Menu

Историческата сграда Гросмарктхале

Сградата

Изглед от североизток

Изглед от североизток

© Robert Metsch

Сградата Гросмарктхале е построена в периода 1926-1928 г. по проект на Мартин Елзесер, Stadtbaudirektor (директор по градоустройството) във Франкфурт на Майн от 1925 г. до 1932 г. Тя е дълга 220 m, широка 50 m и с максимална височина 23,50 m и в нея се помещава пазарът на едро за плодове и зеленчуци, обслужващ не само Франкфурт, но и целия район Рейн-Майн.

Употреба

Влак, спрял пред Гросмарктхале (ок. 1930 г.) © Institut für Stadtgeschichte

Влак, спрял пред Гросмарктхале (ок. 1930 г.)

© Institut für Stadtgeschichte

Гросмарктхале е използвана от франкфуртските търговци на едро от 1928 г. до 2004 г., когато те се преместват във „Фришецентрум“ в северозападната част на града.

Културен паметник

Гросмарктхале - изглед от юг (ок. 1930 г.)

Гросмарктхале - изглед от юг (ок. 1930 г.)

© Institut für Stadtgeschichte

Гросмарктхале - функционална сграда и великолепен представител на класическата модерна архитектура - е културен паметник от 1972 г. Изградена е с новаторска конструкция, която я прави залата с най-голямата свободно премостваща конструкция от бетон с предварително напрегната армировка в света по това време.

Елементи

Целият някогашен комплекс Гросмарктхале се състои от следните елементи:
Самото хале служи за пазар, а от двете му страни се издигат осеметажни крила. В западното крило се помещават офисите на търговците на едро и изходът, а в източното има още сергии и хладилни помещения.
Двете крила са свързани с прилежащи четириетажни сгради, където са разположени ресторанти, апартаменти и митница.
От източната страна на халето са железопътните коловози, тъй като голямата част от стоките - особено тропическите плодове - се доставят с влак. Едва няколко десетилетия по-късно се преминава към доставки по шосе.

Консервация

Съгласно указанията за консервация реконструкцията на Гросмарктхале и двете странични крила няма да засегне общия облик на сградите. Те ще бъдат старателно реставрирани и ще се запазят като отличителни елементи на обекта. Реставрацията ще разкрие и някои елементи на конструкцията, които с времето са били скрити. Преди предаването на обекта на ЕЦБ халето за вносни продукти и някои по-малки сгради, които са били в лошо състояние, са съборени.

Конструктивни особености

По времето на изграждането си Гросмарктхале е най-голямото хале от армиран бетон без подпорни колони в света. Покривната конструкция на основното помещение се състои от 15 дъгообразни бетонни елемента, опиращи се на колони от армиран бетон. Дъговидните бетонни елементи, изработени по метода на Цайс-Дивидаг, са широки над 15 метра и дълги 43,50 метра. В най-горната си точка те са дебели само 7,50 сантиметра.
Надлъжните фасади на халето се състоят от бетонна решетка и стъкло; фасадите на партерното ниво, както и на страничните крила, са тухлени.