Menu

Równowaga środowiskowa

Równowaga środowiskowa w budownictwie


Szklana elewacja

© Robert Metsch

W budownictwie koncepcja równowagi środowiskowej dotyczy nie tylko ochrony środowiska, efektywności technicznej i wymagań funkcjonalnych, ale obejmuje też szerszy aspekt rewitalizacji miast i skutków społecznych.

Zintegrowany proces projektowania

W 2002 r. w ramach międzynarodowego konkursu na projekt urbanistyczno-architektoniczny nowej siedziby Europejski Bank Centralny określił program funkcjonalno-przestrzenny oraz wyznaczył konkretne cele w zakresie zużycia energii. Przedstawił także informacje o stanie terenu budowy i jego najbliższego otoczenia.

Jedno z głównych zaleceń dla architektów uczestniczących w konkursie dotyczyło prowadzenia procesu projektowania w sposób zintegrowany: architekt powinien od samego początku współpracować z konstruktorem i z ekspertem w zakresie energii i klimatyzacji, tak aby projektowany obiekt był optymalny z punktu widzenia efektywności energetycznej i równowagi środowiskowej. Kwestie te należało uwzględnić już w projekcie koncepcyjnym, biorąc jednocześnie pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, ujęte w relacji do przyszłych kosztów eksploatacji, konserwacji i zużycia energii. W czasie konkursu i na wszystkich etapach oceny projektów przywiązywano dużą wagę do efektywności energetycznej i równowagi środowiskowej.

Rewitalizacja terenów miejskich

Jednym z aspektów równowagi środowiskowej jest rewitalizacja terenów miejskich. W ramach rewitalizacji utwardzone powierzchnie wokół Grossmarkthalle, które służyły jako miejsce parkowania i rozładunku ciężarówek, zostaną przekształcone w rozległą strefę zieleni według projektu architektury krajobrazu. Strefa ta będzie łączyć się z innymi terenami zieleni miejskiej, do których należą: okalający centrum miasta GrünGürtel, biegnący wzdłuż rzeki Mainuferpark, nowy obiekt sportowo-rekreacyjny Hafenpark oraz położony w dzielnicy Ostend Ostpark. Tereny te będą tworzyć zielone płuca miasta.

Ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych

W lecie 2008 r. przeprowadzono roboty przygotowawcze pod główne prace budowlane. Pierwszą czynnością było usunięcie gruntu, który przed wywiezieniem zbadano, aby zapewnić jego utylizację w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Następnie rozebrano ręcznie dwa czterokondygnacyjne aneksy przylegające do Grossmarkthalle; cegły oczyszczono i zachowano na potrzeby renowacji elewacji hali.

Nieużywane tory kolejowe na terenie Grossmarkthalle zdemontowano i przekazano do Härtsfeld-Museumsbahn (kolei muzealnej w Badenii-Wirtembergii), gdzie zostały wykorzystane na linii kolei parowej obsługującej wycieczki w miesiącach letnich.

Adaptacja Grossmarkthalle

Kolejnym aspektem równowagi środowiskowej było uwzględnienie w projekcie budowlanym adaptacji Grossmarkthalle, która miała stać się integralną częścią nowej siedziby EBC. Nabywając teren, EBC zobowiązał się zachować bryłę Grossmarkthalle w niezmienionej formie. Aby zapewnić właściwy sposób renowacji hali, EBC ściśle współpracuje z właściwymi władzami lokalnymi, w szczególności z organami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków i poszanowanie energii na szczeblu miasta Frankfurt i Hesji. Jednym z efektów tej współpracy było zaprojektowanie nowych okien o wyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie – zgodnie z zaleceniem urzędu ochrony zabytków – zbliżonych wyglądem do okien oryginalnych.