Menu

Format tal-kompetizzjoni

Dokumenti tal-kompetizzjoni

F'Novembru 2002 il-BĊE ħabbar il-kompetizzjoni tal-ippjanar urbanistiku u d-disinn arkitettoniku għall-bini l-ġdid tal-BĊE f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-kompetizzjoni tnediet bħala proġett ristrett maqsum f'żewġ fażijiet, u qabilha saret l-għażla preliminari ta' 80 applikant kwalifikat. Wara l-kompetizzjoni kellu jkun hemm fażi li fiha setgħet issir reviżjoni. Il-parteċipanti magħżula ngħataw id-dokumenti kif ukoll ir-regoli u l-linji gwida tal-kompetizzjoni. Il-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni u r-regoli tal-kompetizzjoni kienu mniżżlin f'dokument bl-isem “Regoli tal-kompetizzjoni”. Id-dettalji dwar ir-rekwiżiti tad-disinn ingħataw fl-“Istruzzjonijiet tal-kompetizzjoni”, li ġew ippubblikati f'taqsimiet.

Materjal li jista’ jitniżżel

Ġurija

L-evalwazzjoni tal-kunċetti tad-disinn li ntbagħtu fl-ewwel u t-tieni fażi tal-kompetizzjoni, kif ukoll l-għażla tar-rebbieħa, saru minn ġurija internazzjonali.

 

Membri tal-ġurija

Il-ġurija kienet magħmula mill-persuni msemmijin hawn taħt.

Ta' min jinnota li t-titli u l-pożizzjonijiet kollha tal-membri tal-ġurija jidhru kif kienu dakinhar tal-kompetizzjoni għad-disinn tal-bini l-ġdid tal-BĊE. Minn dak iż-żmien 'l hawn setgħu nbidlu.

Il-ġurija

F'isem il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali F'isem il-Belt ta' Frankfurt am Main Arkitetti esterni
Lucas Papademos (Viċi President tal-BĊE), President Edwin Schwarz (Kunsillier tal-Belt responsabbli għall-ippjanar urbanistiku) Françoise Hélène Jourda (Franza), Viċi President
Liam Barron (Direttur Ġenerali, Central Bank of Ireland) Oriol Bohigas (Spanja)
Sirkka Hämäläinen (Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE) Kees Christiaanse (Olanda)
Yves Mersch (Gvernatur, Banque centrale du Luxembourg) Massimiliano Fuksas (Italja)
Hanspeter K. Scheller (Direttur Ġenerali, Amministrazzjoni tal-BĊE) Michael Wilford (Renju Unit)
Ernst Welteke (President, Deutsche Bundesbank)

Minbarra l-membri tal-ġurija msemmijin hawn fuq, il-persuni li jidhru hawn taħt inħatru bħala deputati.

Deputati

F'isem il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali F'isem il-Belt ta Frankfurt am Main Arkitetti esterni
Hans Georg Fabritius (Membru tal-Bord Eżekuttiv, Deutsche Bundesbank) Dirk Zimmermann (Belt ta' Frankfurt, Kap tad-Dipartiment tal-Ippjanar Urbanistiku) Craig Dykers (Norveġja)
Klaus Gressenbauer (Direttur Ippjanar u Kontroll, BĊE) Martha Schwartz (Stati Uniti)
Brian Halpin (Deputat Direttur Ġenerali, Central Bank of Ireland)
Thomas Rinderspacher (Kap, Diviżjoni tal-Kwartieri Ġenerali, BĊE)
Fernand Yasse (Kap, Organizzazzjoni u Ġestjoni tar-Riskji, Banque centrale du Luxembourg)

Materjal li jista’ jitniżżel