Menu

Ajalooline Grossmarkthalle

Hoone

Vaade kirdest

Vaade kirdest

© Robert Metsch

Grossmarkthalle ehitati aastatel 1926–1928 Martin Elsaesseri projekti järgi, kes oli 1925. kuni 1932. aastani Maini-äärse Frankfurdi peaarhitekt. 220 m pikkune, 50 m laiune ja kuni 23,5 m kõrgune puu- ja köögiviljade hulgimüügiturg teenindas lisaks Frankfurdile ka kogu Rhein-Maini piirkonda.

Kasutus

Rong peatumas Grossmarkthalle ees (umbes aastal 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Rong peatumas Grossmarkthalle ees (umbes aastal 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Frankfurdi hulgimüüjad kasutasid Grossmarkthallet 1928. aastast kuni 2004. aastani ning kolisid seejärel Loode-Frankfurdis asuvatesse uutesse ruumidesse (Frischezentrum).

Kultuurimälestis

Vaade Grossmarkthallele lõunast (umbes aastal 1930)

Vaade Grossmarkthallele lõunast (umbes aastal 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Klassikalise modernismi aegne funktsionalistlik Grossmarkthalle tunnistati kultuurimälestiseks 1972. aastal. Uudse kandekonstruktsiooni kasutamine tegi Grossmarkthallest tolle aja suurima vabaltkandva eelpingestatud raudbetoonist ehitise maailmas.

Põhielemendid

Grossmarkthalle ala koosnes algselt kolmest põhielemendist.
Grossmarkthalle turuhall paiknes kahe kaheksakorruselise tiibhoone vahel. Läänepoolses tiibhoones asusid hulgimüüjate kontorid ja kassad, idapoolses paiknesid täiendavad müügisaalid ja laoruumid.
Mõlemad tiibhooned olid ühendatud neljakordsete lisahoonetega, kus asusid restoranid, eluruumid ja toll.
Turuhalli lõunapoolsest küljest möödus mitu raudteed, kuna suur hulk kaupu, eelkõige troopilised puuviljad toimetati kohale rongiga. Maanteetransport sai alguse alles mõne aastakümne eest.

Säilitamine

Muinsuskaitse-eeskirjade kohaselt säilitatakse restaureerimise käigus nii Grossmarkthalle kui ka tiibhoonete üldine välisilme. Hoolika restaureerimise järel moodustavad hooned uue kompleksi kujunduse väljapaistva osa. Restaureerimise käigus tuuakse taas nähtavale aja jooksul varju jäänud ehitusdetailid. Enne krundi üleandmist EKP-le lammutati mõned väiksemad hooned, mis olid väga halvas seisukorras (näiteks Importhalle).

Kandekonstruktsioon

Ehitamise ajal oli Grossmarkthalle suurim vabaltkandev raudbetoonehitis maailmas. Peahalli katusekonstruktsioon koosneb 15 betoonkoorikust, mis toetuvad raudbetoonist sammastele. Enam kui 15 m laiad ja 43,5 m pikad betoonkoorikud ehitati Zeiss-Dywidagi meetodi järgi. Kõrgeimas punktis on nende paksus vaid 7,5 cm.
Halli pikliku fassaadi moodustab peamiselt klaasitud betoonsõrestik, esimese korruse ja tiibhoonete fassaadid ehitati aga tellistest.