Menu

Sustenabilitatea

Sustenabilitatea în construcții

Fațada din sticlă

© Robert Metsch

Sustenabilitatea în construcții ia în considerare nu numai aspectele referitoare la mediu, eficiența tehnică și cerințele funcționale, ci și aspectele sociale și de regenerare urbană.

Procesul de proiectare integrată

În anul 2002, în cadrul concursului internațional de urbanism și arhitectură organizat pentru noul sediu, BCE a definit programul de organizare spațială și funcțională și a stabilit obiective specifice pentru consumul de energie. De asemenea, BCE a explicat situația generală a amplasamentului și a zonei adiacente.

Unul dintre principalele mesaje adresate arhitecților participanți la concurs a fost dorința de a derula un proces de proiectare integrată, în cadrul căruia arhitectul lucrează de la bun început în colaborare cu un inginer de rezistență și un proiectant specializat în instalații energetice și de climatizare pentru a optimiza eficiența energetică și sustenabilitatea clădirii. Prin urmare, proiectul noului sediu al BCE trebuia să se bazeze pe principiile sustenabilității și eficienței energetice, luând în considerare aspecte economice, ecologice și sociale care trebuiau ponderate cu costurile de funcționare și de întreținere viitoare, precum și cu necesarul de energie. Pe durata concursului și în toate etapele procedurii de evaluare s-a acordat o importanță deosebită eficienței energetice a proiectului și aspectelor legate de sustenabilitate.

Regenerarea urbană

Unul dintre elementele sustenabilității este regenerarea urbană. În această privință, zona predominant asfaltată din jurul Grossmarkthalle, în care erau altădată parcate și descărcate camioanele, va fi transformată într-un vast spațiu verde, amenajat din punct de vedere peisagistic. Împreună cu alte parcuri din împrejurimi, cum ar fi GrünGürtel (centura de verdeață a orașului Frankfurt) și Mainuferpark (un parc care se întinde de-a lungul malurilor râului Main), precum și Hafenpark (un parc nou, bazat pe conceptul „sport și mișcare”) și Ostpark (parcul din cartierul Ostend), acesta va contribui la crearea „plămânului verde” al orașului Frankfurt.

Reciclarea

În vara anului 2008, pe amplasament au fost efectuate lucrări preliminare de construcție în vederea pregătirii terenului pentru lucrările principale de construcție. Acestea au debutat cu îndepărtarea pământului, care a trebuit să fie analizat, înainte de a fi transportat, pentru a asigura eliminarea acestuia în cel mai ecologic mod posibil. Cele două clădiri anexe ale Grossmarkthalle (două blocuri de locuințe de patru etaje) au fost apoi demolate cărămidă cu cărămidă, astfel încât fiecare cărămidă în parte să poată fi curățată și depozitată în vederea utilizării în viitor la repararea porțiunilor deteriorate ale fațadei Grossmarkthalle.

Șinele de cale ferată dezafectate existente pe amplasamentul Grossmarkthalle au fost îndepărtate cu grijă. Cele mai multe dintre acestea au fost trimise la Härtsfeld-Museumsbahn (o societate feroviară din Baden-Württemberg, Germania), care utilizează șinele pentru organizarea unor plimbări cu trenul cu aburi în lunile de vară.

Sustenabilitatea și reutilizarea

Reutilizarea și transformarea fostei Grossmarkthalle într-o parte componentă a noului sediu al BCE vor contribui, de asemenea, la sustenabilitatea proiectului în ansamblu. La achiziționarea amplasamentului, BCE a fost de acord ca aspectul de bază al Grossmarkthalle să fie păstrat. Pentru a asigura renovarea corespunzătoare a Grossmarkthalle, BCE a lucrat în strânsă colaborare cu toate autoritățile locale, în special cu cele de conservare a monumentelor istorice și cu cele în domeniul energiei ale orașului Frankfurt pe Main și ale landului Hessen. Această colaborare a permis, de exemplu, proiectarea unor ferestre noi, care să fie confecționate cu profile similare celor inițiale, în conformitate cu cerințele autorităților de conservare a monumentelor istorice, dar care să asigure un grad mai ridicat de eficiență energetică.