Menu

Formát výberového konania

Podklady výberového konania

V novembri 2002 ECB v Úradnom vestníku Európskej únie vyhlásila urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh nového sídla ECB. Súťaž mala prebiehať v podobe obmedzeného projektového výberového konania v dvoch fázach, ktorým predchádzal predbežný výber 80 kvalifikovaných uchádzačov, s možnosťou následnej nepovinnej fázy revízií. Vybraným účastníkom boli poskytnuté podklady výberového konania spolu s jeho pravidlami a pokynmi. Podmienky účasti a pravidlá výberového konania boli stanovené v pravidlách výberového konania (Competition rules). Podrobné informácie o požiadavkách návrhu boli uvedené v zadaní (Competition brief), ktoré bolo zverejňované po častiach.

Na stiahnutie

Porota

Vyhodnotenie návrhov predložených počas prvej a druhej fázy výberového konania i výber víťazných návrhov uskutočnila medzinárodná porota.

 

Členovia poroty

Porota bola zložená z nasledujúcich členov.

Uvedené tituly a pozície členov poroty boli platné v čase výberového konania na návrh nového sídla ECB. Odvtedy mohlo dôjsť k zmenám.

Porota

V mene ECB a národných centrálnych bánk V mene mesta Frankfurt nad Mohanom Externí architekti
Lucas D. Papademos (viceprezident ECB), predseda Edwin Schwarz (mestský radca zodpovedný za urbanistický rozvoj) Françoise Hélène Jourda (Francúzsko), podpredsedníčka
Liam Barron (generálny riaditeľ Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Španielsko)
Sirkka Hämäläinen (členka Výkonnej rady ECB) Kees Christiaanse (Holandsko)
Yves Mersch (guvernér Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Taliansko)
Hanspeter K. Scheller (generálny riaditeľ pre správu ECB) Michael Wilford (Spojené kráľovstvo)
Ernst Welteke (prezident Deutsche Bundesbank)

Okrem vyššie uvedených členov poroty boli za ich zástupcov vymenované nasledujúce osoby:

Zástupcovia

V mene ECB a národných centrálnych bánk V mene mesta Frankfurt nad Mohanom Externí architekti
Hans Georg Fabritius (člen Výkonnej rady Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (mesto Frankfurt, vedúci odboru urbanistického rozvoja) Craig Dykers (Nórsko)
Klaus Gressenbauer (riaditeľ pre plánovanie a kontrolu ECB) Martha Schwartz (Spojené štáty)
Brian Halpin (zástupca generálneho riaditeľa Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (vedúci odboru technickej prevádzky ECB)
Fernand Yasse (vedúci odboru organizácie a riadenia rizík Banque centrale du Luxembourg)

Na stiahnutie