Menu

Ostend

Linna ja jõe kohtumispaik

Grossmarkthalle Frankfurdi Ostendi linnaosas, 2002

Grossmarkthalle Frankfurdi Ostendi linnaosas, 2002

© ECB/KingAir Luftfoto

Euroopa Keskpanga uus hoonekompleks ehitatakse endise hulgimüügituru Grossmarkthalle alale Frankfurdi idaosas Ostendi linnaosas. Krunt asub paigas, kus jõgi ja linn kohtuvad. Alates 1990. aastatest on mitmekesist Ostendi linnaosa oluliselt arendatud. Lisaks on uuendatud ka linnaosa lähiümbrust seoses linna üldplaneeringu ümberkorraldamisega. Teisel pool raudteed asub Osthafeni sadama-ala, mida iseloomustab endiselt tööstuspiirkonnale omane õhustik. Grossmarkthalle esisel sadamasillal asuvad kaks kraanat on võetud muinsuskaitse alla.

Struktuurilised muutused

 Endise Ruhrorteri laevatehase kraanad

Endise Ruhrorteri laevatehase kraanad

© Robert Metsch

Grossmarkthallest läände jääv endine tööstuspiirkond Maini jõe kaldal areneb järk-järgult rohkete rohealadega atraktiivseks elamupiirkonnaks. Siin on Ostendi linnaosa struktuurilised muutused kõige märgatavamad.

Muutuv linnamaastik

Weseleri laevatehase uued hooned

Weseleri laevatehase uued hooned

© Robert Metsch

Jätkuv suundumus tööstuspiirkonnast teenindussektori poole on viimastel aastatel oluliselt muutnud Frankfurdi Ostendi linnaosa ilmet. Piirkonna keskmeks on Hanauer Landstrasse, mis tõmbab magnetina ligi teenusepakkujaid ja kultuuriürituste korraldajaid.