Menu

Konkurrenceform

Konkurrencedokumenter

I november 2002 offentliggjorde ECB arkitekt- og byplanlægningskonkurrencen om udformningen af ECB's nye hovedsæde i Den Europæiske Unions Tidende. Konkurrencen blev iværksat som en begrænset projektkonkurrence i to faser med forhåndsudvælgelse af 80 kvalificerede ansøgere og med mulighed for en efterfølgende bearbejdningsfase. De udvalgte deltagere fik tilsendt konkurrencedokumenter samt regler og retningslinjer for konkurrencen. Betingelserne for at deltage samt konkurrencereglerne var at finde i dokumentet "Competition rules". Nærmere oplysninger om kravene til det nye hovedsædes udformning fandtes i dokumentet "Competition brief", som blev offentliggjort i forskellige dele.

Downloads

Jury

En international jury bedømte de indsendte forslag i forbindelse med konkurrencens første og anden fase. Den udvalgte også de arkitektfirmaer, som vandt konkurrencen.

 

Medlemmer af juryen

Juryen bestod af nedenstående personer.

De titler og stillinger, som er angivet for jurymedlemmerne, er dem, der var gældende på det tidspunkt, arkitektkonkurrencen om ECB's nye hovedsæde fandt sted. De kan have ændret sig i mellemtiden.

Jury

Repræsentanter for ECB og de nationale centralbanker Repræsentanter for bystyret i Frankfurt am Main Eksterne arkitekter
Lucas Papademos (ECB's næstformand), formand Edwin Schwarz (Borgmester med ansvar for byplanlægning) Françoise Hélène Jourda (Frankrig), næstformand
Liam Barron (Generaldirektør, Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Spanien)
Sirkka Hämäläinen (Medlem af ECB's direktion) Kees Christiaanse (Holland)
Yves Mersch (Direktør, Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italien)
Hanspeter K. Scheller (Generaldirektør, Administrationen, ECB) Michael Wilford (Storbritannien)
Ernst Welteke (Præsident, Deutsche Bundesbank)

Ud over ovennævnte jurymedlemmer blev følgende udnævnt som stedfortrædere.

Stedfortrædere

Repræsentanter for ECB og de nationale centralbanker Repræsentanter for bystyret i Frankfurt am Main Eksterne arkitekter
Hans Georg Fabritius (Direktionsmedlem, Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (Bystyret i Frankfurt, Leder af Byplanlægningsafdelingen) Craig Dykers (Norge)
Klaus Gressenbauer (Direktør, Planlængning og Kontrol, ECB) Martha Schwartz (USA)
Brian Halpin (Vicegeneraldirektør, Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (Leder af ECB's byggeforvaltning)
Fernand Yasse (Leder, Organisation og Risikostyring, Banque centrale du Luxembourg)

Downloads