Menu

Ekološka održivost

Ekološki održiva gradnja

Staklena fasada

© Robert Metsch

U ekološki održivoj gradnji ne vodi se računa samo o zaštiti okoliša, tehničkoj učinkovitosti i funkcionalnim zahtjevima, nego i o urbanoj regeneraciji i socijalnim aspektima.

Izvedba integralnog projekta

U okviru međunarodnog natječaja za urbanističko planiranje i arhitektonski projekt nove zgrade, ESB je 2002. odredio funkcionalni i prostorni program te utvrdio posebne ciljeve za potrošnju energije. ESB je također opisao stanje gradilišta i okolnog područja.

Arhitektima koji su sudjelovali u projektnom natječaju posebno je naglašena potreba da projekt bude integralan. To znači da arhitekt od samog početka radi zajedno sa statičarom i projektantom energetskih i klimatskih sustava kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost i ekološka održivost zgrade. Koncept nove zgrade ESB-a morao se zato zasnivati na načelima ekološke održivosti i optimalne učinkovitosti projektiranja, prema kojima se ekonomski, ekološki i socijalni aspekti vrednuju u odnosu na buduće troškove poslovanja, troškove održavanja i potrošnju energije. Tijekom natječaja i u svim fazama ocjenjivanja prijava velika se pozornost posvećivala energetskoj učinkovitosti i ekološkoj održivosti projekta.

Urbana regeneracija

Urbana regeneracija jedan je od čimbenika ekološke održivosti. Zbog toga će popločan pojas oko Grossmarkthallea, na kojem su se nekad parkirali i istovarivali kamioni, biti najvećim dijelom pretvoren u prostranu i uređenu zelenu površinu. Zajedno s drugim parkovima u okružju – kao što su npr. GrünGürtel (frankfurtski zeleni pojas) i Mainuferpark (područje parkova na obalama rijeke Majne) te obližnji Hafenpark (novi park posvećen sportu i kretanju) i Ostpark (park u frankfurtskoj četvrti Ostend) – pridonijet će stvaranju »zelenih pluća« grada Frankfurta.

Recikliranje

U ljeto 2008. na gradilištu su izvedeni pripremni građevinski radovi radi pripreme terena za glavne radove. Najprije je uklonjena zemlja, koja je prije odvoženja morala biti analizirana kako bi je se moglo deponirati na način koji je najprihvatljiviji za okoliš. Zatim su oba aneksa zgrade Grossmarkthalle (dvije stambene četverokatnice) rastavljena do zadnje opeke. Sve su opeke očišćene i pohranjene kako bi se mogle upotrijebiti za popravke oštećenja na fasadi zgrade.

S gradilišta su pažljivo uklonjene željezničke tračnice. Većina ih je poslana željezničkom muzeju Härtsfeld-Museumsbahn u Baden-Württembergu, koji sada te tračnice rabi za izlete parnim vlakovima tijekom ljetnih mjeseci.

Ekološka održivost i ponovna uporaba

Ponovna uporaba i prenamjena bivše zgrade Grossmarkthalle, koja će postati sastavni dio nove zgrade ESB-a, također će pridonijeti ekološkoj održivosti cjelokupnog projekta zgrade. Nakon kupnje zemljišta, ESB se suglasio s tim da se sačuva osnovni izgled Grossmarkthallea. Kako bi osigurao primjerenu obnovu Grossmarkthallea, ESB blisko surađuje sa svim tijelima lokalne vlasti, a posebno s mjerodavnim tijelima za očuvanje povijesne baštine i očuvanje energije grada Frankfurta na Majni i države Hessen. Zahvaljujući toj suradnji projektirani su, na primjer, zamjenski prozori, koji će biti energetski učinkovitiji i imati profil sličan onome izvornih prozora, u skladu sa zahtjevima mjerodavnih tijela za očuvanje povijesne baštine.