Menu

Den historiske Grossmarkthalle

Bygningen

Set fra nordøst

Set fra nordøst

© Robert Metsch

Grossmarkthalle, der blev bygget i årene 1926 til 1928, blev tegnet af Martin Elsaesser, der var stadsarkitekt i Frankfurt am Main i perioden 1925-1932. Bygningen, der er 220 m lang, 50 m bred og har en maksimumhøjde på 23,50 m, husede et engrosmarked for frugt og grønt, der ikke kun forsynede Frankfurt, men hele Rhein-Main-området.

Anvendelse

Tog ved Grossmarkthalle (ca. 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Tog ved Grossmarkthalle (ca. 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Frankfurts engroshandlere havde hjemme i Grossmarkthalle fra 1928 til 2004, hvor de flyttede til en ny lokalitet, det såkaldte Frischezentrum, i byens nordvestlige del.

Kulturmonument

Grossmarkthalle set fra syd (ca. 1930)

Grossmarkthalle set fra syd (ca. 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle blev anerkendt som et kulturmonument i 1972, da bygningen er en tidstypisk funktionalistisk nyklassicistisk bygning. Den blev bygget med en ny type bygningsskelet, som gjorde det muligt at opføre en hal af forspændt armeret beton, der på det tidspunkt havde den største frie spændvidde i verden.

Forskellige bestanddele

Grossmarkthalle bestod oprindeligt af følgende dele:
Selve Grossmarkthalle, der var en torvehal med en otteetagers fløjbygning ved hver ende. I den vestlige fløjbygning havde de handlende kontorer, og der var et afregningsområde, mens den østlige fløjbygning indeholdt yderligere markedsstader og kølerum.
De to fløjbygninger var forbundet med fireetagers anneksbygninger, der var opdelt i restauranter, lejligheder og toldkontorer.
På hallens sydside var der togskinner, da de fleste varer, og især tropiske frugter, blev leveret med tog. Det er kun i de seneste årtier, at de er blevet leveret ad landevejen.

Fredning

Efter aftale med fredningsmyndighederne må restaureringen af Grossmarkhalle og de to fløjbygninger ikke påvirke bygningernes grundlæggende fremtoning. De bliver omhyggeligt restaureret og bibeholdes som karakteristiske komponenter i bygningens udformning. Restaureringen vil også bringe visse bygningsdele, som er blevet dækket i tidens løb, frem i lyset igen. Inden ECB fik overdraget grunden, blev importhallen og andre mindre bygninger, der var i en dårlig vedligeholdsmæssig stand, revet ned.

De bærende elementer

Da Grossmarkthalle blev bygget, var den verdens største søjlefri hal i armeret beton. Tagkonstruktionen i hovedhallen består af 15 betonskaller, som hviler på piller af armeret beton. Betonskallerne, som blev fremstillet efter Zeiss-Dywidag-metoden, har et spænd på 15 m i bredden og 43,50 m i længden. På det højeste punkt er de kun 7,5 cm tykke.
Længdefacaderne består hovedsagelig af gitterstrukturer i beton med ruder. Facaderne i stueplan samt fløjbygningerne blev bygget i datidens mursten.