Menu

Okoljska trajnost

Okoljska trajnost pri gradnji

Steklena fasada

© Robert Metsch

Okoljska trajnost pri gradnji vključuje okoljska vprašanja, tehnično učinkovitost in funkcionalne zahteve, pa tudi prenovo mestnega okolja in socialne vidike.

Celostni pristop k projektiranju

V letu 2002 je ECB v okviru mednarodnega urbanističnega in arhitekturnega natečaja za nove prostore ECB sprejela funkcionalni in prostorski program ter določila konkretne cilje glede porabe energije. Program vključuje tudi opis in razlago stanja lokacije in njene okolice.

Eno glavnih sporočil arhitektom, ki so sodelovali na natečaju, je bila želja po celostnem pristopu k procesu projektiranja. To pomeni, da arhitekt od vsega začetka sodeluje s statikom in projektantom energetskih in klimatskih sistemov, da bi zagotovili optimalno energetsko učinkovitost in okoljsko trajnost stavbe. Koncept novih prostorov ECB mora zato temeljiti na načelih okoljske trajnosti in optimalne učinkovitosti stavbe, ob tem pa upoštevati ekonomske, ekološke in socialne vidike, ki morajo biti uravnovešeni s prihodnjimi stroški uporabe, vzdrževanja in porabe energije. V času natečaja sta bila energijska učinkovitost in okoljska trajnost pomembna dejavnika v vseh stopnjah ocenjevanja prijav.

Prenova mestnega okolja

Eden od elementov okoljske trajnosti je urbana prenova. V tej zvezi bo večinoma tlakovano območje okrog Grossmarkthalle, kjer so nekoč parkirali in raztovarjali tovornjake, preoblikovano v prostrane krajinsko urejene zelene površine. Skupaj z drugimi parki v okolici, kot sta GrünGürtel (zeleni obroč okrog Frankfurta) in Mainuferpark (zelene površine na obeh bregovih reke Majne), pa tudi bližnji Hafenpark (novi park, urejen na temo »šport in gibanje«) in Ostpark (park v frankfurtski četrti Ostend), bodo te površine prispevale k širitvi »zelenih pljuč« Frankfurta.

Ponovna uporaba

Pred začetkom dejanske gradnje so poleti 2008 na lokaciji potekala pripravljalna gradbena dela. Obsegala so odstranitev zemljine, ki jo je bilo treba pred odvozom analizirati, da bi jo bilo mogoče deponirati na kar se da okolju prijazen način. Oba štirinadstropna prizidka Grossmarkthalle, v katerih so bila nekoč stanovanja, so delavci nato previdno razstavili, tako da je bilo mogoče vsako opeko posebej očistiti in shraniti za kasneje, ko bodo dodatne opeke potrebne za obnovo poškodovanih delov fasade Grossmarkthalle.

Železniški tiri okrog Grossmarkthalle, ki niso več v uporabi, so bili prav tako previdno odstranjeni. Večino so predali železniškemu muzeju Härtsfeld-Museumsbahn v pokrajni Baden-Württemberg, kjer zdaj tvorijo del omrežja za poletne izlete s parnimi lokomotivami.

Okoljska trajnost in ponovna uporaba

Ponovna uporaba prenovljene Grossmarkthalle, ki bo funkcionalno vključena v nove prostore ECB, bo prispevala tudi k okoljski trajnosti celotnega stavbnega kompleksa. Ob nakupu je ECB soglašala, da bo osnovni videz Grossmarkthalle ohranjen. Da bi bila stavba obnovljena v skladu z zahtevami, ECB tesno sodeluje s pristojnimi organi mesta Frankfurt in zvezne države Hessen, še zlasti z uradi za spomeniško varstvo in za varčevanje z energijo. Zaradi sodelovanja z njimi je bilo mogoče v skladu z zahtevami za spomeniško varstvo oblikovati nadomestna okna za Grossmarkthalle, ki bodo bolj energijsko učinkovita, po videzu pa bodo zelo podobna prvotnim.