Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • STQARRIJA TAL-POLITIKA MONETARJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,

Frankfurt am Main, 16 ta’ Marzu 2023

Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-Viċi President u jien nilqgħukom għal din il-konferenza stampa.

L-inflazzjoni hija mbassra li ser tibqa' għolja wisq u għal żmien twil wisq. Għalhekk, il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jżid it-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'50 punt bażi, f'konformità mad-determinazzjoni tagħna li niżguraw ir-ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna ta' tnejn fil-mija fuq terminu medju. Il-livell għoli ta’ inċertezza jsaħħaħ l-importanza ta’ approċċ li jiddependi mid-data għad-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati ta’ politika, li se jkunu ddeterminati mill-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li tidħol, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Qed nissorveljaw it-tensjonijiet attwali tas-suq mill-qrib u ninsabu lesti li nirrispondu kif meħtieġ biex nippreservaw l-istabbiltà tal-prezzijiet u l-istabbiltà finanzjarja fiż-żona tal-euro. Is-settur bankarju taż-żona tal-euro huwa reżiljenti, b'pożizzjonijiet ta' kapital u likwidità b'saħħithom. Fi kwalunkwe każ, is-sett ta’ għodod tal-politika tagħna huwa mgħammar bis-sħiħ biex jipprovdi appoġġ ta’ likwidità lis-sistema finanzjarja taż-żona tal-euro jekk ikun meħtieġ u biex jippreserva t-trażmissjoni bla xkiel tal-politika monetarja.

It-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-BĊE ġie ffinalizzat fil-bidu ta’ Marzu 2023 qabel ma feġġew dawn l-aħħar tensjonijiet fis-swieq finanzjarji. Bħala tali, dawn it-tensjonijiet jimplikaw inċertezza addizzjonali madwar il-valutazzjonijiet tal-linja bażi tal-inflazzjoni u t-tkabbir. Qabel dawn l-aħħar żviluppi, it-triq bażika għall-inflazzjoni ġenerali kienet diġà ġiet riveduta 'l isfel, prinċipalment minħabba kontribuzzjoni iżgħar mill-prezzijiet tal-enerġija milli kien mistenni qabel. Il-persunal tal-BĊE issa jara inflazzjoni medja ta’ 5.3 fil-mija fl-2023, 2.9 fil-mija fl-2024 u 2.1 fil-mija fl-2025. Fl-istess ħin, il-pressjonijiet sottostanti tal-prezzijiet jibqgħu b'saħħithom. L-inflazzjoni minbarra l-enerġija u l-ikel kompliet tiżdied fi Frar u l-persunal tal-BĊE jistennew li din tkun medja ta’ 4.6 fil-mija fl-2023, li hija ogħla milli previst fil-projezzjonijiet ta’ Diċembru. Sussegwentement, huwa mbassar li tinżel għal 2.5 fil-mija fl-2024 u 2.2 fil-mija fl-2025, hekk kif il-pressjonijiet 'il fuq minn xokkijiet tal-provvista tal-passat u l-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomija jispiċċaw u hekk kif politika monetarja aktar stretta tnaqqas dejjem aktar id-domanda.

Il-projezzjonijiet ta’ bażi għat-tkabbir fl-2023 ġew irriveduti sa medja ta’ 1.0 fil-mija bħala riżultat kemm tat-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija kif ukoll tar-reżiljenza akbar tal-ekonomija għall-ambjent internazzjonali ta’ sfida. Il-persunal tal-BĊE mbagħad jistenna li t-tkabbir ikompli aktar, għal 1.6 fil-mija, kemm fl-2024 kif ukoll fl-2025, sostnut minn suq tax-xogħol robust, li jtejjeb il-fiduċja u l-irkupru fid-dħul reali. Fl-istess ħin, iż-żieda fit-tkabbir fl-2024 u l-2025 hija aktar dgħajfa milli previst f'Diċembru, minħabba l-issikkar tal-politika monetarja.

Id-deċiżjonijiet meħuda llum huma spjegati fi stqarrija għall-istampa disponibbli fis-sit web tagħna.

Issa se niddeskrivi f’aktar dettall kif naraw li se jiżviluppaw l-ekonomija u l-inflazzjoni, u mbagħad se nispjegaw il-valutazzjoni tagħna tal-kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji.

Attività ekonomika

L-ekonomija taż-żona tal-euro staġnat fir-raba’ trimestru tal-2022, u b’hekk evitat it-tnaqqis mistenni qabel. Madankollu, id-domanda domestika privata naqset drastikament. L-inflazzjoni għolja, l-inċertezzi prevalenti u l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti naqqsu l-konsum u l-investiment privat, li naqsu b’0.9 fil-mija u 3.6 fil-mija rispettivament.

Taħt il-linja bażi, l-ekonomija tidher li se tirkupra fit-trimestri li ġejjin. Il-produzzjoni industrijali għandha tiżdied hekk kif il-kundizzjonijiet tal-provvista jitjiebu aktar, il-fiduċja tkompli tirkupra, u d-ditti jaħdmu l-ordnijiet kbar li waqgħu lura. Il-pagi li qed jogħlew u t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija se jikkumpensaw parzjalment għat-telf tas-setgħa tal-akkwist li ħafna familji qed jgħaddu minnu bħala riżultat ta’ inflazzjoni għolja. Dan, imbagħad, se jappoġġja l-infiq tal-konsumatur.

Barra minn hekk, is-suq tax-xogħol għadu b'saħħtu, minkejja d-dgħufija tal-attività ekonomika. L-impjiegi żdiedu b’aktar minn 0.3 fil-mija fir-raba’ trimestru tal-2022 u r-rata tal-qgħad kienet l-inqas storikament f’6.6 fil-mija f’Jananr 2023.

Miżuri ta’ appoġġ tal-gvern biex jipproteġu l-ekonomija mill-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija għandhom ikunu temporanji, immirati u mfassla biex jippreservaw l-inċentivi għal konsum anqas tal-enerġija. Hekk kif il-prezzijiet tal-enerġija jonqsu u r-riskji madwar il-provvista tal-enerġija jonqsu, huwa importanti li dawn il-miżuri jibdew jitreġġgħu lura fil-pront u b'mod miftiehem. Miżuri li ma jilħqux dawn il-prinċipji x’aktarx li jżidu l-pressjonijiet inflazzjonarji fi żmien medju, li jkunu jeħtieġu rispons ta' politika monetarja aktar b'saħħitha. Barra minn hekk, f’konformità mal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE u kif iddikjarat fil-gwida tal-Kummissjoni Ewropea tat-8 ta’ Marzu 2023, il-politiki fiskali għandhom ikunu orjentati lejn li l-ekonomija tagħna ssir aktar produttiva u li gradwalment tnaqqas id-dejn pubbliku għoli. Politiki li jtejbu l-kapaċità tal-provvista taż-żona tal-euro, speċjalment fis-settur tal-enerġija, jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-pressjonijiet tal-prezzijiet fuq żmien medju. Għal dak il-għan, il-gvernijiet għandhom jimplimentaw malajr l-investiment u l-pjanijiet ta’ riforma strutturali tagħhom taħt il-programm tal-UE tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. Ir-riforma tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE għandha tiġi konkluża malajr.

L-inflazzjoni

L-inflazzjoni niżlet għal 8.5 fil-mija fi Frar. It-tnaqqis irriżulta minn tnaqqis qawwi mġedded fil-prezzijiet tal-enerġija. B'kuntrast, l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel żdiedet aktar, għal 15.0 fil-mija, biż-żieda fil-passat fl-ispiża tal-enerġija u ta' inputs oħra għall-produzzjoni tal-ikel għadha qed tgħaddi għall-prezzijiet tal-konsumatur.

Barra minn hekk, il-pressjonijiet sottostanti tal-prezzijiet jibqgħu b'saħħithom. L-inflazzjoni minbarra l-enerġija u l-ikel żdiedet għal 5.6 fil-mija fi Frar u indikaturi oħra tal-inflazzjoni sottostanti baqgħu għoljin ukoll. L-inflazzjoni tal-oġġetti industrijali mhux tal-enerġija żdiedet għal 6.8 fil-mija fi Frar, li tirrifletti prinċipalment l-effetti mdewma tal-konġestjonijiet tal-provvista tal-passat u l-prezzijiet għoljin tal-enerġija. L-inflazzjoni tas-servizzi, li telgħet għal 4.8 fil-mija fi Frar, għadha wkoll qed tiġi mmexxija mit-trażmissjoni gradwali taż-żidiet fl-ispejjeż tal-enerġija tal-passat, id-domanda li trid tiġi ssodisfatta mill-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomija u l-pagi li qed jogħlew.

Il-pressjonijiet tal-pagi ssaħħew minħabba swieq tax-xogħol robusti u impjegati li qed jimmiraw li jirkupraw parti mis-setgħa tal-akkwist mitlufa minħabba inflazzjoni għolja. Barra minn hekk, ħafna ditti setgħu jgħollu l-marġini ta’ profitt tagħhom f’setturi li qed iħabbtu wiċċhom ma’ provvista ristretta u domanda li qed terġa’ tqum. Fl-istess ħin, il-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-aspettattivi tal-inflazzjoni fit-tul bħalissa huma madwar tnejn fil-mija, għalkemm jeħtieġu monitoraġġ kontinwu, speċjalment fid-dawl tal-volatilità riċenti fl-aspettattivi tal-inflazzjoni bbażati fuq is-suq.

Valutazzjoni tar-riskji

Ir-riskji għall-prospetti għat-tkabbir ekonomiku huma inklinati ’l isfel. Tensjonijiet persistenti tas-suq finanzjarju jistgħu jissikkaw il-kundizzjonijiet tal-kreditu usa' b'mod aktar qawwi milli mistenni u jnaqqsu l-fiduċja. Il-gwerra mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukraina u n-nies tagħha tkompli tkun riskju ta’ tnaqqis sinifikanti għall-ekonomija u tista’ terġa’ tgħolli l-ispejjeż tal-enerġija u l-ikel. Jista' jkun hemm ukoll tfixkil addizzjonali fuq it-tkabbir taż-żona tal-euro jekk l-ekonomija dinjija tiddgħajjef b'mod aktar qawwi milli mistenni. Madankollu, il-kumpaniji jistgħu jadattaw aktar malajr għall-ambjent internazzjonali ta’ sfida u, flimkien mat-tnaqqis tax-xokk tal-enerġija, dan jista’ jappoġġja tkabbir ogħla milli mistenni bħalissa.

Iż-żieda fir-riskji għall-inflazzjoni tinkludi pressjonijiet eżistenti tal-pipeline li xorta jistgħu jgħollu l-prezzijiet bl-imnut saħansitra iktar milli mistenni fi żmien qrib. Fatturi domestiċi, bħal żieda persistenti fl-aspettattivi tal-inflazzjoni 'l fuq mill-mira tagħna jew ogħla minn żidiet antiċipati fil-pagi u l-marġnijiet ta' profitt, jistgħu jixprunaw inflazzjoni ogħla, inkluż fuq żmien medju. Barra minn hekk, irpiljar ekonomiku aktar b'saħħtu milli mistenni fiċ-Ċina jista’ jagħti spinta ġdida lill-prezzijiet tal-komoditajiet u d-domanda barranija. Ir-riskji negattivi għall-inflazzjoni jinkludu tensjonijiet persistenti tas-suq finanzjarju li jistgħu jaċċelleraw id-diżinflazzjoni. Jingħad ukoll li t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija jista’ jissarraf fi pressjoni mnaqqsa mill-inflazzjoni u l-pagi sottostanti. Dgħufija tad-domanda, inkluż minħabba deċelerazzjoni aktar qawwija tal-kreditu bankarju jew trażmissjoni tal-politika monetarja aktar b'saħħitha milli mbassra, tikkontribwixxi wkoll għal pressjonijiet tal-prezzijiet aktar baxxi milli mistenni bħalissa, speċjalment fuq terminu medju.

Kundizzjonijiet finanzjarji u monetarji

Ir-rati tal-imgħax tas-suq żdiedu b’mod konsiderevoli fil-ġimgħat ta’ wara l-aħħar laqgħa tagħna. Iżda ż-żieda marret lura bil-qawwa fl-aħħar jiem f’kuntest ta’ tensjonijiet qawwija fis-swieq finanzjarji. Il-kreditu bankarju lil ditti taż-żona tal-euro sar aktar għali. Il-kreditu għad-ditti ddgħajjef aktar, minħabba domanda aktar baxxa u kundizzjonijiet aktar stretti tal-provvista tal-kreditu. Is-self tal-unitajiet domestiċi sar aktar għali wkoll, speċjalment minħabba rati ogħla tal-ipoteki. Din iż-żieda fl-ispejjeż tas-self u t-tnaqqis li jirriżulta fid-domanda, flimkien ma’ standards ta’ kreditu aktar stretti, wasslu għal aktar tnaqqis fit-tkabbir tas-self lill-unitajiet domestiċi. Fost din id-dinamika tas-self aktar dgħajjef, it-tkabbir tal-flus naqas drastikament, immexxi mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu.

Konklużjoni

Fil-qosor, l-inflazzjoni hija mbassra li ser tibqa' għolja wisq u għal żmien twil wisq. Għalhekk, il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jżid it-tliet rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE b'50 punt bażi, f'konformità mad-determinazzjoni tagħna li niżguraw ir-ritorn f'waqtu tal-inflazzjoni għall-mira tagħna ta' tnejn fil-mija fuq terminu medju. Il-livell għoli ta’ inċertezza jsaħħaħ l-importanza ta’ approċċ li jiddependi mid-data għad-deċiżjonijiet tagħna dwar ir-rati ta’ politika, li se jkunu ddeterminati mill-valutazzjoni tagħna tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li tidħol, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. Qed nissorveljaw it-tensjonijiet attwali tas-suq mill-qrib u ninsabu lesti li nirrispondu kif meħtieġ biex nippreservaw l-istabbiltà tal-prezzijiet u l-istabbiltà finanzjarja fiż-żona tal-euro.

Fi kwalunkwe każ, aħna lesti li naġġustaw l-istrumenti kollha tagħna fi ħdan il-mandat tagħna biex niżguraw li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna għal żmien medju u biex nippreservaw il-funzjonament bla xkiel tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja