Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
PREASEISIÚINT BCE

Cuairt ó Uachtarán na hÉireann

27 February 2008

Thug Uachtarán na hÉireann, Mary McAleese, cuairt inniu ar an mBanc Ceannais Eorpach (BCE). In éineacht leis an Uachtarán bhí Dick Roche, Aire Stáit na hÉireann do Ghnóthaí Eorpacha, Bobby McDonagh, Ambasadóir na hÉireann don Aontas Eorpach, David Donoghue, Ambasadóir na hÉireann don Ghearmáin agus John Hurley, Gobharnóir Bhanc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann.

Bhuail an tUachtarán agus a toscaireacht le Jean-Claude Trichet, Uachtarán an BCE, agus le comhaltaí eile den Bhord Feidhmiúcháin, chun tuairimí a mhalartú ar shaincheisteanna a bhfuil leas coiteann acu iontu.

Banc Ceannais Eorpach
Stiúrthóireacht Cumarsáide, Rannóg Preasa agus Faisnéise
Sonnemannstrasse 20, D-60314 Frankfurt am Main
Teil.: +49 69 1344 7455, Facs: +49 69 1344 7404
Idirlíon: http://www.ecb.europa.eu

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.