Menu

Organizacija natečaja

Natečajno gradivo

ECB je urbanistični in arhitekturni natečaj za svoje nove prostore razpisala novembra 2002 v Uradnem listu Evropske unije. Natečaj je bil razpisan kot dvostopenjski omejeni projektni natečaj s predizborom 80 natečajnikov in možnostjo naknadne dodelave elaboratov. Izbrani natečajniki so prejeli natečajno gradivo ter natečajna pravila in usmeritve. Pogoji sodelovanja in natečajna pravila so bili določeni v dokumentu »Pravila natečaja«, projektne zahteve pa so bile opredeljene v natečajni nalogi, ki je bila objavljena v več delih.

Datoteke za prenos

Žirija

Natečajne elaborate, oddane v prvi in drugi fazi natečaja, je ocenila mednarodna žirija, ki je na tej podlagi izbrala nagrajene avtorje.

 

Sestava žirije

Člani žirije so navedeni v spodnji tabeli.

Nazivi in delovna mesta članov žirije so navedeni tako, kot so veljali v času natečaja, in so se od takrat lahko spremenili.

Žirija

V imenu ECB in nacionalnih centralnih bank V imenu mesta Frankfurt na Majni Kot zunanji arhitekti
Lucas Papademos (podpredsednik ECB), predsednik žirije Edwin Schwarz (mestni svetnik, pristojen za prostorsko načrtovanje) Françoise Hélène Jourda (Francija), podpredsednica žirije
Liam Barron (generalni direktor Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Španija)
Sirkka Hämäläinen (članica Izvršilnega odbora ECB) Kees Christiaanse (Nizozemska)
Yves Mersch (guverner Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italija)
Hanspeter K. Scheller (vodja generalnega direktorata ECB Uprava) Michael Wilford (Združeno kraljestvo)
Ernst Welteke (predsednik Deutsche Bundesbank)

Za člane žirije so bili imenovani spodaj navedeni namestniki.

Namestniki

V imenu ECB in nacionalnih centralnih bank V imenu mesta Frankfurt na Majni Kot zunanji arhitekti
Hans Georg Fabritius (član Izvršilnega odbora Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (mesto Frankfurt, vodja oddelka za prostorsko načrtovanje) Craig Dykers (Norveška)
Klaus Gressenbauer (vodja direktorata ECB Načrtovanje in nadzor) Martha Schwartz (ZDA)
Brian Halpin (namestnik generalnega direktorja Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (vodja oddelka ECB Upravljanje prostorov)
Fernand Yasse (vodja oddelka Organizacija in upravljanje s tveganji Banque centrale du Luxembourg)

Datoteke za prenos