Menu

Среда

Зелен пояс

Планове за запълване на последната празнина в зеления пояс на Франкфурт

Планове за запълване на последната празнина в зеления пояс на Франкфурт

© Европейска централна банка

Мястото на новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) се намира на пресечната точка между две градски зелени зони в квартала Остенд на Франкфурт – Майнуферпарк (зелена площ по двата бряга на р. Майн) и зеления пояс на града. Ще бъде запълнена сегашната празнина в зеления пояс между Остпарк и Майнуфер (речния бряг).

Хафенпарк

Временното състояние на кея на Рурортер Верфт

Временното състояние на кея на Рурортер Верфт

© Robert Metsch

Планът е Майнуферпарк да се разшири по Хохкай (горния кей) на Рурортер Верфт през Хафенпарк чак до шосейния мост Хонзелбрюке. Градската управа на Франкфурт организира конкурс за ландшафтен проект за Хафенпарк.

Спорт и свободно време

Целта на конкурса за Хафенпарк е да се проектира паркова зона, която да отчита постиндустриалния контекст и да съчетава в съвременна форма различни приложения. Така например, централна тема на парка ще бъде „спорт и движение“, като той ще предлага условия за многобройни независими групи потребители, несвързани с клубове. По принцип Хафенпарк трябва да осигури на живеещите и работещите в района зелена площ, където да почиват и да прекарват свободното си време.

Кафене на Рурортер Верфт

През 2011 г. на Рурортер Верфт на около 250 метра от западния край на Хафенпарк ще бъде открит нов комплекс за хранене, който ще работи целогодишно. Новата сграда ще бъде съчетана с обявените за културни паметници групи кранове, напомнящи за индустриалната мощ на някогашния район на доковете. Връзката ще бъде подчертана най-вече чрез вграждането в сградата на обществено достъпна платформа за наблюдение на крановете.