Menu

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen

Glazen gevel

© Robert Metsch

Bij duurzaam bouwen wordt niet alleen rekening gehouden met milieuaangelegenheden, technische efficiëntie en functionele eisen, maar ook met stadsvernieuwing en sociale aspecten.

Geïntegreerd ontwerpproces

In 2002 heeft de ECB binnen het kader van de internationale stedenbouwkundige en bouwkundige prijsvraag voor het nieuwe gebouw van de ECB de functionele en ruimtelijke specificaties vastgesteld en doelstellingen voor energieverbruik neergelegd. Daarbij werd ook de situatie van het terrein en het omliggende gebied in aanmerking genomen.

Eén van de sleutelinstructies voor de architecten die aan de architectuurprijsvraag deelnamen, was een geïntegreerd ontwerp. Daarmee werd bedoeld dat de architect vanaf het begin samenwerkt met een bouwkundig ingenieur en een energie- en klimaatontwerper om te zorgen voor een optimaal energieverbruik en optimale duurzaamheid. Het concept voor het nieuwe gebouw van de ECB moest daarom worden gebaseerd op de beginselen van duurzaamheid en maximale efficiëntie, waarbij economische, ecologische en sociale aspecten moesten worden afgewogen tegen de toekomstige kosten voor bedrijf en onderhoud en het energieverbruik. Tijdens de prijsvraag en in alle stadia van de evaluatieprocedure van het ontwerp waren efficiënt energieverbruik en duurzaamheid belangrijke criteria.

Stadsvernieuwing

Een van de elementen van duurzaamheid is stadsvernieuwing. In het licht daarvan zal het grotendeels bestrate terrein rondom de Grossmarkthalle, waar vroeger vrachtwagens parkeerden en werden gelost, in een omvangrijk groen park worden omgevormd. Samen met de andere parken in het omringende gebied, zoals de Grüngürtel (de groene gordel rondom Frankfurt) en het Mainuferpark (een groene strook langs de oevers van de Main), maar ook het nabijgelegen Hafenpark (een nieuw park rondom het thema sport en beweging) en het Ostpark (het park in de wijk Ostend van Frankfurt), zal het een groene long voor de stad Frankfurt vormen.

Hergebruik

In de zomer van 2008 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het terrein om de grond bouwrijp te maken. Begonnen werd met het verwijderen van grond. Voor de afvoer ervan moest die worden geanalyseerd, zodat hij zo milieuvriendelijk mogelijk kon worden verwerkt. De twee bijgebouwen van de Grossmarkthalle (twee appartementengebouwen van vier verdiepingen) werden vervolgens steen voor steen afgebroken, zodat elke steen afzonderlijk kon worden gereinigd en opgeslagen om in de toekomst te worden hergebruikt bij het repareren van de beschadigde delen van de gevel van de Grossmarkthalle.

De spoorrails op het terrein van de Grossmarkthalle, die niet meer in gebruik waren, werden zorgvuldig verwijderd. De meeste rails zijn overgedragen aan de Härtsfeld-Museumsbahn (een spoorwegvereniging in Baden-Württemberg, Duitsland), die ze gebruikt voor excursies met stoomtreinen in de zomer.

Duurzaamheid en hergebruik

Het hergebruik en de conversie van de voormalige Grossmarkthalle tot onderdeel van het nieuwe ECB-gebouw zal er ook toe bijdragen dat het bouwkundig ontwerp als geheel duurzamer wordt. Toen de ECB het terrein kocht, heeft zij ermee ingestemd het aanzien van de Grossmarkthalle in wezen te behouden. Om te zorgen dat de Grossmarkthalle op passende wijze wordt gerenoveerd, heeft de ECB nauw samengewerkt met alle lokale autoriteiten, met name de voor monumentenzorg en energie verantwoordelijke diensten van Frankfurt en Hessen. Dankzij deze samenwerking is het bijvoorbeeld gelukt vervangende ramen te ontwerpen die sterk lijken op de oorspronkelijke ramen, maar een hogere energie-efficiëntie hebben. Zodoende is aan de voorwaarden van de dienst monumentenzorg voldaan.