Menu

Ilgtspēja

Ilgtspējīga būvniecība

Stikla fasāde

©

Ilgtspējas apsvērumi būvniecībā saistīti ne vien ar vides aizsardzības jautājumiem, tehnisko efektivitāti un funkcionālajām prasībām, bet arī ar pilsētas reģenerāciju un sociālajiem aspektiem.

Integrēts projekta izstrādes process

2002. gadā pilsētplānošanas un jauno ECB telpu arhitektūras projektu konkursa ietvaros ECB definēja funkcionālo un telpisko programmu un noteica konkrētus mērķus enerģijas patēriņa jomā. Tika izskaidrots arī apbūves gabala un apkārtnes stāvoklis.

Viena no svarīgākajām idejām, kas tika paziņota arhitektiem, kuri piedalījās projektu konkursā, bija vēlme pēc integrēta projekta izstrādes procesa. Tas nozīmē, ka arhitekts jau no pašiem pirmsākumiem strādā kopā ar būvinženieri un enerģijas un klimata speciālistu, lai nodrošinātu optimālu ēkas energoefektivitāti un ilgtspēju. Tāpēc ECB jauno telpu koncepcijas pamatā bija jābūt uz ilgtspējas un optimālas efektivitātes principu balstītam ēkas projektam, kurā ņemti vērā ekonomiskie, ekoloģiskie un sociālie aspekti, kas izsvērti, domājot par nākotnes ekspluatācijas izmaksām, uzturēšanas izmaksām un enerģijas patēriņu. Konkursa laikā un visos izvērtēšanas procedūras posmos ļoti svarīga loma bija projekta energoefektivitātes un ilgtspējas apsvērumiem.

Pilsētas reģenerācija

Viena no ilgtspējas sastāvdaļām ir pilsētas reģenerācija. Šajā sakarā pārsvarā gandrīz pilnībā asfaltētā teritorija ap Tirgus halli (Grossmarkthalle), kuru agrāk izmantoja kravas mašīnu novietošanai un izkraušanai, pārtaps par plašu, labiekārtotu zaļo zonu. Kopā ar pārējiem apkārtnē esošajiem parkiem, piemēram, Frankfurtes Zaļo jostu (GrünGürtel) un Mainas Krastmalas parku (Mainuferpark), kas stiepjas gar upes krastiem, kā arī netālu esošo nesen izveidoto Ostas parku (Hafenpark), kura pamatā ir tēma "sports un kustība", un Frankfurtes Ostendas rajona Austrumu parku (Ostpark) tas palīdzēs radīt Frankfurtes pilsētas "zaļās plaušas".

Otrreizējā pārstrāde

2008. gada vasarā gruntsgabalā tika veikti būvniecības priekšdarbi, lai sagatavotu to galvenajiem būvdarbiem. Šie darbi sākās ar zemes izvešanu. Pirms transportēšanas bija jāveic zemes paraugu analīze, lai nodrošinātu tās deponēšanu iespējami dabai draudzīgā veidā. Divas Tirgus halles piebūves (četrstāvu dzīvojamās mājas) tika nojauktas ķieģeli pa ķieģelim, lai ikvienu ķieģeli atsevišķi varētu rūpīgi notīrīt un uzglabāt vēlākai izmantošanai Tirgus halles fasādes bojāto daļu restaurācijai.

Tirgus halles tuvumā esošās pamestās dzelzceļa sliedes tika rūpīgi nojauktas. Vairums sliežu tika nogādātas uz dzelzceļa biedrību Härtsfeld-Museumsbahn Bādenē Virtembergā, Vācijā, kur pa šīm sliedēm tagad vasaras mēnešos notiek tvaika vilcienu ekskursijas.

Ilgtspēja un veco materiālu izmantošana

Veco materiālu izmantošana un bijušās Tirgus halles pārveide, integrējot to ECB jauno telpu kompleksā kā tā neatņemamu sastāvdaļu, arī veicinās visa ēkas projekta ilgtspēju. Pērkot šo gruntsgabalu, ECB piekrita saglabāt Tirgus halles kopējo veidolu nemainītu. Lai nodrošinātu, ka Tirgus halle tiek atbilstoši rekonstruēta, ECB cieši sadabojusies ar Frankfurtes pie Mainas un Hesenes vietējām varas iestādēm, īpaši ar iestādēm, kas atbildīgas par vēstures pieminekļu aizsardzību un energoresursu saglabāšanu. Šīs sadarbības rezultātā bijis iespējams, piemēram, nodrošināt, ka jaunie logi, ar kuriem tiks aizstāti vecie, saskaņā ar vēstures pieminekļu aizsardzības iestāžu prasībām pēc izskata līdzināsies oriģinālajiem logiem, bet būs energoefektīvāki.