Menu

Historická tržnice Grossmarkthalle

Budova

Pohled ze severovýchodu

Pohled ze severovýchodu

© Robert Metsch

Grossmarkthalle byla postavena v letech 1926 až 1928 podle návrhu Martina Elsaessera, který byl v letech 1925 až 1932 ředitelem úřadu územního plánování města Frankfurtu nad Mohanem. Tato budova o délce 220 m, šířce 50 m a maximální výšce 23,50 m sloužila jako tržnice pro velkoobchod s ovocem a zeleninou nejen pro město Frankfurt, ale pro celou rýnsko-mohanskou oblast.

Využití

Vlak přistavený v areálu Grossmarkthalle (kolem roku 1930) © Institut für Stadtgeschichte

Vlak přistavený v areálu Grossmarkthalle (kolem roku 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Frankfurtští obchodníci tržnici Grossmarkthalle využívali od roku 1928 do roku 2004, kdy své působiště přemístili do Frischezentrum v severozápadní části města.

Kulturní památka

Pohled na Grossmarkthalle z jihu (kolem roku 1930)

Pohled na Grossmarkthalle z jihu (kolem roku 1930)

© Institut für Stadtgeschichte

Grossmarkthalle, ve své době moderní účelová stavba postavená ve stylu klasické moderny, byla v roce 1972 prohlášena kulturní památkou. Díky novému typu stavební konstrukce se v době svého vzniku stala největší samonosnou halou z předpjatého železobetonu na světě.

Různé stavební části

Areál tržnice Grossmarkthalle se původně skládal z těchto částí:
haly tržnice a dvou osmipatrových budov umístěných po stranách. V západním křídle se nacházely kanceláře obchodníků a prostory s pokladnami, ve východním křídle byly dodatečné stánky a chladírny.
Obě křídla byla propojena se čtyřpatrovými přístavbami, v nichž se nacházely restaurace, byty a celní prostor.
V jižní části haly byla vybudována železniční vlečka. Většina zboží, zejména tropické ovoce, se totiž dovážela vlakem. Silniční doprava se začala využívat teprve před několika desetiletími.

Památková péče

Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, nebude rekonstrukce Grossmarkthalle a dvou postranních budov představovat výrazný zásah do původní podoby těchto objektů. Rekonstrukce objektů proběhne šetrně a jejich výrazné architektonické prvky budou zachovány. Přispěje rovněž k obnově určitých stavebních prvků, které postupem času zanikly. Budova „Importhalle“ byla spolu s některými menšími budovami, které byly ve špatném stavu, ještě před předáním areálu ECB zbourána.

Stavební konstrukce

V době, kdy Grossmarkthalle vznikla, byla největší samonosnou železobetonovou stavbou na světě. Konstrukce střechy hlavní haly se skládá z 15 betonových střešních dílců, po stranách podepřených železobetonovými opěrami. Betonové skořepiny postavené metodou Zeiss-Dywidag dosahují šířky 15 m a délky 43,5 m. V nejvyšším bodě je jejich tloušťka pouhých 7,5 cm.
Podélná průčelí haly tvoří převážně mřížkovaná betonová konstrukce se skleněnými výplněmi. Průčelí přízemního podlaží a křídel jsou postavena z cihel.