Menu

Wysokościowiec

Płyta fundamentowa pod dwuwieżowy biurowiec

W 2010 r. równolegle z rozbiórką podłogi Grossmarkthalle położono płytę fundamentową pod dwuwieżowy biurowiec. Przy wysokościowcu od strony zachodniej wybudowano podziemny parking dla pracowników.

Grubość płyty fundamentowej wynosi ok. 3 m. Do zbrojenia betonu (tj. wstawienia stalowych prętów) zużyto ok. 4200 ton stali. Płytę fundamentową kładziono segmentami; do każdego z nich beton musiał być wylewany w sposób ciągły.

Budowa podpiwniczenia

W zimie 2010/2011 wybudowano dwie kondygnacje podpiwniczenia wysokościowca oraz osobny parking podziemny dla pracowników. Parking, usytuowany od strony zachodniej, liczy ok. 600 miejsc rozmieszczonych na dwóch poziomach.

Budowa kolejnych kondygnacji

Od lipca 2011 r. konstrukcja wysokościowca góruje nad Grossmarkthalle. Obie wieże biurowe rosną obecnie w jednakowym tempie: jednej kondygnacji na tydzień, lecz nie są równej wysokości. Szkielet najwyższych kondygnacji jest osłonięty żółtymi ekranami ochronnymi, dzięki którym można prowadzić prace szalunkowo-betoniarskie na bardzo dużych wysokościach nawet przy złej pogodzie i silnym wietrze bez narażania na niebezpieczeństwo pracujących tam osób. Do budowy betonowych rdzeni wież, wraz z instalacjami technicznymi i szybami wind, wykorzystuje się masztowy szalunek samowznoszący, a do budowy stropów – stoliki szalunkowe. Budowa rdzeni postępuje o jeden do trzech poziomów szybciej niż budowa kondygnacji.

Instalacja pierwszej platformy łącznikowej

W listopadzie 2011 r. w atrium między wieżami biurowca zainstalowano pierwszą partię 14 stalowych wiązarów, które wraz z platformami łącznikowymi spinają obie wieże. Wiązary są przymocowane do punktów węzłowych; pierwszą płytę łącznikową zainstalowano w lipcu 2011 r. Wiązary dostarcza się na plac budowy w częściach i zestawia w atrium. Następnie elementy spawa się ze sobą, tak że każdy wiązar składa się z dwóch równych części.