Menu

Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri

Glasfacade

© Robert Metsch

Et bæredygtigt byggeri tager ikke kun hensyn til miljøet, den tekniske effektivitet og de funktionelle krav, men også til byfornyelse og sociale aspekter.

Integreret udviklingsproces

I 2002 definerede ECB, inden for rammerne af den internationale byplanlægnings- og arkitektkonkurrence om ECB's nye hovedsæde, de funktionelle og pladsmæssige krav og fastsatte specifikke mål for energiforbruget. Samtidig blev der givet en redegørelse for forholdene på byggepladsen og de omgivende arealer.

En af de vigtigste informationer til de arkitekter, som deltog i konkurrencen, var ønsket om en integreret udviklingsproces. Det betyder, at arkitekten fra starten af projektet samarbejder med en bygningsingeniør og en energi- og klimatekniker for at optimere bygningens energieffektivitet og bæredygtighed. Konceptet for ECB's nye hovedsæde bygger derfor på princippet om bæredygtighed og optimal energieffektivitet i byggeriet under hensyn til økonomiske, økologiske og sociale aspekter, som afvejes i forhold til fremtidige driftsomkostninger, vedligeholdsomkostninger og energiforbrug. Under konkurrencen og på alle trin i bedømmelsen af projekterne prioriteres arkitekturens energieffektivitet og bæredygtighed højt.

Byfornyelse

Ét element af bæredygtighed er byfornyelse. Arealet omkring Grossmarkthalle, som for størstedelen er brostensbelagt, og hvor lastbilerne plejede at parkere og læsse af, vil blive omlagt til et stort grønt område. Sammen med andre parker i nærheden – fx GrünGürtel (Frankfurts "grønne bælte"), Mainuferpark (et parkanlæg langs floden Mains bredder), den nærliggende Hafenpark (en ny park, der bygger på temaet "sport og bevælgelse") og Ostpark (parken i den østlige del af Frankfurt) – vil det bidrage til at skabe en "grøn lunge" i Frankfurt by.

Genbrug

I sommeren 2008 blev det indledende anlægsarbejde på grunden gennemført som forberedelse til det egentlige byggeri. Først fjernede man et lag jord, som blev analyseret, før jorden blev transporteret væk, for at sikre, at det blev bortskaffet så miljøvenligt som muligt. De to tilstødende bygninger til Grossmarkthalle (to fireetages lejlighedskomplekser) blev derefter nedrevet mursten for mursten, så hver enkelt mursten kunne rengøres og gemmes til den senere reparation af beskadigede dele af Grossmarkthalles facade.

Jernbaneskinnerne ved Grossmarkthalle, som ikke længere er i brug, blev omhyggeligt fjernet. De fleste af dem blev sendt til Härtsfeld-Museumsbahn (et jernbaneselskab i delstaten Baden-Württemberg), som nu bruger dem til udflugter med damptog i sommermånederne.

Bæredygtighed og genbrug

Genbrug og omdannelse af den tidligere torvehal, Grossmarkthalle, så den kommer til at udgøre en integreret del af ECB's nye hovedsæde, bidrager også til arkitekturens overordnede bæredygtighed. Efter købet af Grossmarkthalle besluttede ECB, at bygningens grundlæggende udseende skulle bevares. I forbindelse med renoveringen af Grossmarkthalle har ECB haft et tæt samarbejde med de lokale myndigheder, navnlig fredningsmyndighederne og de energibevarende myndigheder i Frankfurt by og delstaten Hessen. Dette samarbejde har fx gjort det muligt, i overensstemmelse med kravene fra fredningsmyndighederne, at udvikle nye vinduer, som er mere energieffektive, men som stadig har den samme profil som de oprindelige vinduer.