Menu

Forma konkursu

Dokumenty konkursowe

W listopadzie 2002 r. EBC opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o konkursie urbanistyczno-architektonicznym na projekt swojej nowej siedziby. Konkurs był prowadzony w trybie ograniczonym, w dwóch etapach poprzedzonych wstępną selekcją i wyborem 80 kandydatów, z ewentualnym dodatkowym etapem rewizji projektów. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymali dokumenty konkursowe oraz informacje dotyczące zasad konkursu. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu zostały określone w jego regulaminie (dokument „Competition rules”). Szczegółowe wymagania dotyczące projektu podano w kilkuczęściowych wytycznych (dokument „Competition brief”).

Materiały do pobrania

Jury

Oceny projektów koncepcyjnych złożonych na pierwszym i drugim etapie konkursu oraz wyboru laureatów dokonało międzynarodowe jury.

 

Członkowie jury

W skład jury weszły następujące osoby

(tytuły i stanowiska były aktualne w czasie trwania konkursu i od tamtej pory mogły się zmienić):

Jury

Z ramienia EBC i krajowych banków centralnych Z ramienia urzędu miasta Frankfurtu nad Menem Architekci zewnętrzni
Lucas Papademos (wiceprezes EBC), przewodniczący Edwin Schwarz (członek rady miasta odpowiedzialny za planowanie przestrzenne) Françoise Hélène Jourda (Francja), wiceprzewodnicząca
Liam Barron (dyrektor generalny banku centralnego Irlandii) Oriol Bohigas (Hiszpania)
Sirkka Hämäläinen (członek Zarządu EBC) Kees Christiaanse (Holandia)
Yves Mersch (prezes banku centralnego Luksemburga) Massimiliano Fuksas (Włochy)
Hanspeter K. Scheller (dyrektor generalny ds. administracji, EBC) Michael Wilford (Wielka Brytania)
Ernst Welteke (prezes banku centralnego Niemiec)

Na zastępców członków jury powołano następujące osoby:

Zastępcy

Z ramienia EBC i krajowych banków centralnych Z ramienia urzędu miasta Frankfurtu nad Menem Architekci zewnętrzni
Hans Georg Fabritius (członek zarządu banku centralnego Niemiec) Dirk Zimmermann (urząd miasta, naczelnik wydziału planowania przestrzennego) Craig Dykers (Norwegia)
Klaus Gressenbauer (dyrektor ds. planowania i kontrolingu, EBC) Martha Schwartz (USA)
Brian Halpin (zastępca dyrektora generalnego banku centralnego Irlandii)
Thomas Rinderspacher (szef działu zaplecza technicznego, EBC)
Fernand Yasse (szef działu organizacji i zarządzania ryzykiem, bank centralny Luksemburga)

Materiały do pobrania