European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Gach míniú

13 Meán Fómhair 2023

Cén fáth a dtugann an Banc Ceannais Eorpach comhairle maidir le reachtaíocht?

8 Meán Fómhair 2023

Conas a roghnaítear comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin?

21 Aibreán 2023

Céard iad nochtaí aeráide?

29 Samhain 2022 

Brabúis agus caillteanais an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus na mbanc ceannais náisiúnta: cárb as a dtagann siad?

07 Samhain 2022

Cén fáth a bhfuil an t-athrú aeráide tábhachtach don Bhanc Ceannais Eorpach?

27 Deireadh Fómhair 2022

Céard is ceanglais ceanglas cúlchiste íosta ann?

21 Deireadh Fómhair 2022

Céard é ráta na saoráide taisce?

5 Deireadh Fómhair 2022

An euro digiteach agus tábhacht an airgid bainc ceannais

1 Deireadh Fómhair 2022

Cén chaoi a bhfuileamar ag díharbónú ár mbannaí corparáide?

23 Meán Fómhair 2022

Tá rátaí úis ardaithe againn. Cén tionchar a bheidh aige sin ortsa?

28 Iúil 2022

Céard is réamhthreoir ann?

28 Iúil 2022

Ráta úis diúltach an Bhainc Ceannais Eorpaigh

18 Bealtaine 2022

Céard is líne babhtála airgeadra ann?

16 Samhain 2021

Cén fáth go bhfuil boilsciú chomh hard sin faoi láthair?

20 Deireadh Fómhair 2021

Cén fáth a bhfuil staitisticí tábhachtach?

25 Lúnasa 2021

Cén fáth a bhfuil praghsanna cobhsaí tábhachtach?

25 Lúnasa 2021

Cén chaoi a n-oibríonn clár ceannaithe sócmhainní an Bhainc Ceannais Eorpaigh?

25 Lúnasa 2021

Cúig rud le bheith ar eolas agat faoin mBanc Ceannais Eorpach

25 Lúnasa 2021

An bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag déanamh “díshleabhú” orthu siúd a bhfuil coigiltis acu?

25 Lúnasa 2021

Céard is beartas airgeadaíochta ann?

28 Iúil 2021

Cad é PEPP?

14 Iúil 2021

Céard is Bitcoin ann?

30 Márta 2021

Céard is oibríochtaí athmhaoinithe spriocdhírithe fadtéarmacha ann?

30 Eanáir 2021

Cad a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach agus cad a chiallaíonn an obair sin duitse

14 Eanáir 2021

Céard iad creata éilimh creidmheasa breise (ACC)?

20 Samhain 2020

Céard é AnaCredit?

12 Lúnasa 2020

Céard is iarmhéid TARGET2 ann?

27 Aibreán 2020

Céard is gá do thír a dhéanamh chun dul isteach sa limistéar euro?

1 Feabhra 2020

Cúig rud le bheith ar eolas agat faoi Chonradh Maastricht

1 Feabhra 2020

Céard is íocaíochtaí meandracha ann?

30 Eanáir 2020

Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?

13 Nollaig 2019

Mar a théann an euro chon sochair duit

13 Nollaig 2019

Léamh comparáideach ar an limistéar euro

15 Samhain 2019

Céard é ANFA?

26 Lúnasa 2019

Céard is brí le hiasachtóir na rogha deiridh?

11 Iúil 2019

Céard is rátaí tagarmhairc ann, cén tábhacht atá leo agus cén fáth a bhfuil athchóiriú á dhéanamh orthu?

29 Eanáir 2019

Cad í an tréimhse chiúin?

13 Meán Fómhair 2018

Céard é ráta na saoráide taisce?

13 Meán Fómhair 2018

Céard é ráta na bpríomhoibríochtaí athmhaoinithe?

18 Iúil 2018

Céard is tearcúsáid eacnamaíoch ann?

11 Aibreán 2018

Céard is scéim ráthaithe taiscí ann?

10 Aibreán 2018

Cén fáth a bhfuil cibearláidreacht tábhachtach?

28 Nollaig 2017

Céard is róleachtacht ann agus cén fáth ar cúis linn í?

18 Deireadh Fómhair 2017

Céard is athchóirithe struchtúracha ann?

27 Meitheamh 2017

Cén chaoi a dtagann fás ón nuálaíocht?

20 Meitheamh 2017

Cad is airgead ann?

24 Bealtaine 2017

Súil scioptha ar bheartais mhacrastuamachta

19 Aibreán 2017

Conas is féidir margaí airgeadais a athrú ó bhonn leis an nuatheicneolaíocht?

7 Aibreán 2017

Céard é ioncam tiarnais?

16 Feabhra 2017

An ngineann an Banc Ceannais Eorpach brabús?

12 Eanáir 2017

Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách?

8 Nollaig 2016

Céard is iasachtú urrús ann?

3 Samhain 2016

Céard is caolchorrlaigh luachála ann?

28 Meán Fómhair 2016

Cén fáth a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach taighde?

12 Meán Fómhair 2016

Cad iad iasachtaí neamhthuillmheacha?

29 Meitheamh 2016

Cad é TARGET2?

28 Meitheamh 2016

Céard é ról na rátaí malairte?

25 Bealtaine 2016

Céard iad rátaí úis agus cén difear atá idir rátaí úis ainmniúla agus rátaí úis fírinneacha?

31 Márta 2016

Céard é an clár ceannaithe sócmhainní leathnaithe?

10 Iúil 2015

Cén chaoi a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach freagrach as a chuid ghníomhaíochtaí?

1 Nollaig 2014

Cearta vótála rothlaithe na Chomhairle Rialaithe