Menu

Konkursi üksikasjad

Konkursi dokumendid

2002. aasta novembris kuulutas EKP Euroopa Liidu Teatajas välja rahvusvahelise arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursi EKP uute hoonete projekteerimiseks. Piiratud osalusega konkurss nähti ette kahes voorus, milles osalemiseks tuli eelnevalt välja valida 80 kvalifitseerunud kandidaati. Konkursi lõppedes oli võimalik korraldada ka lisavoor projektikavandite täpsustamiseks ja kohandamiseks. Väljavalitud osalejatele anti konkursi dokumendid, reeglid ja juhendid. Osalemistingimused ja reeglid sätestati dokumendis „Competition rules”. Projekteerimisnõuete üksikasjad esitati osadena avaldatud dokumendis „Competition brief”.

Allalaadimiseks

Žürii

Konkursi esimeses ja teises voorus esitatud ideekavandeid hindas ja võitjad valis rahvusvaheline žürii.

 

Žürii liikmed

Žüriisse kuulusid allpool loetletud liikmed.

Kõik esitatud ametinimetused ja ametikohad kehtisid EKP uute hoonete projekteerimise konkursi ajal ja võivad olla vahepeal muutunud.

Žürii

EKP ja riikide keskpankade esindajad Frankfurdi linna esindaja Arhitektid
Lucas D. Papademos (EKP asepresident), esimees Edwin Schwarz (linnaplaneerimise eest vastutav linnavolinik) Françoise Hélène Jourda (Prantsusmaa), aseesimees
Liam Barron (Iirimaa keskpanga peadirektor) Oriol Bohigas (Hispaania)
Sirkka Hämäläinen (EKP juhatuse liige) Kees Christiaanse (Madalmaad)
Yves Mersch (Luksemburgi keskpanga president) Massimiliano Fuksas (Itaalia)
Hanspeter K. Scheller (EKP halduse peadirektoraadi peadirektor) Michael Wilford (Ühendkuningriik)
Ernst Welteke (Saksamaa keskpanga president)

Lisaks eespool nimetatud liikmetele määrati žüriisse ka asendusliikmed.

Asendusliikmed

EKP ja riikide keskpankade esindajad Frankfurdi linna esindaja Arhitektid
Hans Georg Fabritius (Saksamaa keskpanga juhatuse liige) Dirk Zimmermann (Frankfurdi linnaplaneerimisosakonna juhataja) Craig Dykers (Norra)
Klaus Gressenbauer (EKP planeerimise ja kontrolli direktoraadi direktor) Martha Schwartz (Ameerika Ühendriigid)
Brian Halpin (Iirimaa keskpanga peadirektori asetäitja)
Thomas Rinderspacher (EKP kinnisvarahalduse osakonna juhataja)
Fernand Yasse (Luksemburgi keskpanga organisatsiooni ja riskihalduse osakonna juhataja)

Allalaadimiseks