Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 3 ta’ Diċembru 2015

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, illum għamilna evalwazzjoni bir-reqqa tas-saħħa u l-persistenza tal-fatturi li bħalissa mhumiex qegħdin iħallu l-inflazzjoni terġa’ lura lejn livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju u rġajna eżaminajna l-livell ta’ rikonċiljazzjoni monetarja. Għalhekk, il-Kunsill Governattiv ħa dawn id-deċiżjonijiet sabiex jilħaq l-għan tiegħu ta’ stabbiltà fil-prezzijiet:

L-ewwel, għal dawk li huma r- rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, ħadna d-deċiżjoni li nnaqqsu r-rata tal-imgħax tal-faċilità tad-depożitu b’10 punti bażi għal -0.30%. Ir-rata tal-imgħax tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament u r-rata tal-faċilità tas-self marġinali se jibqgħu l-istess fil-livell attwali ta’ 0.05% u 0.30% rispettivament.

It-tieni, għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nestendu l-programm tax-xiri ta’ assi (APP). L-akkwist ta’ b’kemm jiswew €60 biljun f’assi kull xahar permezz tal-APP issa huwa maħsub li jibqa’ sejjer sal-aħħar ta’ Marzu 2017, jew anki wara jekk ikun meħtieġ u, fi kwalunkwe każ, sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tagħna li r-rati tal-inflazzjoni jkunu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju.

It-tielet, ħadna d-deċiżjoni li ninvestu mill-ġdid il-ħlasijiet prinċipali fuq it-titoli akkwistati permezz tal-APP hekk kif jimmaturaw, sakemm ikun meħtieġ. Dan se jgħin kemm biex ikun hemm kundizzjonijiet ta’ likwidità favorevoli kif ukoll biex l-orjentament tal-politika monetarja jkun wieħed xieraq. Id-dettalji tekniċi se jitħabbru ma jdumux.

Ir-raba’, ħadna d-deċiżjoni li ninkludu, fil-programm ta’ xiri mis-settur pubbliku, strumenti ta’ dejn negozjabbli denominati fl-euro maħruġa minn gvernijiet reġjonali u lokali li jinsabu fiż-żona tal-euro fil-lista tal-assi li huma eliġibbli għal akkwist regolari mill-banek ċentrali nazzjonali rispettivi.

Il-ħames, ħadna d-deċiżjoni li nkomplu mmexxu l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament u dawk għal żmien itwal ta’ tliet xhur bil- proċedura ta’ sejħa għall-offerti b’rata fissa u allokazzjoni sħiħa sakemm ikun meħtieġ, u mill-anqas sa tmiem l-aħħar perjodu ta’ żamma tar-riżervi tal-2017.

Id-deċiżjonijiet tal-lum ittieħdu sabiex nassiguraw li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li huma taħt iżda qrib 2%, u b’hekk nankraw l-aspettattivi tal-inflazzjoni għal żmien medju. L-aħħar tbassir tal-esperti tagħna jinkorpora l-iżviluppi favorevoli fis-swieq finanzjarji minn wara l-aħħar laqgħa tagħna tal-politika monetarja. It-tbassir jindika li għad hemm riskji b’xejra ta’ tnaqqis għall-prospettiva tal-inflazzjoni u żviluppi kemxejn iżjed dgħajfa fl-inflazzjoni milli kien mistenni. Dan wara li saru reviżjonijiet bi tnaqqis fl-eżerċizzji ta’ tbassir preċedenti. Il-persistenza tar-rati baxxi tal-inflazzjoni tirrifletti kemm l-attività ekonomika dgħajfa ġmielha, li qiegħda trażżan il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi, kif ukoll il-kurrenti kuntrarji mill-ambjent estern.

Il-miżuri l-ġodda li ħadna se jiżguraw kundizzjonijiet finanzjarji rikonċiljatorji u jkomplu jsaħħu l-impatt favorevoli sostanzjali tal-miżuri li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn, li ħallew effetti pożittivi sinifikanti fuq il-kundizzjonijiet tal-finanzjament, il-kreditu u l-ekonomija reali. Id-deċiżjonijiet tal-lum jirrinfurzaw ukoll l-ispinta tal-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro u jsaħħu l-elastiċità tagħha għax-xokkijiet ekonomiċi globali reċenti. Il-Kunsill Governattiv se josserva mill-qrib l-evoluzzjoni fil-prospettiva tal-istabbiltà tal-prezzijiet u, jekk ikun iġġustifikat, għandu r-rieda u s-setgħa jaġixxi billi juża l-istrumenti kollha disponibbli fil-mandat tiegħu sabiex jinżamm livell xieraq ta’ rikonċiljazzjoni monetarja. B’mod partikolari, il-Kunsill Governattiv ifakkar li l-APP huwa flessibbli biżżejjed biex jippermetti l-aġġustament tad-daqs, il-kompożizzjoni u t-tul tiegħu.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Fuq bażi trimestrali, il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b’0.3% fit-tielet trimestru tal-2015, wara żieda ta’ 0.4% fit-trimestru ta’ qabel, x’aktarx minħabba l-kontribut pożittiv kontinwu tal-konsum, flimkien ma’ żviluppi aktar dgħajfa fl-investiment u fl-esportazzjoni. L-aħħar indikaturi mill-istħarriġ juru li se jkompli t-tkabbir tal-PDG reali fl-aħħar trimestru ta’ din is-sena. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku se jkompli. Id-domanda domestika għandha tkompli tiġi sostnuta mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-impatt favorevoli tagħhom fuq il-kundizzjonijiet finanzjarji, kif ukoll mill-progress li sar qabel fil-konsolidament fiskali u r-riformi strutturali. Barra minn hekk, il-prezzijiet irħas taż-żejt għandhom jipprovdu sostenn għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u l-profitabilità tal-kumpaniji u, għalhekk, għall-konsum privat u l-investiment. Barra dan, in-nefqa tal-gvernijiet x’aktarx li tikber f’xi partijiet taż-żona tal-euro, minħabba l-miżuri ta’ sostenn għar-refuġjati. Madankollu, l-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro qiegħed ikompli jiddgħajjef mill-prospetti mrażżna ta’ tkabbir fis-swieq emerġenti u l-kummerċ globali moderat, mill-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u mir-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Din il-prospettiva hija riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi li l-PDG reali annwali se jiżdied b’1.5% fl-2015, b’1.7% fl-2016 u b’1.9% fl-2017. Meta jitqabblu ma’ dawk tat-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2015 li sar mill-esperti tal-BĊE, il-prospetti għat-tkabbir tal-PDG reali għadhom ġeneralment l-istess.

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro huma marbuta b’mod partikolari mal-inċertezzi kbar relatati mal-iżviluppi fl-ekonomija globali u riskji ġeopolitiċi ġenerali. Dawn ir-riskji għandhom il-potenzjal li jrażżnu t-tkabbir globali u d-domanda barranija għall-esportazzjoni miż-żona tal-euro kif ukoll il-fiduċja b’mod ġenerali.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali tal-HICP fiż-żona tal-euro kienet 0.1% f’Novembru 2015, l-istess bħalma kienet f’Ottubru iżda aktar baxxa milli kien mistenni. Dan irrifletta żidiet xi ftit aktar dgħajfa fil-prezzijiet tas-servizzi u l-prodotti industrijali, li fil-biċċa l-kbira ttaffew minn kontribuzzjoni inqas negattiva mill-prezzijiet tal-enerġija. Skont it-tagħrif disponibbli u l-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, ir-rati tal-inflazzjoni annwali tal-HICP huma mistennija jogħlew bejn l-aħħar u l-ewwel tas-sena, l-aktar minħabba l-effetti ta’ bażi marbutin mar-roħs fil-prezzijiet taż-żejt lejn tmiem l-2014. Fl-2016 u l-2017, ir-rati tal-inflazzjoni huma previsti li jkomplu jogħlew, megħjuna mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna qabel – u supplimentati b’dawk imħabbra llum – mill-irkupru ekonomiku mistenni u mill-impatt tat-tnaqqis li sar fl-imgħoddi fir-rata tal-kambju tal-euro. Il-Kunsill Governattiv se josserva mill-qrib l-evoluzzjoni tar-rati tal-inflazzjoni fiż-żmien li ġej.

Din ix-xejra ġenerali hija riflessa wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi inflazzjoni annwali tal-HICP ta’ 0.1% fl-2015, 1.0% fl-2016 u 1.6% fl-2017. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-BĊE ta’ Settembru 2015, il-prospettiva għall-inflazzjoni tal-HICP ġiet riveduta bi tnaqqis żgħir.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, id-dejta reċenti tikkonferma t-tkabbir solidu fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3), bir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 tiżdied għal 5.3% f’Ottubru 2015 minn 4.9% f’Settembru. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jikber b’rata annwali ta’ 11.8% f’Ottubru, wara 11.7% f’Settembru.

L-iżviluppi fis-self komplew bl-irkupru gradwali osservat sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali tal-bdil tas-self lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) żdiedet għal 0.6% f’Ottubru, minn 0.1% f’Settembru. Minkejja dan it-titjib, l-iżviluppi fis-self lill-impriżi jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata tat-tkabbir annwali tas-self lill-individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) żdiedet għal 1.2% f’Ottubru, imqabbla ma’ 1.1% f’Settembru. B’mod ġenerali, il-miżuri tal-politika monetarja li implimentajna minn Ġunju 2014 ’l hawn tejbu b’mod ċar il-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi kif ukoll il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa ta’ stimolu monetarju akbar sabiex jiġi assigurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2%.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra favorevoli tagħha ssostni l-attività ekonomika. Madankollu, sabiex naħsdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra tal-politika jridu jikkontribwixxu b’mod deċiżiv. Minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni għadu baxx, l-irkupru ċikliku li għaddej għandu jiġi sostnut minn politika strutturali effettiva. B’mod partikolari, azzjonijiet li jtejbu l-klima tan-negozju, fosthom il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, huma importanti ferm biex jiżdied l-investiment produttiv, tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u tikber il-produttività. L-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar- riformi strutturali fi klima ta’ politika monetarja rikonċiljatorja ma twassalx biss għal tkabbir ekonomiku sostenibbli ogħla fiż-żona tal-euro iżda tkabbar ukoll l-aspettattivi ta’ dħul permanenti ogħla u taċċellera l-effetti favorevoli tar-riformi, biex hekk iż-żona tal-euro tkun iżjed kapaċi tilqa’ għax-xokkijiet globali. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hija kruċjali għall-fiduċja fil-qafas fiskali tagħna. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex il-politika fiskali jkollha l-għan li tiffavorixxi aktar it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja