Menu

Podoba výběrového řízení

Dokumenty k tomuto řízení

V listopadu 2002 oznámila ECB v Úředním věstníku Evropské unie konání výběrového řízení na architektonický projekt nového sídla Evropské centrální banky a jeho urbanistické řešení. Mělo formu omezeného projektového výběrového řízení ve dvou etapách, kterým předcházel předběžný výběr 80 kvalifikovaných uchazečů s možností následné nepovinné revizní fáze. Vybraným účastníkům byly poskytnuty dokumenty k tomuto řízení společně s jejími pravidly a pokyny. Podmínky účasti a pravidla výběrového řízení byla uvedena v dokumentu Pravidla výběrového řízení (Competition rules). Podrobnosti o požadavcích návrhu byly uvedeny v zadání (Competition brief), které bylo zveřejňováno po částech.

Ke stažení

Porota

Vyhodnocení návrhů předložených během první a druhé etapy výběrového řízení a také výběr vítězných návrhů provedla mezinárodní porota.

 

Členové poroty

Seznam členů poroty je uveden níže.

Uvedené tituly a pozice členů poroty byly platné v době konání výběrového řízení na návrh nového sídla ECB. Mezitím mohlo dojít ke změnám.

Porota

Jménem ECB a národních centrálních bank Jménem města Frankfurt Externí architekti
Lucas Papademos (viceprezident ECB), předseda Edwin Schwarz (městský radní odpovědný za urbanistický rozvoj) Françoise Hélène Jourdaová (Francie), místopředsedkyně
Liam Barron (generální ředitel Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Španělsko)
Sirkka Hämäläinenová (členka Výkonné rady ECB) Kees Christiaanse (Nizozemsko)
Yves Mersch (guvernér Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Itálie)
Hanspeter K. Scheller (generální ředitelství pro vnitřní záležitosti ECB) Michael Wilford (Spojené království)
Ernst Welteke (prezident Deutsche Bundesbank)

Kromě výše uvedených členů poroty byly jejich zástupci jmenováni:

Zástupci

Jménem ECB a národních centrálních bank Jménem města Frankfurt Externí architekti
Hans Georg Fabritius (člen výkonné rady Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (město Frankfurt, vedoucí odboru urbanistického rozvoje) Craig Dykers (Norsko)
Klaus Gressenbauer (ředitel ředitelství ECB pro plánování a kontrolu) Martha Schwartzová (Spojené státy)
Brian Halpin (zástupce generálního ředitele Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (vedoucí oddělení pro nové sídlo ECB)
Fernand Yasse (vedoucí útvaru pro organizaci a řízení rizik v Banque centrale du Luxembourg)

Ke stažení