ta’ dgħufija wkoll. Is-servizzi jibqgħu aktar reżiljenti, speċjalment f’subsetturi intensivi fil-kuntatt bħat-turiżmu. Iżda r-rankatura qed tonqos fis-settur tas-servizzi. L-ekonomija mistennija tibqa’ dgħajfa fuq medda qasira ta’ żmien. Maż-żmien, it-tnaqqis fl-inflazzjoni, iż-żieda fid-dħul u t-titjib fil-kundizzjonijiet tal-provvista għandhom jappoġġjaw l-irkupru.

Is-suq tax-xogħol jibqa’ b’saħħtu. Ir-rata tal-qgħad baqgħet fil-baxx storiku tagħha ta’ 6.5 fil-mija f’Mejju u qed jinħolqu ħafna impjiegi ġodda, speċjalment fis-settur tas-servizzi. Fl-istess ħin, indikaturi li jħarsu ’l quddiem jissuġġerixxu li din ix-xejra tista’ tonqos fix-xhur li ġejjin u tista’ ssir negattiva għall-manifattura.

Hekk kif il-kriżi tal-enerġija tgħib, il-gvernijiet għandhom ireġġgħu lura l-miżuri ta’ appoġġ relatati minnufih u b’mod miftiehem. Dan huwa essenzjali biex jiġi evitat li jiżdiedu l-pressjonijiet inflazzjonarji fuq żmien medju, li altrimenti jitolbu rispons aktar b’saħħtu għall-politika monetarja. Aħna nilqgħu d-dikjarazzjoni reċenti tal-Grupp tal-Euro dwar il-pożizzjoni fiskali taż-żona tal-euro, li hija konsistenti ma’ din il-valutazzjoni. Il-politiki fiskali għandhom jitfasslu biex l-ekonomija tagħna ssir aktar produttiva u biex gradwalment jitnaqqas id-dejn pubbliku għoli. Il-politiki għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-provvista taż-żona tal-euro jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-pressjonijiet fuq il-prezzijiet fuq żmien medju, filwaqt li jappoġġaw it-tranżizzjoni ekoloġika, li qed titkompla wkoll mill-programm Next Generation EU. Ir-riforma tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE għandha tiġi konkluża qabel tmiem din is-sena.

Inflazzjoni

L-inflazzjoni kompliet tonqos f’Ġunju, u laħqet il-5.5 fil-mija, wara 6.1 fil-mija f’Mejju. Il-prezzijiet tal-enerġija reġgħu naqsu, u naqsu b ’5.6 fil-mija, sena wara sena. L-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel kompliet tonqos iżda baqgħet għolja, f’11.6 fil-mija.

L-inflazzjoni minbarra l-enerġija u l-ikel telgħet sa 5.5 fil-mija f’Ġunju, bil-prodotti u s-servizzi jsegwu xejriet diverġenti. L-inflazzjoni tal-prodotti kompliet tonqos, għal 5.5 fil-mija, minn 5.8 fil-mija f’Mejju. Min-naħa l-oħra, l-inflazzjoni tas-servizzi telgħet għal 5.4 fil-mija, minn 5.0 fil-mija f’Mejju, minħabba nfiq robust fuq il-vaganzi u l-ivvjaġġar u tirrifletti wkoll effetti bażi ’l fuq.

Il-muturi tal-inflazzjoni qed jinbidlu. Is-sorsi esterni tal-inflazzjoni qed jonqsu. B’kuntrast, pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi, inkluż minn pagi li qed jogħlew u marġni ta’ profitt li għandhom robusti, qegħdin isiru mutur tal-inflazzjoni dejjem aktar importanti.

Filwaqt li xi miżuri qed jonqsu, l-inflazzjoni sottostanti tibqa’ ġeneralment għolja, inkluż minħabba l-impatt persistenti taż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija tal-imgħoddi fuq il-prezzijiet fl-ekonomija kollha. Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-miżuri ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni fuq żmien itwal bħalissa huma ta’ madwar 2 fil-mija, xi indikaturi għadhom għoljin u jeħtieġ li jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Valutazzjoni tar-riskji

Il-prospetti għat-tkabbir ekonomiku u l-inflazzjoni għadhom inċerti ħafna. Ir-riskji negattivi għat-tkabbir jinkludu l-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina u żieda fit-tensjonijiet ġeopolitiċi usa’, li jistgħu jifframmentaw il-kummerċ globali u b’hekk jaffettwaw l-ekonomija taż-żona tal-euro. It-tkabbir jista’ wkoll ikun aktar bil-mod jekk l-effetti tal-politika monetarja jkunu aktar qawwija milli mistenni, jew jekk l-ekonomija dinjija tiddgħajjef u b’hekk tnaqqas id-domanda għall-esportazzjoni taż-żona tal-euro. Min-naħa l-oħra, it-tkabbir jista’ jkun ogħla milli previst jekk is-suq tax-xogħol b’saħħtu, iż-żieda fid-dħul reali u t-tnaqqis fl-inċertezza jfissru li n-nies u n-negozji jsiru aktar kunfidenti u jonfqu aktar.

Ir-riskji ta’ żieda għall-inflazzjoni jinkludu pressjonijiet potenzjali mġedda ta’ żieda fuq l-ispejjeż tal-enerġija u l-ikel, relatati wkoll mal-irtirar unilaterali tar-Russja mill-Inizjattiva taċ-Ċereali tal-Baħar l-Iswed. Il-kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, fid-dawl tal-kriżi klimatika li qed tiżviluppa, jistgħu jgħollu l-prezzijiet tal-ikel b’aktar milli previst. Żieda persistenti fl-aspettattivi tal-inflazzjoni 'l fuq mill-mira tagħna jew ogħla minn żidiet antiċipati fil-pagi jew il-marġnijiet ta' profitt, jistgħu jixprunaw ukoll inflazzjoni ogħla, inkluż fuq żmien medju. B’kuntrast ma’ dan, domanda aktar dgħajfa – pereżempju minħabba trażmissjoni aktar b’saħħitha tal-politika monetarja – twassal għal pressjonijiet aktar baxxi fuq il-prezzijiet, speċjalment fuq żmien medju. Barra minn hekk, l-inflazzjoni tonqos aktar malajr jekk it-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija u ż-żidiet aktar baxxi fil-prezzijiet tal-ikel jgħaddu għall-prezzijiet ta’ prodotti u servizzi oħra aktar malajr milli mistenni bħalissa.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

L-issikkar tal-politika monetarja tagħna qed ikompli jiġi trażmess b’mod qawwi għal kundizzjonijiet ta’ finanzjament usa’. Ir-rati tal-imgħax mingħajr riskju fuq maturitajiet ta’ termini qosra sa medji żdiedu mill-aħħar laqgħa tagħna u l-finanzjament sar aktar għali għall-banek, parzjalment minħabba t-tneħħija gradwali kontinwa tal-operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (TLTROs) tal-BĊE. Il-ħlas lura kbir tat-TLTRO f’Ġunju mexa bla xkiel, peress li l-banek kienu ppreparati sew. Ir-rati medji ta’ self għal negozji u ipoteki reġgħu żdiedu f’Mejju, għal 4.6 fil-mija u 3.6 fil-mija rispettivament.

Rati ogħla ta’ self u t-tnaqqis assoċjat fil-pjanijiet ta’ nfiq wasslu għal tnaqqis qawwi ulterjuri fid-domanda għall-kreditu fit-tieni trimestru, kif irrappurtat fl-aħħar stħarriġ tagħna dwar is-self bankarju. Barra minn hekk, l-istandards tal-kreditu għas-self lill-kumpaniji u lill-unitajiet domestiċi komplew jissikkaw aktar, hekk kif il-banek qed isiru aktar imħassba dwar ir-riskji ffaċċjati mill-klijenti tagħhom u huma inqas lesti li jerfgħu dawn ir-riskji. Kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti qed jagħmlu d-djar iktar għaljin u inqas attraenti bħala investiment, u d-domanda għall-ipoteki naqset għall-ħames trimestru konsekuttiv.

F’dan l-isfond, ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self kompliet tonqos f’Ġunju, u niżlet għal 3.0 fil-mija għall-kumpaniji u 1.7 fil-mija għall-unitajiet domestiċi, b’rati ta’ tkabbir annwalizzati ta’ 0.0 fil-mija u -0.2 fil-mija fit-tieni trimestru rispettivament. Fost self dgħajjef u t-tnaqqis fil-karta tal-bilanċ tal-Eurosistema, ir-rata ta’ tkabbir annwali tal-flus naqset għal 0.6 fil-mija f’Ġunju, b’rata ta’ tkabbir annwalizzata ta’ -1.1 fil-mija fit-tieni trimestru.

Konklużjoni

L-inflazzjoni qed tkompli tonqos iżda mistennija li tibqa’ għolja wisq għal żmien twil wisq. Il-Kunsill Governattiv għalhekk illum iddeċieda li jgħolli t-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE b’25 punt bażi.

Id-deċiżjonijiet futuri tagħna se jiżguraw li r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE jiġu stabbiliti f’livelli restrittivi biżżejjed sakemm ikun meħtieġ biex l-inflazzjoni terġa’ lura f’waqtha għall-mira tagħna fuq żmien medju ta’ tnejn fil-mija. Se nkomplu nsegwu approċċ dipendenti mid-data biex niddeterminaw il-livell xieraq u t-tul tar-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati tal-imgħax se jkomplu jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li ġejja, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Fi kwalunkwe każ, aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fi ħdan il-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna għal żmien medju u biex nippreservaw il-funzjonament bla xkiel tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja