Menu

Hållbarhet

Hållbar utveckling i byggande

Glasfasad

© Robert Metsch

Hållbar utveckling i byggande tar inte bara hänsyn till miljöfrågor, teknisk effektivitet och krav på funktionalitet, utan även stadsförnyelse och sociala aspekter.

Integrerad utformingsprocess

Inom ramen för den internationella stadsplane- och arkitekttävlingen 2002 för ECB:s nya lokaler definierade ECB specifika mål för programmet för funktion och rum, samt satte exakta mål för energikonsumtionen. ECB förklarade också villkoren för tomten och området runt omkring.

Ett av huvudmeddelandena till arkitekterna som deltog i tävlingen var önskan om en integrerad utformningsprocess. Det innebär att arkitekten arbetar tillsammans med en byggnadsingenjör och en energi- och klimatdesigner från början för att optimiera byggnadens energieffektivitet och hållbara utveckling. Konceptet för ECB:s nya lokaler skulle därför baseras på principer om hållbar utveckling och optimal effektivitet i utformningen. Därvid skulle ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter beaktas och vägas mot framtida kostnader för drift, underhåll och energiförbrukning. Energieffektiviteten och hållbarheten var viktiga överväganden under tävlingen och vid alla stadier av utvecklingen.

Stadsförnyelse

Stadsförnyelse är ett element av hållbarhet. Det huvudsakligen asfalterade området runt Grossmarkthalle, där lastbilar brukade parkera och lasta av ska göras om till ett stort anlagt grönt område. Tillsammans med andra parker i området kommer det att bidra till att en "grön lunga" skapas för Frankfurt, som Frankfurts gröna bälte (GrünGürtel) och Mainuferpark (ett parkområde längs Mainfloden), liksom Hafenpark i närheten (en ny park baserad på ett sport- och rörelsetema) och Ostpark (parken i stadsdelen Frankfurts Ostend),

Återvinning

Under sommaren 2008 genomfördes förarbeten på tomten för att förbereda den för de huvudsakliga byggarbetena. Dessa arbeten inleddes med att jord togs bort för att analyseras innan den skaffades undan på det miljövänligaste sättet. Grossmarktshalles två flyglar (två fyravånings flerbostadshus) nedmonterades sten för sten så att dessa kunde tvättas individuellt och sedan lagras för användning när skadade delar av Grossmarktshalles fasad ska repareras.

Den nedlagda rälsen på grossmarkthalletomten togs bort. De flesta rälerna skickades till Härtsfeld-Museumsbahn (en järnvägsförening i Baden-Würtenberg, Tyskland), som nu använder dem för ångtågsutflykter på somrarna.

Hållbarhet och återanvändning

Återanvändningen och konverteringen av Grossmarkthalle för att integreras med ECB:s nya lokaler bidrar också till byggnadsutformningens hållbarhet. När ECB köpte tomten samtyckte ECB till att Grossmarkthalles utseende skulle behållas. För att säkerställa att Grossmarkthalle renoveras på ett lämligt sätt har ECB haft ett nära samarbete med de lokala myndigheterna, både i Frankfurt och förbundslandet Hessen, särskilt myndigheterna för bevarande av historiska byggnader och energisparande. Genom detta samarbeta har der t.ex. varit möjligt att utforma nya fönster som är energisnålare och har en profil som liknar den på originalfönstren, vilket krävdes av myndigheterna för bevarande av historiska byggnader.