Menu

Organizacija natječaja

Natječajna dokumentacija

ESB je objavio natječaj za urbanističko i arhitektonsko rješenje za svoju novu zgradu u Službenom listu Europske unije u studenome 2002. Natječaj je bio raspisan kao ograničen poziv na dostavu projektnih rješenja u dvije faze, a prethodio mu je predodabir 80 podnositelja zadovoljavajućih prijedloga. Predviđena je i mogućnost dodatne faze ponovnog razmatranja natječajnih radova. Odabrani sudionici dobili su natječajnu dokumentaciju te pravila natječaja i smjernice. Uvjeti sudjelovanja i pravila natječaja bili su navedeni u dokumentu »Pravila natječaja«. Pojedinosti projektnih zahtjeva bile su navedene u »Uvjetima natječaja«, koji su objavljeni u više dijelova.

Datoteke za preuzimanje

Ocjenjivački sud

Projektna rješenja predana u prvoj i drugoj fazi natječaja ocjenjivao je međunarodni ocjenjivački sud, koji je odlučivao i o dobitnicima nagrada.

 

Članovi ocjenjivačkog suda

Članovi ocjenjivačkog suda navedeni su u nastavku.

Članovi ocjenjivačkog suda navedene su titule i radna mjesta imali u razdoblju trajanja natječaja za projektno rješenje za novu zgradu ESB-a te je moguće da su se njihove titule i radna mjesta u međuvremenu promijenili.

Ocjenjivački sud

Predstavnici ESB‑a i nacionalnih središnjih banaka Predstavnici Grada Frankfurta na Majni Vanjski arhitekti
Lucas Papademos (potpredsjednik ESB‑a), predsjednik ocjenjivačkog suda Edwin Schwarz (gradski vijećnik nadležan za prostorno planiranje grada) Françoise Hélène Jourda (Francuska), potpredsjednica ocjenjivačkog suda
Liam Barron (glavni direktor središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Španjolska)
Sirkka Hämäläinen (članica Izvršnog odbora ESB‑a) Kees Christiaanse (Nizozemska)
Yves Mersch (guverner središnje banke Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italija)
Hanspeter K. Scheller (direktor glavne uprave Uprava za opće poslove ESB‑a) Michael Wilford (Ujedinjena Kraljevina)
Ernst Welteke (predsjednik središnje banke Deutsche Bundesbank)

Uz spomenute članove ocjenjivačkog suda sljedeće su osobe imenovane zamjenicima:

Zamjenici

Predstavnici ESB‑a i nacionalnih središnjih banaka Predstavnici Grada Frankfurta na Majni Vanjski arhitekti
Hans Georg Fabritius (član Izvršnog odbora središnje banke Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (Grad Frankfurt, voditelj Odjela za prostorno planiranje grada) Craig Dykers (Norveška)
Klaus Gressenbauer (direktor odjela ESB‑a Planiranje i kontroling) Martha Schwartz (Sjedinjene Američke Države)
Brian Halpin (zamjenik glavnog direktora središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (načelnik odjela ESB‑a Upravljanje poslovnim prostorom)
Fernand Yasse (voditelj Odjela za organizaciju i upravljanje rizicima u središnjoj banci Banque centrale du Luxembourg)

Datoteke za preuzimanje