Menu

Tvarumas

Tvarumo principas statyboje

Stiklinis fasadas

© Robert Metsch

Tvarumo principas statyboje apima ne tik aplinkosaugos klausimus, techninį efektyvumą ir funkcinius reikalavimus, bet ir miestų atnaujinimo bei socialinius aspektus.

Integruotas projektavimo procesas

2002 m. vykstant tarptautiniam miestų planavimo ir architektūrinių projektų naujoms ECB patalpoms konkursui, ECB sudarė funkcijų ir erdvės planą bei nustatė konkrečius energijos sunaudojimo tikslus. ECB taip pat pateikė sklypo ir aplinkinės teritorijos padėties aprašymą.

Projekto konkurse dalyvaujantys architektai buvo informuoti, kad pageidaujama integruoto projektavimo proceso. Tai reiškia, kad pastato energijos naudojimo efektyvumui ir tvarumui optimizuoti architektas nuo pat pradžių turėtų dirbti kartu su inžinieriumi–konstruktoriumi ir energetikos srities bei klimato kontrolės projektuotoju. Naujųjų ECB patalpų koncepcija turėjo būti pagrįsta pastato projekto tvarumo ir optimalaus efektyvumo principais, atsižvelgiant į ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus, kurie turėjo būti palyginti su būsimomis veiklos ir priežiūros sąnaudomis bei energijos sunaudojimu. Projekto energijos naudojimo efektyvumo ir tvarumo klausimai buvo svarbūs kriterijai konkurso metu ir visuose vertinimo etapuose.

Miestų atnaujinimas

Vienas iš tvarumo elementų yra miestų atnaujinimas. Todėl Grossmarkthalle pastatą supanti teritorija, kurios didžioji dalis yra išgrįsta ir kur anksčiau buvo statomi bei iškraunami sunkvežimiai, taps dideliu žaliu plotu su specialiai suformuotu kraštovaizdžiu. Kartu su netoliese esančiais kitais parkais, pavyzdžiui GrünGürtel (Frankfurto žalioji juosta) ir Mainuferpark parku (parkas šalia Maino upės krantų) bei netoliese esančiu Hafenpark parku (naujas parkas „sporto ir judėjimo“ tema) ir Ostpark parku (parkas Frankfurto Ostend rajone), ši teritorija sudarys Frankfurto miesto „žaliojo plaučio“ dalį.

Perdirbimas

2008 m. vasarą statybų vietoje buvo atlikti preliminarūs statybos darbai, skirti parengti žemę pagrindiniams statybos darbams. Darbai prasidėjo dirvos pašalinimu, kuri turėjo būti ištirta prieš ją išgabenant, kad jos pašalinimas būtų kiek įmanoma mažiau kenksmingas aplinkai. Tada du Grossmarkthalle priestatai (du keturių aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai) buvo išardyti po vieną plytą, kad kiekviena iš jų būtų atskirai nuvalyta ir saugoma ateičiai, kai reikės remontuoti sugadintas Grossmarkthalle pastato fasado vietas.

Iš Grossmarkthalle sklypo buvo atsargiai pašalinti nebenaudojami geležinkelio bėgiai. Didžioji jų dalis buvo nusiųsta į Härtsfeld-Museumsbahn (geležinkelių sąjunga Baden–Viurtemberge, Vokietijoje), kur šie bėgiai vasarą naudojami ekskursijoms garo traukiniu.

Tvarumas ir pakartotinis naudojimas

Pakartotinai panaudojant ir atitinkamai perstatant buvusį Grossmarkthalle pastatą, kad šis taptų sudėtine naujųjų ECB patalpų dalimi, taip pat bus galima lengviau užtikrinti bendrą pastato dizaino tvarumą. Įsigydamas sklypą, ECB sutiko išlaikyti esminius Grossmarkthalle pastato išvaizdos bruožus. Siekdamas užtikrinti, kad Grossmarkthalle pastatas būtų tinkamai renovuotas, ECB glaudžiai bendradarbiavo su visomis vietos institucijomis, visų pirma su Frankfurto prie Maino ir Heseno federalinės žemės istorinio paveldo išsaugojimo ir energijos taupymo institucijomis. Bendradarbiaujant buvo pasiekta, kad, pavyzdžiui, langai būtų pakeisti energetiškai efektyvesniais ir, laikantis istorinio paveldo išsaugojimo institucijų reikalavimų, jie būtų panašūs į originalius langus.