Menu

Padėtas pamatinis akmuo

2010 m. gegužės 19 d. ECB iškilmingai pažymėjo statybos darbų pradžią padėdamas savo naujosios būstinės buvusios didmeninės prekybos turgavietės Großmarkthalle teritorijoje, Frankfurte prie Maino, pamatinį akmenį.

Po ECB pirmininko sveikinimo kalbos sveikinimo žodžius tarė Frankfurto prie Maino miesto merė Petra Roth ir Wolf D. Prix, naująsias ECB patalpas suprojektavusio architektų biuro COOP HIMMELB(L)AU atstovas. ECB pirmininkas, kartu su ECB vykdomosios valdybos, valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos nariais, taip pat su miesto mere ir architektu, įdėjo į pamatiniame akmenyje specialiai paradytą ertmę pastato projekto brėžinius, laikraščių iš visų 27 ES valstybių narių, po eurų monetų rinkinį iš visų tuometinių 16 euro zonos šalių, eurų banknotų rinkinį bei Frankfurto miesto monetą. Po to akmuo buvo sandariai uždarytas ir nuleistas į duobę, paruoštą dviejų biurų bokštų statyboms.

  • ECB pirmininko Jean-Claude Trichet sveikinimo kalba
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language
  • Merės Petra Roth kalba
  • COOP HIMMELB(L)AU atstovo Wolf D. Prix kalba