Menu

Tävlingsform

Tävlingsunderlag

I november 2002 tillkännagav ECB en stadsplanerings- och arkitekttävling för sitt nya huvudkontor i Europeiska unionens officiella tidning. Den utlystes som en selektiv projekttävling i två faser och en förhandsuttagning av 80 kvalificerade sökande samt eventuellt en bearbetningsfas. De utvalda deltagarna erhöll tävlingsunderlaget samt regler och riktlinjer för tävlingen. Villkoren för deltagande och tävlingsreglerna beskrevs i ett dokument med titeln "Tävlingsregler". Detaljuppgifter om kraven för utformningen fanns i tävlingsresumén, publicerad i avsnitt.

Material för nedladdning

Jury

En internationell jury bedömde de förslag som lämnades in under första och andra tävlingsfasen och utsåg även pristagarna.

 

Juryns medlemmar

Juryn bestod av nedanstående personer.

Observera att jurymedlemmarnas titlar och befattningar anges som de var vid tidpunkten för arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor. Dessa kan ha ändrats.

Juryn

För ECB och de nationella centralbankerna För staden Frankfurt am Main Externa arkitekter
Lucas D. Papademos (ECB:s vice ordförande), ordförande Edwin Schwarz (ansvarig för stadsplanering i Frankfurt) Françoise Hélène Jourda (Frankrike), vice ordförande
Liam Barron (generaldirektör för Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Spanien)
Sirkka Hämäläinen (ledamot av ECB:s direktion) Kees Christiaanse (Nederländerna)
Yves Mersch (chef för Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italien)
Hanspeter K. Scheller (generaldirektoratet för administration vid ECB) Michael Wilford (Storbritannien)
Ernst Welteke (Ordförande för Deutsche Bundesbank)

Utöver ovanstående jurymedlemmar utsågs följande suppleanter.

Suppleanter

För ECB och de nationella centralbankerna För staden Frankfurt am Main Externa arkitekter
Hans Georg Fabritius (ledamot av direktionen vid Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (chef för avdelningen för stadsplanering i Frankfurt) Craig Dykers (Norge)
Klaus Gressenbauer (direktör för planering och kontroll vid ECB) Martha Schwartz (USA)
Brian Halpin (vice generaldirektör vid Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (chef för avdelningen för fastighetsförvaltning vid ECB)
Fernand Yasse (chef för Organisation and Risk Management, Banque centrale du Luxembourg)

Material för nedladdning