Menu

Konkurso organizavimas

Konkurso dokumentai

2002 m. lapkričio mėn. ECB Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė apie ECB naujo pastato teritorijos planavimo ir architektūrinio projekto atrankos konkursą. Jis vykdomas kaip ribotas projekto konkursas, susidedantis iš dviejų etapų. Prieš juos buvo atlikta pirminė atranka – atrinkta 80 kvalifikacijos reikalavimus tenkinančių dalyvių, o po jų gali būti vykdomas dar vienas – peržiūros – etapas. Atrinktiems dalyviams buvo pateikti konkurso dokumentai ir konkurso taisyklės bei gairės. Dalyvavimo konkurse sąlygos ir konkurso taisyklės išdėstytos dokumente „Konkurso taisyklės“. Reikalavimai projektui išsamiau išdėstyti „Informacijoje apie objektą“, kuri buvo paskelbta dalimis.

Parsisiųsti

Vertinimo komisija

Per pirmą ir antrą konkurso etapus pateiktas projekto koncepcijas vertino ir laimėtojus rinko tarptautinė vertinimo komisija.

 

Vertinimo komisijos nariai

Vertinimo komisija buvo sudaryta iš toliau nurodytų asmenų.

Atkreipiame dėmesį, kad čia nurodytos ECB naujo pastato projekto konkurso metu buvusios komisijos narių pareigos. Dabar ši informacija gali būti pasikeitusi.

Tarptautinė vertinimo komisija

ECB ir nacionaliniams centriniams bankams atstovaujantys nariai Frankfurto prie Maino miestui atstovaujantys nariai Nepriklausomi architektai
Lucas Papademos (ECB pirmininko pavaduotojas), komisijos pirmininkas Edwin Schwarz (už miesto planavimą atsakingas miesto tarybos narys) Françoise Hélène Jourda (Prancūzija), komisijos pirmininko pavaduotoja
Liam Barron (Airijos centrinio banko generalinis direktorius) Oriol Bohigas (Ispanija)
Sirkka Hämäläinen (ECB vykdomosios valdybos narė) Kees Christiaanse (Nyderlandai)
Yves Mersch (Banque centrale du Luxembourg valdytojas) Massimiliano Fuksas (Italija)
Hanspeter K. Scheller (ECB Administracijos generalinis direktorius) Michael Wilford (Jungtinė Karalystė)
Ernst Welteke (Deutsche Bundesbank pirmininkas)

Be pirmiau išvardytų komisijos narių, į komisiją paskirti ir pakaitiniai nariai.

Pakaitiniai nariai

ECB ir nacionaliniams centriniams bankams atstovaujantys nariai Frankfurto prie Maino miestui atstovaujantys nariai Nepriklausomi architektai
Hans Georg Fabritius (Deutsche Bundesbank vykdomosios valdybos narys) Dirk Zimmermann (Frankfurto miestas, Miesto planavimo departamento vadovas) Craig Dykers (Norvegija)
Klaus Gressenbauer (ECB Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovas) Martha Schwartz (Jungtinės Valstijos)
Brian Halpin (Airijos centrinio banko generalinio direktoriaus pavaduotojas)
Thomas Rinderspacher (ECB Patalpų skyriaus vadovas)
Fernand Yasse (Banque centrale du Luxembourg Organizavimo ir rizikos valdymo skyriaus vadovas)

Parsisiųsti