Menu

Formatul concursului

Documentele privind concursul

În luna noiembrie 2002, BCE a anunțat concursul de urbanism și arhitectură pentru noul sediu al BCE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta a fost lansat sub forma unui concurs de proiecte restrâns desfășurat în două etape, precedate de preselecția a 80 de candidați calificați și, posibil, urmate de o etapă opțională de revizie. Participanților selectați li s-au pus la dispoziție documentele privind concursul, alături de regulile și orientările referitoare la acesta. Condițiile de participare și regulile concursului au fost menționate în documentul intitulat „Regulile concursului”. Detalii privind cerințele referitoare la proiecte au fost furnizate în „Dosarul de concurs”, publicat pe secțiuni.

Materiale descărcabile

Juriul

Evaluarea conceptelor arhitecturale depuse în prima și a doua etapă a concursului, precum și selectarea câștigătorilor au fost realizate de un juriu internațional.

 

Membrii juriului

Juriul a fost alcătuit din persoanele enumerate mai jos.

A se lua notă de faptul că toate titlurile și posturile deținute de membrii juriului sunt cele declarate la data concursului pentru proiectarea noului sediu al BCE. Este posibil ca acestea să fi suferit modificări între timp.

Juriul

În numele BCE și al băncilor centrale naționale În numele Primăriei orașului Frankfurt În calitate de arhitecți externi
Lucas Papademos (vicepreședintele BCE), președinte Edwin Schwarz (consilier municipal responsabil de planificare urbană) Françoise Hélène Jourda (Franța), vicepreședinte
Liam Barron (director general în cadrul Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Spania)
Sirkka Hämäläinen (membră a Comitetului executiv al BCE) Kees Christiaanse (Țările de Jos)
Yves Mersch (guvernatorul Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italia)
Hanspeter K. Scheller (directorul general al Direcției generale administrație din cadrul BCE) Michael Wilford (Regatul Unit)
Ernst Welteke (președintele Deutsche Bundesbank)

Pe lângă membrii juriului menționați mai sus, următoarele persoane au fost numite membri supleanți:

Membri supleanți

În numele BCE și al băncilor centrale naționale În numele Primăriei orașului Frankfurt În calitate de arhitecți externi
Hans Georg Fabritius (membru al Comitetului executiv al Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (Primăria orașului Frankfurt, șeful departamentului de planificare urbană) Craig Dykers (Norvegia)
Klaus Gressenbauer (directorul Direcției planificare și control din cadrul BCE) Martha Schwartz (Statele Unite ale Americii)
Brian Halpin (director general adjunct în cadrul Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (șeful Serviciului echipamente și întreținere din cadrul BCE)
Fernand Yasse (șeful departamentului de organizare și gestionare a riscurilor din cadrul Banque centrale du Luxembourg)

Materiale descărcabile