Menu

Βιωσιμότητα

Βιώσιμη ανάπτυξη

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου

© Robert Metsch

Η έννοια της βιωσιμότητας στην κατασκευή δεν περιλαμβάνει μόνο τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την απόδοση των τεχνικών συστημάτων και τις λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά και την αστική ανάπλαση και διάφορες κοινωνικές πτυχές.

Ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού

Το 2002 στο πλαίσιο του διεθνούς πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις νέες κτιριακές της εγκαταστάσεις, η ΕΚΤ όρισε τις λειτουργικές και χωρικές απαιτήσεις και έθεσε συγκεκριμένους στόχους για την κατανάλωση ενέργειας. Παρουσίασε επίσης την κατάσταση του χώρου και της γύρω περιοχής.

Ένα από τα βασικά μηνύματα που απηύθυνε προς τους αρχιτέκτονες που συμμετείχαν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ήταν η επιθυμία της για ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τα πρώτα στάδια υπάρχει συνεργασία του αρχιτέκτονα με τον δομοστατικό μηχανικό και τον μηχανικό ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα των κτιρίων. Η φιλοσοφία των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ έπρεπε λοιπόν να στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές πτυχές οι οποίες θα έπρεπε να αξιολογηθούν σε σχέση με το μελλοντικό λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης και την κατανάλωση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα αποτελούσαν σημαντικά κριτήρια επιλογής.

Αστική ανάπλαση

Ένα στοιχείο της βιωσιμότητας είναι η αστική ανάπλαση. Από αυτή την άποψη, ο χώρος γύρω από την Großmarkthalle, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν πλακόστρωτος και χρησιμοποιούνταν ως χώρος στάθμευσης και εκφόρτωσης φορτηγών, θα διαμορφωθεί σε μεγάλο χώρο πρασίνου. Μαζί με τα υπόλοιπα πάρκα που βρίσκονται στη γύρω περιοχή –όπως η GrünGürtel (πράσινη ζώνη της Φραγκφούρτης), το Mainuferpark (χώρος πρασίνου κατά μήκος της όχθης του ποταμού Main), καθώς και το γειτονικό Hafenpark (νέο πάρκο που επικεντρώνεται στο θέμα "άθληση και κίνηση") και το Ostpark (πάρκο στην περιοχή Ostend της Φραγκφούρτης)– θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου για την πόλη της Φραγκφούρτης.

Ανακύκλωση

Το καλοκαίρι του 2008 πραγματοποιήθηκαν οι προκαταρκτικές κατασκευαστικές εργασίες στον χώρο, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για το κυρίως κατασκευαστικό έργο. Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εκσκαφή ορύγματος, την ανάλυση του χώματος προς απομάκρυνση και την κατά το δυνατό φιλική προς το περιβάλλον αποκομιδή του. Τα δύο (τετραώροφα) βοηθητικά κτίρια της Großmarkthalle κατεδαφίστηκαν και μάλιστα ορισμένα τμήματά τους αφαιρέθηκαν τούβλο τούβλο, ώστε κάθε κομμάτι να μπορέσει να καθαριστεί και να χρησιμοποιηθεί αργότερα για την επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων της πρόσοψης της Großmarkthalle.

Οι ανενεργές σιδηροδρομικές ράγες που βρίσκονταν στον χώρο της Großmarkthalle αφαιρέθηκαν με προσοχή. Οι περισσότερες από αυτές μεταφέρθηκαν στο σιδηροδρομικό μουσείο Härtsfeld-Museumsbahn (στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βιρτεμβέργης), το οποίο τις χρησιμοποιεί για να πραγματοποιεί εκδρομές με ατμάμαξες τους θερινούς μήνες.

Βιωσιμότητα και επαναχρησιμοποίηση

Η επαναχρησιμοποίηση και μετατροπή της Großmarkthalle, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ, θα συμβάλει επίσης στη βιωσιμότητα του κτιριακού σχεδιασμού συνολικά. Κατά την αγορά του χώρου, η ΕΚΤ διαβεβαίωσε ότι θα διατηρούσε τα βασικά χαρακτηριστικά της Großmarkthalle. Προκειμένου να είναι σίγουρη ότι η αποκατάσταση της Großmarkthalle θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο, η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με όλες τις τοπικές αρχές της Φραγκφούρτης και του κρατιδίου της Έσσης, ιδίως με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διατήρηση ιστορικών χώρων και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας προβλέπεται, για παράδειγμα, η δημιουργία νέων παραθύρων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και παρόμοια μορφή με τα αρχικά παράθυρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διατήρηση ιστορικών χώρων.