Menu

Kestävyys

Kestävä kehitys rakentamisessa

Lasijulkisivu

© Robert Metsch

Kestävän kehityksen mukaisella rakentamisella tarkoitetaan sitä, että huomioon otetaan ympäristöseikkojen, teknisen tehokkuuden ja käytännöllisyyden lisäksi kaupunkiuudistus ja sosiaaliset näkökohdat.

Integroitu suunnitteluprosessi

EKP järjesti vuonna 2002 kansainvälisen kaupunkisuunnittelu- ja arkkitehtikilpailun EKP:n uusista toimitiloista. Kilpailun yhteydessä määriteltiin toiminnalliset ja tilankäyttöä koskevat vaatimukset sekä energiankulutusta koskevat erityiset tavoitteet. Samalla kuvailtiin tontin ja ympäröivän alueen kuntoa.

EKP painotti suunnittelukilpailuun osallistuville arkkitehdeille, että sen tavoitteena oli integroitu suunnitteluprosessi. Tällöin arkkitehti tekee töitä yhdessä rakennusinsinöörin sekä energia- ja sisäilmastosuunnittelijan kanssa heti alusta lähtien, jotta rakennuksesta saadaan mahdollisimman energiatehokas ja kestävä. EKP:n uusien toimitilojen rakennussuunnittelussa tuli siis ottaa lähtökohdaksi kestävyyden ja optimaalisen tehokkuuden periaatteet. Samalla oli punnittava taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia näkökohtia suhteessa tuleviin toiminta- ja huoltokustannuksiin sekä energiankulutukseen. Kilpailun ja koko arvioinnin aikana tärkeitä näkökohtia olivat energiatehokkuus ja kestävyys.

Kaupunkiuudistus

Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti kaupunkiuudistus. Grossmarkthallea ympäröivä alue on nykyisin suurimmaksi osaksi päällystettyä pysäköinti- ja lastausaluetta, joka muutetaan laajaksi maisemoiduksi viheralueeksi. Alueen lähellä on muitakin puistoja, kuten GrünGürtel-puistoalue, Main-joen varrella oleva Mainuferpark-puisto ja Ostendin kaupunginosassa sijaitseva Ostpark-puisto. Lisäksi lähistölle tulee liikuntapainotteinen Hafenpark-puisto. Yhdessä näiden puistojen kanssa Grossmarkthallen viheralue saa Frankfurtin vihertämään entisestään.

Kierrätys

Varsinaisten rakennustöiden valmistelu aloitettiin kesällä 2008 maanpoistotöillä. Poistettava maa-aines oli ennen kuljetusta analysoitava, jotta se pystyttiin sijoittamaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Grossmarkthalleen kuuluneet kaksi nelikerroksista lisärakennusta purettiin tiili kerrallaan. Tiilet puhdistettiin yksitellen ja varastoitiin. Myöhemmin niillä on tarkoitus korjata Grossmarkthallen julkisivun vahingoittuneita osia.

Grossmarkthallen tontilla olleet käytöstä jääneet rautatieraiteet purettiin huolellisesti. Suurin osa puretuista raiteista toimitettiin Baden-Württembergin osavaltiossa toimivalle museorautatieyhtiö Härtsfeld-Museumsbahnille. Raiteille löytyi uutta käyttöä kesän höyryjunaliikenteessä.

Kestävyys ja vanhan rakennuksen uusiokäyttö

Grossmarkthallen muuntaminen osaksi EKP:n uusia toimitiloja edistää kokonaisrakennussuunnittelun kestävyyttä. Kun EKP osti tontin, se lupasi säilyttää Grossmarkthallen yleisen ulkoasun ennallaan. Jotta Grossmarkthalle kunnostetaan varmasti asianmukaisella tavalla, EKP on tehnyt tiivistä yhteistyötä eritoten Frankfurtin kaupungin ja Hessenin osavaltion rakennussuojeluviranomaisten ja energiansäästöstä vastaavien viranomaisten sekä muiden paikallisviranomaisten kanssa. Yhteistyön ansiosta on esimerkiksi pystytty suunnittelemaan alkuperäisten ikkunoiden mallin mukaiset uudet energiatehokkaat ikkunat, joilla vanhat ikkunat pystytään korvaamaan rakennussuojeluviranomaisten vaatimusten mukaisesti.