Menu

Организация на конкурса

Документация на конкурса

През ноември 2002 г. ЕЦБ обяви конкурса за градоустройствен и архитектурен проект на новата сграда в ЕЦБ в Официален вестник на Европейския съюз. Бе обявен като ограничен конкурс в два етапа, предшестван от предварителния подбор на 80 квалифицирани кандидати и евентуално следван от незадължителен етап на преразглеждане. Документацията за конкурса бе предоставена на подбраните участници заедно с правилата и насоките за конкурса. Условията за участие и правилата на конкурса бяха представени в документа, озаглавен „Правила на конкурса“. Подробности относно изискванията за проекта бяха представени в „Описание на конкурса“, публикувано в няколко раздела.

Материали за изтегляне

Жури

Оценката на концепциите за проект, представени по време на първия и втория етап на конкурса, както и изборът на проектите финалисти бяха извършени от международно жури.

 

Членове на журито

Журито бе съставено от изброените по-долу лица.

Следва да се отбележи, че всички титли и постове, заемани от членовете на журито, са посочени според информацията към момента на конкурса за проект на нова сграда на ЕЦБ. Междувременно може да е настъпила промяна.

Журито

От името на ЕЦБ и на националните централни банки От името на градската управа на Франкфурт на Майн В качеството си на външни архитекти
Лукас Пападемос (заместник-председател на ЕЦБ), председател Едвин Шварц (общински съветник, отговарящ за градоустройството) Франсоаз Елен Журда (Франция), заместник-председател
Лиам Барън (генерален директор на Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann) Уриол Буигас (Испания)
Сирка Хемелейнен (член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ) Кейс Кристиансе (Нидерландия)
Ив Мерш (Управител на Banque centrale du Luxembourg) Масимилиано Фуксас (Италия)
Ханспетер К. Шелер (генерална дирекция „Администрация“ в ЕЦБ) Майкъл Уилфърд (Обединеното кралство)
Ернст Велтеке (управител на Deutsche Bundesbank)

В допълнение към изброените по-горе членове на журито бяха назначени следните лица като заместници.

Заместници

От името на ЕЦБ и на националните централни банки От името на градската управа на Франкфурт на Майн В качеството си на външни архитекти
Ханс Георг Фабрициус (член на Изпълнителния съвет на Deutsche Bundesbank) Дирк Цимерман (градска управа на Франкфурт, началник на отдел „Градоустройство“) Крайг Дюкерш (Норвегия)
Клаус Гресенбауер (директор на Дирекция „Планиране и контрол“ в ЕЦБ) Мартина Шварц (Съединени щати)
Брайън Халпин (заместник генерален директор на Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Томас Риндерспахер (началник на отдел „Сграден фонд“ в ЕЦБ)
Фернанд Ясе (началник на „Организация и управление на риска“ към Banque centrale du Luxembourg)

Материали за изтегляне