Menu

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik ehitamine

Klaasfassaad

© Robert Metsch

Jätkusuutlikul ehitamisel ei võeta arvesse üksnes keskkonnaküsimusi, tehnilist tõhusust ja funktsionaalsuse nõudeid, vaid ka linnakeskkonna uuendamist ja sotsiaalseid aspekte.

Integreeritud kavandamisprotsess

2002. aastal määratles EKP oma uute hoonete projekteerimiseks korraldatud rahvusvahelise linnaplaneerimis- ja arhitektuurivõistluse raames funktsionaalse ja ruumilise kava ning püstitas konkreetsed eesmärgid seoses energiatarbimisega. Samuti kirjeldati ehitusplatsi ja seda ümbritseva ala seisukorda.

Üks põhilisi sõnumeid kavandivõistlusel osalevatele arhitektidele oli integreeritud kavandamisprotsessi soov. See tähendab, et arhitekt teeb algusest peale koostööd ehitusinseneri ning energia- ja kliimasüsteemide disaineriga, et optimeerida hoone energiatõhusust ja jätkusuutlikkust. Niisiis pidi EKP uute hoonete kontseptsioon põhinema jätkusuutlikkuse ja optimaalse tõhususe põhimõttel arhitektuuris, võttes arvesse majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid tegureid, mida tuli kaaluda tulevaste tegevus-, haldus- ja energiatarbimiskulude taustal. Võistluse ajal ja kõikide hindamisetappide käigus olid kavandi energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse küsimused olulise tähtsusega.

Linnakeskkonna uuendamine

Jätkusuutlikkuse üks elemente on linnakeskkonna uuendamine. Selle raames muudetakse Grossmarkthallet ümbritsev suurelt jaolt sillutatud ala, mida kasutati veoautode parkimiseks ja kauba mahalaadimiseks, avaraks haljasalaks. Koos teiste ümberkaudsete parkidega, näiteks GrünGürteli (Frankfurdi roheline vöönd), Mainuferparki (Maini jõe kallastel asuv pargiala), lähedalasuva Hafenparki (uus spordi ja liikumise ideel põhinev park) ja Ostparkiga (Frankfurdi Ostendis asuv park) aitab see kujundada Frankfurdi linna rohelisi kopse.

Taaskasutus

2008. aasta suvel teostati krundil esialgsed ehitustööd, et valmistuda üldehitustöödeks. Alustuseks eemaldati pinnas, mida tuli enne transportimist analüüsida, et sellest võimalikult keskkonnasõbralikul viisil vabaneda. Seejärel lammutati kivi-kivilt kaks Grossmarkthalle lisahoonet (neljakorruselised kortermajad), et iga telliskivi eraldi puhastada ja talletada tulevaseks kasutamiseks Grossmarkthalle fassaadi kahjustuste parandamisel.

Grossmarkthalle krundil kasutult seisnud raudteerööpad võeti ettevaatlikult üles. Enamik neist saadeti Härtsfeld-Museumsbahnile (Baden-Württembergi raudteeühingule Saksamaal), mis kasutab neid nüüd suvekuudel auruveduriekskursioonide korraldamiseks.

Jätkusuutlikkus ja taaskasutus

Endise Grossmarkthalle taaskasutamine ja ümberkujundamine EKP uute hoonete lahutamatuks osaks aitab suurendada ka hoone üldplaneeringu jätkusuutlikkust. Krunti ostes nõustus EKP tingimusega, et Grossmarkthalle välisilme säilitatakse. Tagamaks Grossmarkthalle sobilikku renoveerimist, on EKP teinud tihedat koostööd kohalike võimudega, iseäranis Frankfurdi linna ja Hesseni liidumaa muinsuskaitseametite ja energiaametiga. Mainitud koostöö on teinud võimalikuks näiteks algsete akende profiiliga sarnaste energiatõhusamate asendusakende kavandamise vastavalt muinsuskaitsenõuetele.